Pozivamo Vas na 14. Fakultetski seminar u srijedu 10.01.2018. u amfiteatru A-1-1 u 12:00 sati na kojem će prof. dr. sc. Mile Dželalija, redoviti profesor iz fizike u trajnom zvanju, održat predavanje pod naslovom „Provedba Hrvatskoga kvalifikacijskog (HKO) okvira u visokom obrazovanju ”.

Sažetak: Hrvatski kvalifikacijski okvir je ključni reformski instrument koji je zasnovan na zajedničkim kriterijima i principima zemalja Europske Unije, koji na jednostavan i transparentan način potiče izgrađivanje kvalitete i relevantnosti kvalifikacija zasnovanih na ishodima učenja.

Provedba Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira u visokom obrazovanju posebno je osjetljiva i nalazi se pred vrlo intenzivnom fazom svoje provedbe. Stoga je izuzetno važno da se sve ključne institucije i pojedinci u visokom obrazovanju pripreme za bolje iskorištavanje svih raspoloživih potencijala te osnaže svoju kompetentnost te kompetentnost svojih studenata.

Predavanjem će se prikazati jednostavnost i važnost provedbe Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira u visokom obrazovanju te kako se pripremiti i prilagoditi za što bolje iskorištavanje raspoloživih potencijala. Nakon predavanja planirana je rasprava.

Predavač: prof. dr. sc. Mile Dželalija, redoviti profesor iz fizike u trajnom zvanju, zaposlen na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Splitu, više je od 10 godina uključen u razvoj i provedbu europskih kvalifikacijskih okvira te nacionalnih kvalifikacijskih okvira mnogih zemalja u Europi i svijetu. Prof. Dželalija je:

  • od 2006.: predsjednik Upravnog vijeća Agencija za znanost i visoko obrazovanje, koja je ključna i priznata agencija za osiguravanje kvalitete u sustavima visokog obrazovanja i znanosti u Europi;
  • od 2006. do 2008.: član stručne grupe Europske komisije za izgradnju Europskoga kvalifikacijskog okvira za cjeloživotno učenje;
  • od 2008.: član Savjetodavne grupe Europske komisije za Europski kvalifikacijski okvir za cjeloživotno učenje;
  • od 2006.: član nacionalnih korespondenata Vijeća Europe za Kvalifikacisjki okvir Europskog prostora visokog obrazovanja;
  • od 2012.: zamjenik voditelja Referentne grupe Europske komisije za transverzalne kompetencije ESCO-a.

Start typing and press Enter to search