Pozivamo Vas na 24. Fakultetski seminar Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, koji će se održati u srijedu 9. svibnja 2018. godine u 11:00 sati u B-2-06, na kojem će dr.sc  Marin Vojković, zaposlen na PhLAM laboratory, Universite de Lille, održati predavanje „Primjene masene spektrometrije u sintezi i analizi spojeva za primjenu u zelenoj kemiji i istraživanjima procesa izgaranja“.

Sažetak: Zahvaljujući širokoj lepezi primjena, masena spektrometrija jedna je od najčešće korištenih metoda moderne fizikalne kemije. U ovom predavanju, predstavit će se dvije različite primjene masene spektrometrije, jedna u sintezi novih nanoklastera za primjene u zelenoj kemiji, te druga u površinskoj kemijskoj analizi produkata izgaranja. Obje metode temelje se na interakciji laser-materija, bilo iznad ili ispod tzv. ablation threshold-a. Na Institut Lumière Matière pri Université Claude Bernard Lyon 1 razvijena je LAVESI (Laser Vaporisation Electrospray Ionization) metoda sinteze malih metalnih nanoklastera, koja omogućava ligandiranje organskim molekulama putem reakcija u raspršenom oblaku elektrospreja. Nakon isparavanja laserom, izbačeni materijal se formira u klastere različitih veličina, te se, u slučaju prisutnosti organskih molekula u elektrospreju povezuju s njima, stvarajući nanoklastere. Ionska optika potom prenosi formirane klastere u unutrašnjost kvadrupolnog masenog spektrometra gdje ih se karakterizira. Druga metoda je tzv. L2MS (Two-step Laser desorption/ionization Mass Spectrometry) razvijena na Université de Lille. Ova metoda omogućava detaljnu kemijsku analizu površina, prvenstveno čađe prikupljene bilo u stvarnim motorima, bilo od laboratorijskih modela i plamenika ili laboratorijski proizvedenih uzoraka. Metoda se sastoji od dva lasera: prva laserska zraka je usmjerena na površinu uzorka i intenzitet joj je znatno ispod ablation thresholda. Time se postiže tzv. soft desorption, izbacivanje materijala s površine uz minimalnu fragmentaciju molekula. Druga laserska zraka presjeca oblak izbačenog materijala i ionizira molekule. U ovu svrhu, koristimo tri različite valne duljine, 266 nm, 157 nm i 118 nm, koje su pogodne za ionizaciju širokog spektra kemijskih spojeva, bilo 2-fotonskim procesima (266 nm –R2PI), bilo jednofotonskim procesima (118 nm & 157 nm – SPI). Na ovaj način postižemo preciznu i detaljnu analizu uzoraka vrlo visoke (~10-18 mol/pulse) osjetljivosti.

Start typing and press Enter to search