Voditelj grupe

Članovi grupe

Odjel/Katedra:

Odjel za kemiju

Područje istraživanja:

– Analitička kemija
– Analitička kemija hrane i prehrambenih proizvoda
– Sinteza i ispitivanje nanomaterijala

Opis istraživanja:

Grupa za analitičku kemiju provodi ispitivanja biološki aktivnih spojeva hrane. Provode se ispitivanja kvalitete maslinovih ulja (slobodne masne kiseline, peroksidni broj, K-brojevi, sastav masnih kiselina, sadržaj i sastav sterola, sastav triglicerida). Antioksidacijska svojstva, poglavito polifenola maslinovog ulja i vina/varenika, se mjere ORAC metodom.
Ispitivanja sadržaja glukosinolata u raznim vrstama biljaka se provode u sklopu dva nacionalna znanstvena projekta.
Ispitivanja se provode UV/VIS, IR i fluorescencijskom spektroskopijom te GC s FID detektorom i HPLC kromatografijom s UV/VIS i fluorescentnim detektorom.
Sinteza i ispitivanje nanomaterijala na željezovih hidroksida i oksida, provode se u cilju dobivanja materijala koji mogu poslužiti kao nosači lijekova, adsorbensi pri pročišćavanju otpadnih voda i poboljšavanja magnetskih svojstava materijala. Sinteze se provode tehnikom mikrovalnog zračenja, a ispitivanja spektroskopskim tehnikama.

Kontakti s akademskim i drugim institucijama:

– Institut za jadranske kulture, Split
– Kemijsko tehnološki fakultet, Split
– Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč
– IRB-Zagreb
– Županija Splitsko-dalmatinska

Opis dosadašnje suradnje:

Rad na projektima
2007-2012: nacionalni projekt “Prirodni izvori resveratrola i njegov sinergijski učinak sa drugim polifenolima” (011-2160547-2226)
2009-2011: bilateralni project “Natural, biologically active additives for healthy and stable food” (HR-SLO)
2012-2014: bilateralni project “Effect of medicinal plant phenolic extracts on the stability of grape anthocyanins” (HR-MAK)
2013-2014: Program potpore znanstveno istraživačkih projekata u poljoprivredi Splitsko-dalmatinske županije za 2013, „Ispitivanje enzima lipoksigenaznog puta u autohtonim sortama maslina“.
2015-2016: Program potpore znanstveno istraživačkih projekata u poljoprivredi Splitsko-dalmatinske županije za 2015, „Ispitivanje antioksidacijskih svojstava Bračkog varenika ORAC metodom” – analiza fenolnog sastava HPLC tehnikom i mjerenje antioksidacijskog kapaciteta ORAC metodom
2015-2016: Program potpore znanstveno istraživačkih projekata u poljoprivredi Splitsko-dalmatinske županije za 2015, “Lipidni, fenolni i genetski profil maslina autohtonih sorti Oblice, Levantinke, Buhavice i Drobnice pri ranom i produženom periodu berbe”- analiza sastava masnih kiselina maslinovih ulja GC tehnikom.

Planovi budućih istraživanja:

Č1. Cijepljenje rajčice ublažava biotički stres izazvan štitastim moljcima, ꞌTomato grafting mitigates biotic stress caused by whiteflies (TomGraf), HNZZ, 2015-2018, šifra 3365, Institut za jadranske kulture.
2. Biljke kao izvor bioaktivnih sumporovih spojeva te njihova sposobnost hiperakumulacije metala (BioSMe), HNZZ, 2017-2021, šifra 1316, Kemijsko tehnološki fakultet
3. Smanjenje emisija stakleničkih plinova upotrebom gradskog i poljoprivrednog otpada u proizvodnji bilja (HNZZ), Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč.
4. Nastajanje i svojstva 1D a-Fe2O3 nanostruktura dopiranih odabranim metalnim ionima, Institut Ruđer Bošković.

Popis odabranih znanstvenih radova:

1. Generalic Mekinic, Ivana; Blažević, Ivica; Mudnić, Ivana; Burčul, Franko; Grga, Mia; Skroza, Danijela; Jerčić, Iva; Ljubenkov, Ivica; Boban, Mladen; Miloš, Mladen; Katalinić, Višnja.
Sea fennel (Crithmum maritimum L.): Phytochemical profile, antioxidative, cholinesterase inhibitory and vasodilatory activity.
Journal of Food Science and Technology. 54 (2016), 7; 3104-3112.
2. Generalić Mekinić, Ivana; Skroza, Danijela; Ljubenov, Ivica; Katalinić, Višnja.
Insight into the presence of stilbenes in medicinal plants traditionally used in Croatian folk medicine.
Natural Product Communications. 11 (2016); 833-835.
3. Generalić Mekinić, Ivana; Skroza, Danijela; Ristovski, Božidar; Ljubenkov, Ivica; Bikić, Ivana; Svilović, Sandra; Banović, Mara; Bocevska, Mirjana; Katalinić, Višnja.
Anthocyanidins in Babica, Ljutun and Crljenak Kaštelanski grapes and kinetic of their degradation under different storage conditions.
Journal of Food and Nutrition Research. 55 (2016), 4; 294-302.
4. Soldo, Barbara; Šprung Matilda; Mušac, Glorija; Pavela-Vrančić, Maja; Ljubenkov, Ivica.
Evaluation of olive fruit lipoxygenase extraction protocols on 9- and 13-Z, E-HPODE formation.
Molecules. 21 (2016), 4; 506-515.
5. Ristić, Mira; Opačak, Ivana; Musić, Svetozar.
The synthesis and microstructure of goethite particles precipitated in highly alkaline media
Journal of alloys and compounds 559, (2013), 8; 49-56.

Područja pametne specijalizacije

Tematsko prioritetno područje ZDRAVLJE I KVALITETA ŽIVOTA
Potpodručje Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike
Indikativne IRI teme:
oprema, sustavi, aplikacije i rješenja koja se koriste u istraživanjima i testiranjima novih načina liječenja i dijagnostike te praćenja promjena vezano uz bolesti

Tematsko prioritetno područje ZDRAVLJE I KVALITETA ŽIVOTA
Potpodručje Nutricionizam
Indikativne IRI teme:
prirodni zdravi proizvodi
funkcionalna i obogaćena hrana

Tematsko prioritetno područje ENERGIJA I ODRŽIVI OKOLIŠ
Potpodručje Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali
Indikativne IRI teme:
laboratorijsko tretiranje otpadnih voda i tokova; tehnike i zaštita biološke raznolikosti

Tematsko prioritetno područje HRANA I BIOEKONOMIJA
Potpodručje Održiva proizvodnja i prerada hrane
Indikativne IRI teme:
zdravstvena sigurnost hrane
očuvanje proizvoda

Start typing and press Enter to search

Skip to content