Voditelj grupe

Članovi grupe

  • dr.sc. A. Pallaoro, znanstveni savjetnik (Institut za Oceanografiju u Splitu)

Odjel/Katedra:

Odjel za biologiju

Područje istraživanja:

– Biologija
– Ihtiologija

Opis istraživanja:

Istraživanja se provode u okviru dinamike populacije riba koja obuhvaćaju analize biometrijskih osobina (morfometrijske i merističke karakteristike), rasta, starosti i smrtnosti, dužinsko – masenog odnosa, sastava hrane i načina ishrane jadranskih riba. Znanstvenu suradnju ostvarili smo sa Laboratorijem za ihtiologiju i obalni ribolov Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu koji se bavi istraživanjem biologije i ekologije jadranskih riba. Predmet istraživanja u dosadašnjem radu grupe posvećena je analizi dinamike populacije određenih vrsta iz porodica Carangidae, Sparidae, Gadidae, Scopthalamidae, Trachinidae, Triakidae, i Rajidae.
Posebna pažnja posvećena je istraživanju prehrane šnjura (Trachurus trachurus), šnjura pučinara (Trachurus mediterraneus), ovčice (Litognathus mormyrus), ušate (Oblada melanura), patarače oštronoske (Lepidorhombus whiffiagonis), arbuna (Paghellus erythrinus), ugotice (Trisopterus minutus), morskog goluba (Myliobatis aquila), morskog psa čukova (Mustelus mustelus), morskog psa mekuša (Mustelus punctulatus), raže kamenice (Raja clavata) i raže modropjege (Raja miraletus).

Kontakti s akademskim i drugim institucijama:

– Institut za Oceanografiju u Splitu

Opis dosadašnje suradnje:

Sa Institutom za Oceanografiju u Splitu ostvarena je suradnja u okviru projekta Gospodarenje i bioraznolikost bogatstava u Hrvatskom priobalju (voditelj projekta dr. sc. Jakov Dulćić, znanstveni savjetnik)

Planovi budućih istraživanja:

Nastavak istraživanja dinamike populacija mnogih vrsta jadranskih riba koje do sada nisu istražene

Popis odabranih znanstvenih radova:

Šantić M, Rađa B, Paladin A, Kovačević A. (2011). Biometric properties and diet of common pandora, Pagellus erythrinus (Osteichthyes: Sparidae), from the eastern Adriatic Sea.
Archives of Biological Sciences. 63 (1): 217-224.

Šantić M, Rađa B, Paladin A, Čurić A. (2011). Biometric properties of the european hake, Merluccius merluccius (Osteichthyes: Merlucciidae), from the central Adriatic Sea. Archives of Biological Sciences. 63 (1): 259-267.

Šantić M, Rađa B, Paladin A. (2011). Condition and length-weight relationships of the horse mackerel (Trachurus trachurus L.) and the Mediterranean horse mackerel (Trachurus mediterraneus L.), from the eastern Adriatic Sea. Archives of Biological Sciences. 63 (2): 421-428.

Šantić M, Pallaoro A, Mikulandra I, Rađa B, Jardas I. (2015). Age, growth and mortality of poor cod (Trisopterus minutus L.) from the eastern Adriatic Sea. Archives of Biological Sciences. 67 (3): 921-927.

Šantić M, Rađa B, Pallaoro A. (2012). Feeding habits of small-spotted catshark (Scyliorhinus canicula Linnaeus, 1758). from the eastern central Adriatic Sea. Marine Biology Research. 8: 1003-1011. (IF = 1.055)

25. Šantić M, Rađa B, Pallaoro A. (2012). Diet and feeding habits of thornback ray (Raja clavata Linnaeus, 1758) from the Adriatic Sea. Journal of Fish Biology. 81: 1070-1084.
(IF = 1.685)

26. Šantić M, Rađa B, Pallaoro A. (2013). Feeding habits of brown ray (Raja miraletus Linnaeus, 1758) from the eastern central Adriatic Sea. Marine Biology Research. 9: 316-323 (IF = 1.134)

27. Šantić M, Rađa B, Pallaoro A. (2013). Diet of juveniles Mediterranean horse mackerel, Trachurus mediterraneus and horse mackerel, Trachurus trachurus (Carangidae) from the eastern central Adriatic. Cahier de Biologie Marine. 54: 41-48. (IF = 0.708)

28. Šantić M, Stagličić N, Pallaoro A, Markov M, Jardas I. (2013). Age and growth of megrim Lepidorhombus whiffiagonis (Scopthalamidae) from eastern Adriatic Sea. Cybium. 37: 255-261.

29. Šantić M, Pallaoro A, Rađa B, Jardas I. (2016). Diet composition of greater weever, Trachinus draco (Linneaus, 1758) captured in the eastern-central Adriatic Sea in relation to the fish size, season and sampling area. Journal of Applied Ichthyology. 1-7.

Start typing and press Enter to search

Skip to content