Voditelj istraživačke grupe

Odjel/Katedra:

Odjel za politehniku

Područje istraživanja:

– Tehničko područje, Elektrotehnika

Članovi grupe

Opis istraživanja:

Znanstvena istraživanja u teorijskoj i praktičnoj primjeni koncepta mjerne nesigurnosti u području elektrotehnike. Ovaj koncept primijenio bi se na izravno mjerene veličine i posredno mjerene veličine s koreliranim i nekoreliranim ulaznim mjernim veličinama. Vrednovanje mjernih podataka i iskazivanje mjerne nesigurnosti obavljalo bi se na temelju dokumenta JCGM100:2008 pod naslovom Evaluation of measurement data Guide to the expression of uncertainty in measurements poznatijeg kao GUM, kao i dokumenta JCGM 101:2008: Evaluation of measurement data Supplement 1 to the “Guide to the expression of uncertainty in measurement” Propagation of distributions using Monte Carlo method. Jedan dio znanstvenih istraživanja usmjerio bi se i na primjenu tog koncepta u električnim mjerenjima kod obnovljivih izvora električne energije (vjetroelektrane i fotonaponski solarni izvori), te električnih mjerenja kod elektromotornih pogona.

Kontakti s akademskim i drugim institucijama:

– FESB-Split
– Hep ODS

Opis dosadašnje suradnje:

Istraživanje u području mjerne nesigurnosti

Planovi budućih istraživanja:

Istraživanje iz područja mjerne nesigurnosti, obnovljivih izvora energije

Popis odabranih znanstvenih radova:

Boras, Vedran; Tačković, Krešimir; Pleština, Vladimir.
– Expressing uncertainty of active power measurement by means of electrodynamic wattmeter. // Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku. 23 (2016) , 6; 1813-1820 (članak, znanstveni)

Start typing and press Enter to search

Skip to content