Voditeljica grupe

Članovi grupe

  • Višnja Besendorfer, red. prof. (PMF Zagreb)
  • Nenad Malenica, docent (PMF Zagreb)
  • Sanda Raić, doktorantica (Medils)
  • Francois – Xavier Pellay (Medils)

Odjel/Katedra: Odjel za biologiju

Područje istraživanja:

1. Utjecaja fitonutrijenata i njihovih metabolita na:
– zaštitu i popravak DNA i telomera
– regulaciju ekspresije odabranih gena
– epigenetske promjene u strukturi genoma
2. Antioksidativno, protuupalno i antitumorsko djelovanje odabranih fitonutrijenata i drugih komponenti
3. Anti-aging i pomlađujuće djelovanje odabranih fitokemikalija i drugih prirodnih spojeva
4. Genotoksičnost i citotoksičnost prirodnih i umjetnih komponenti u hrani, lijekovima i pesticidima
5. Organizacija genoma u biljnih alopoliploida s naglaskom na organizaciju i dinamiku ponavljajućih sekvenci DNA
6. Funkcionalna genetika modelne vrste Arabidopsis thaliana: mejoza, stanični ciklus, popravak i rekombinacija DNA
7. Mitohondrijska i kloroplastna DNA, ribosomski geni i njihova primjena u molekularnoj filogeniji

Opis istraživanja:

Istražuje se biološka aktivnost prirodnih fitokemikalija i fitonutrijenata, odnosno njihovih metabolita, kao i kompleksnih biljnih matriksa, na regulaciju ekspresije gena, prevenciju oštećenja DNA i drugih bioloških makromolekula te njihov mogući ‘antiaging’ potencijal.
Istražuju se genetičke i epigenetičke promjene koje se događaju nakon spontane i inducirane poliploidizacije i hibridizacije u biljaka, te njihovo značenje za fiziologiju, ekologiju i evoluciju poliploida. Pritom se osobito analiziraju najdinamičniji dijelovi biljnog genoma: ponavljajuće (repetitivne) DNA sekvence, osobito satelitna DNA, pokretni genetički elementi, transpozoni i retrotranspozoni te geni za ribosomsku RNA.
Pomoću suvremenih biotehnoloških metoda, prvenstveno kulture biljnog tkiva u in vitro uvjetima, radi se na indukciji poliploidizacije odabranih biljnih vrsta, sa svrhom dobivanja novih genotipova, koji će se testirati i odabrani dalje razvijati u komercijalne svrhe.
Funkcionalna genetika biljne modelne vrste Arabidopsis thaliana obuhvaća istraživanja fundamentalnih bioloških procesa mejoze, biologije telomera, popravka DNA i rekombinacija, kontrole staničnog ciklusa.
Molekularna genetika gram-negativnih bakterija s naglaskom na njihove mehanizme rezistencije na antibiotike: identifikacija i karakterizacija gena rezistencije, njihov prijenos u bakterijskim zajednicama.

Kontakti s akademskim i drugim institucijama:

– Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
– MedILs Split, Kemijsko-tehnološki fakultet Split
– Medicinski fakultete Split
– Institut Ruđer Bošković, Zagreb
– Department of Botany and Biodiversity Research, University of Vienna, Vienna Austria
– Queen Mary University of London, London UK
– Faculty of Biotechnology University of Ljubljana, Slovenija

Opis dosadašnje suradnje:

S Prirodoslovno-matematičkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu surađujemo trideset godina u kontinuitetu, na više znanstveno istraživačkih projekata, koji su bili na potpori Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Jasna Puizina je kao znanstvena novakinja prof. dr. sc. Dražene Papeš izradila svoj diplomski, magistarski i doktotrski rad na toj instituciji. Suradnja s MedILS-om započeta je kroz izrade diplomskih radova studenata biofizike, kojima su Jasna Puizina i Francois-Xavier Pellay bili komentori i koja se nastavlja u vidu komentorstva studentici doktorskog studija Sandi Raić. Također, osobito dobra i dugotrajna suradnja postoji i sa Department of Botany and Biodiversity Research, University of Vienna, Vienna Austria, na kojoj su Jasna Puizina i Ivica Šamanić boravili i radili u više navrata. Vrlo dobra i produktivna suradnja postoji i sa Faculty of Biotechnology University of Ljubljana Slovenija, gdje su članovi istraživačke grupe boravili i radili u više navrata. S voditeljima istraživačkih skupina iz tih institucija izvedena su i dva bilateralna kolaboracijska projekta (hrvatsko-austrijski i hrvatsko-slovenski).

Planovi budućih istraživanja:

Projekt Hrvatske zaklade za znanost (2017-2020) (HRZZ)
‘Genomske i epigenomske promjene u auto- i alopoliploidima na modelu dalmatinskog buhača, ljutike i anemona’ (glavni istraživač, prof. dr. sc. Višnja Besendorfer, PMF Zagreb). Koristeći nanovije molekularne tehnike, među kojima i sekvenciranje sljedeće generacije (NGS), proučavat će se genomska organizacija ekonomski zanimljivih poliploida i njegovih roditeljskih vrsta s naglaskom na pokretne i ponavljajuće genetičke elemente, ekspresiju gena i epigenetske promjene.

Suradnja s Mediteranskim institutom za istraživanje života (MedILS)
Nastavak istraživanja učinka odabranih komponenti i spojeva na telomere, starenje i dugovječnost ljudskih stanica i animalnih modela. Planiramo primijeniti najnovije tehnike s područja genomike, transkriptomike, proteomike i mikroskopijske tehnike, kako bi smo istražili stanične i molekularne mehanizme djelovanja odabranih spojeva.

Suradnja s Kemijsko-tehnološkim fakultetom i Medicinskim fakultetom u Splitu.
Proučavamo kemijski sastav i antioksidativni, protuupalni i antiproliferativni učinank odabranih biljnih ekstrakata i spojeva na ljudske stanice. Planiramo nastavak trenutnog istraživanja i primjenu novih znanstvenih pristupa i tehnika, kako bi se razumjeli odgovorni molekularni i stanični mehanizmi.

Popis odabranih znanstvenih radova:

– Fredotović, Željana; Šprung, Matilda; Soldo, Barbara; Ljubenkov, Ivica; Budić-Leto, Irena; Bilušić, Tea; Čikeš-Čulić, Vedrana; Puizina, Jasna.
Chemical Composition and Biological Activity of A. cepa L. and A. × cornutum (Clementi ex Visiani 1842) Methanolic Extracts. // Molecules. (2017.) (prihvaćen).
– Fredotović, Željana; Šamanić, Ivica; Kamenjarin, Juraj; Puizina Jasna.
The triparental triploid onion Allium x cornutum (Clementi ex Visiani, 1842) possesses a sterile S-type of cytoplasm. // Genetical resources and crop evolution. 1 (2017) ; 1-13 .2016.
– Šamanić, Ivica; Cvitanić, Ratko; Simunić, Juraj; Puizina, Jasna.
Arabidopsis thaliana MRE11 is essential for activation of the cell cycle arrest, transcriptional regulation and the DNA repair upon the induction of double- stranded DNA breaks. // Plant biology. 18 (2016) , 4; 681-694.
– Maravić, Ana; Skočibušić, Mirjana; Fredotović, Željana; Šamanić, Ivica; Cvjetan, Svjetlana; Knezović, Mia; Puizina, Jasna.
Urban riverine environment is a source of multidrug-resistant and ESBL-producing clinically important Acinetobacter spp.. // Environmental Science and Pollution Research. 23 (2016) , 4; 3525-3535.2015.
– Maravić, Ana; Skočibušić, Mirjana; Cvjetan, Svjetlana; Šamanić, Ivica; Fredotović, Željana; Puizina, Jasna.
Prevalence and diversity of extended-spectrum-β-lactamase-producing Enterobacteriaceae from marine beach waters. // Marine pollution bulletin. 90 (2015) , 1/2; 60-67.2014.
– Fredotović, Željana; Šamanić, Ivica; Schneeweiss-Weiss, Hanna; Kamenjarin, Juraj; Jang, Tae-Soo; Puizina, Jasna.
Triparental origin of triploid onion, Allium × cornutum (Clementi ex Visiani, 1842), as evidenced by molecular, phylogenetic and cytogenetic analyses. // Bmc plant biology. 14 (2014) ; 24-1-24-20 .
– Puizina, Jasna; Šamanić, Ivica; Krešić, Vera; Kekez, Lovorka; Šatović, Zlatko; Madec, Luc; Guiller, Annie.
Fine-scale phylogeography of a putative secondary contact zone of the land snail Cornu aspersum (Gastropoda: Pulmonata: Helicidae) along the Croatian coast and islands. // American malacological bulletin. 32 (2014) , 1; 62-73.
– Maravić, Ana; Skočibušić, Mirjana; Fredotović, Željana; Cvjetan, Svjetlana; Šamanić, Ivica; Puizina, Jasna.
Characterization of Environmental CTX-M-15-Producing Stenotrophomonas maltophilia. // Antimicrobial agents and chemotherapy. 58 (2014) , 10; 6333-6334.
– Prijović, Mirjana; Škaljac, Marisa; Drobnjaković, Tanja; Žanić, Katja; Perić, Pantelija; Marčić, Dejan; Puizina, Jasna.
Genetic variation of the greenhouse whitefly, Trialeurodes vaporariorum (Hemiptera:Aleyrodidae), among populations from Serbia and neighbouring countries, as inferred from COI sequence variability. // Bulletin of entomological research. 104 (2014) , 3; 357-366.2013.
– Šamanić, Ivica; Simunić, Juraj; Riha, Karel; Puizina, Jasna.
Evidence for Distinct Functions of MRE11 in Arabidopsis Meiosis. // PLoS One. 8 (2013) , 10; 1-12
– Puizina, Jasna; Šamanić, Ivica.
Reduced fertility and meiotic abnormalities in the late generations of telomerase-deficient Arabidopsis thaliana. // Acta biologica cracoviensia series botanica. 55 (2013) , 1; 7-15.
– Maravić, Ana; Skočibušić, Mirjana; Šamanić, Ivica; Fredotović, Željana; Cvjetan, Svjetlana; Jutronić, Marinka; Puizina, Jasna.
Aeromonas spp. simultaneously harbouring blaCTX-M-15, blaSHV-12, blaPER-1 and blaFOX-2, in wild-growing Mediterranean mussel (Mytilus galloprovincialis) from Adriatic Sea, Croatia. // International journal of food microbiology. 166 (2013) , 2; 301-308.
– Maravić, Ana; Skočibušić, Mirjana; Šamanić, Ivica; Puizina, Jasna.
Profile and multidrug resistance determinants of Chryseobacterium indologenes from seawater and marine fauna. // World journal of microbiology & biotechnology. 29 (2013) , 3; 515-522.

Područja pametne specijalizacije

Tematsko prioritetno područje ZDRAVLJE I KVALITETA ŽIVOTA
Potpodručje Nutricionizam
Indikativne IRI teme:
prirodni zdravi proizvodi

Tematsko prioritetno područje HRANA I BIOEKONOMIJA
Potpodručje Održiva proizvodnja i prerada hrane
Indikativne IRI teme:
biotehnologija i genetsko poboljšanje biljaka, životinja i mikroorganizama
očuvanje i održivo korištenje agrobiodiverziteta (uključujući valorizaciju i iskorištenje autohtonih domaćih proizvoda

Start typing and press Enter to search

Skip to content