Voditelj istraživačke grupe

Članovi grupe

Odjel/Katedra:

Odjel za politehniku

Područje istraživanja:

Edukacija u STEM području
– Primjena didaktičkih pomagala u STEM području
– Kreiranje, evaluacija i implementacija predmetnih kurikuluma STEM područja

Opis istraživanja:

Analiziraju se razvojni trendovi STEM područja i didaktička primjena istih u nastavne sadržaje. Praćenje razvojnih trendova i integracija istih u osnovnoškolske, srednjoškolske i visokoškolske kurikulume. Analiziraju se i uvode nove tehnologije u nastavu zbog stjecanja aktualnih i potrebnih kompetencija u STEM području. Osmišljavaju se specifične nastavne strategije i metode učenja i poučavanja u STEM području te se iste validiraju u neposrednoj nastavnoj praksi. Izrađuje se prateća didaktičko-metodička dokumentacija i nastavna sredstva i pomagala te se utvrđuje njihov učinak u postizanju ishoda učenja STEM područja kod učenika osnovnih i srednjih škola. Poseban područje interesa jeste konstruktivni pristup nastavi i modularna nastava. S tim u skladu razvijaju se kurikulumi općeg i specijalno tehničkog osposobljavanja učenika koji se baziraju na suvremenim tehničko-tehnološkim spoznajama i aktualnim pedagoškim paradigmama. Pritom je istaknuta tendencija uključivosti svih dionika neposrednog procesa odgoja i obrazovanja, te validacija svih rezultata i proizvoda u realnim uvjetima.

Kontakti s akademskim i drugim institucijama:

– Udruga za robotiku „Inovatic“
– Udruga za politehniku i cjeloživotno obrazovanje
– MICRO projekt d.o.o.

Opis dosadašnje suradnje:

Članovi grupe su sudjelovali u evaluaciji kurikuluma novog fakultativnog predmeta „3D dizajn“ koji je izrađen i primijenjen u Školi za dizajn, grafiku i održivu gradnju.
– Organizacija radionica iz područja robotike

Planovi budućih istraživanja:

– Planira se izrada kurikuluma za primjenu micro:bit uređaja u nastavi.
– Planira se dizajniranje i izrada didaktičkih pomagala iz područja elektrotehnike

Popis odabranih znanstvenih radova:

– Turić, H.; Pleština, V.; Papić, V.; Krolo, A. (2010) Robot soccer educational courses // Robot soccer / Papić, Vladan (ur.). Vukovar, Croatia : In-Teh,
– Boras, V. Tačković, K. Pleština, V. (2016) Expressing uncertainty of active power measurement by means of electrodynamic wattmeter. Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku. /23/6 str. 1813-1820
– Pleština, V., Turić, H. Papić, V. Constructive Education Approach: Robot Soccer (2007) Proceedings of the ITI 2007 29th International Conference on INFORMATION TECHNOLOGY INTERFACES / Luzar, Vesna ; Huljic Dobric, Vesna ; Grinfeld, Boris (ur.). Zagreb : SRCE University Computing Centre, University of Zagreb J. Marohnića 5, 10000 Zagreb, Croatia, 2007. 425-430
– Kovačević, S. (2011) Kurikulumske perspektive umjetnosti, tehnike i zanatstva. // Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja. 60 , 4; 493-511

Start typing and press Enter to search

Skip to content