Odjel/Katedra:

Odjel za informatiku

Članovi grupe

ČLANOVI GRUPE

 • doc.dr.sc. Angelina Gašpar, Katoličko-bogoslovni fakultet u Splitu
 • dr.sc. Timothy Robinson, University of Wyoming
 • prof.dr.sc. Slavomir Stankov
 • Ines Šarić-Grgić
 • dr.sc. Suzana Tomaš, pred. Filozofski fakultet u Splitu
 • Daniel Vasić, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i Odgojnih znanosti u Mostaru

Područje istraživanja:

– Sustavi e-učenja
– Inteligentni tutorski sustavi
– Prilagodljivi računalom oblikovani nastavni sadržaj
– Obrada prirodnog jezika
– Analitika učenja

OPIS ISTRAŽIVANJA

Središnji dio istraživanja se provodi u okviru projekta „Prilagodljivi inteligentni tutorski sustav temeljen na obradi prirodnog jezka (AC & NL Tutor)“, financiranog od strane Office of Naval research (ONR), Grant No. N000141512789, u okviru programa Cognitive Science of Learning, prijavljenog u okviru natječaja Long Range Broad Agency Announcement (BAA) for Navy and Marine Corps Science and Technology.

Ciljevi projekta uključuju razvoj gotovo potpuno automatiziranog inteligentnog tutorskog sustava koji će moći poučavati proizvoljno deklarativno područno znanje i komunicirati na prirodnom jeziku. Automatizacija će se očitovati u prilagođavanju i generiranju znanja o učeniku kao i znanja o metodama za poučavanje. Oblikovanje područnog znanja u modulu stručnjaka će također biti automatizirano primjenom metoda ekstrakcije znanja. Štoviše, cijeli proces razvoja, odabira, nizanja i prezentiranja elemenata računalom oblikovanih nastavnih sadržaja biti će u potpunosti automatiziran. Obrada prirodnog jezika će se primjenjivati tijekom dvosmjerne komunikacije u svim fazama učenja, poučavanja i testiranja znanja. Primjena oblikovanja nastave u ovom sustavu omogućava uporabu nekoliko scenarija učenja, poučavanja i testiranja učenikova znanja.

Kontakti s akademskim i drugim institucijama:

– NATO Science and Technology Organisation

Opis dosadašnje suradnje:

Surađivali smo sa znanstvenicima koji rade na projektu „Assessment of Intelligent Tutoring System Technologies and Opportunities“, financiranog od strane NATO Science and Technology Organization’s (STO) Collaborative Program of Work, HFM-237 RTG.

PLANOVI BUDUĆIH ISTRAŽIVANJA

Kontinuiran rad na unapređenju sustava AC&NL Tutor te prijava budućih projekata.

POPIS ODABRANIH ZNANSTVENIH RADOVA

 • Šarić-Grgić, I., Grubišić, A., Stankov, S., Štula, M. (2019) “An agent-based intelligent tutoring systems review”, International Journal of Learning Technology, Vol. 14, No. 2, pp.125–140.
 • Šarić I., Grubišić A., Šerić L., Robinson T.J. (2019) “Data-Driven Student Clusters Based on Online Learning Behavior in a Flipped Classroom with an Intelligent Tutoring System”. In: Coy A., Hayashi Y., Chang M. (eds) Intelligent Tutoring Systems. 15th International Conference on Intelligent Tutoring Systems, Kingston, Jamaica, 3-7 June, 2019.  Lecture Notes in Computer Science, vol 11528. Springer, Cham (full-paper)
 • Grubišić, A., Stankov, S., Žitko, B., Tomaš, S., Brajković, E., Volarić, T. Vasić, D., Šarić, I., Dodaj, A. (2018) “Principles of Natural Language Processing and Adaptive Courseware in E-assessments: Empirical Evaluations”, Handbook of Research on E-Assessment in Higher Education (Eds. Azevedo, A., Azevedo, J.), IGI Global, September, 2018, DOI: 10.4018/978-1-5225-5936-8
 • Šarić , I., Grubišić, A., Stankov, S., Robinson, T.J. (2018) “Concept-based Learning in Blended Environments Using Intelligent Tutoring Systems”, poster presented at the 14th International Conference on Intelligent Tutoring Systems, Montreal, Canada, 11-15 June, 201
 • Grubišić, A., Stankov, S., Žitko, B., Šarić, I., Tomaš, S., Brajković, E., Volarić, T. Vasić, D., Dodaj, A. (2017) „Knowledge tracking variables in intelligent tutoring systems“, the 9th International Conference on Computer Suported Education, Porto, Portugal, 21-23 April, 2017 Vištica, M., Grubišić, A., Žitko, B. (2016) „Applying graph sampling methods on student model initialization in intelligent tutoring systems“, International Journal of Information and Learning Technology, 33(4), pp. 202-218
 • Grubišić, A., Stankov, S., Žitko, B., Tomaš, S., Brajković, E., Volarić, T. Vasić, D. Šarić, I. (2016) „Empirical evaluation of intelligent tutoring systems with ontological domain knowledge representation: A case study with online courses in higher education“, poster presented at the 13th International Conference on Intelligent tutoring Systems – Adaptive Learning in Real World Contexts, Zagreb, Croatia, 7-10 June, 2016
 • Grubišić, A., Stankov, S., Žitko, B. (2015) „Adaptive Courseware: A Literature Review“, Journal of universal computer science, 21(9), pp. 1168-1209
 • Grubišić, A., Stankov, S., Peraić, I. (2013) „Ontology based approach to Bayesian student model design“, Expert Systems with Applications, 40(3), pp. 5363–5371, ISSN 0957-4174,
 • Grubišić, A. (2010). „A Meta-Analytic Estimation of a Common Effect Size from a Series of Experiments Related To an E-Learning System Effectiveness Evaluation“, In Stankov, S., Glavinic, V., Rosic, M. (Eds.), Intelligent Tutoring Systems in E-Learning Environments: Design, Implementation and Evaluation. (pp. 327-341)
 • Grubišić, A., Stankov, S., Rosić, M., Žitko, B. (2009) “Controlled experiment replication in evaluation of e-learning system’s educational influence”, Computers & Education 53(3), pp. 591-602
 • Žitko, B., Stankov, S., Rosić, M., Grubišić, A. (2009) “Dynamic test generation over ontology-based knowledge representation in authoring shell“, Expert Systems with Applications 36(4), pp. 8185-8196
 • Stankov, S., Rosić, M., Žitko, B., Grubišić, A. (2008). “TEx-Sys model for building intelligent tutoring systems“, Computers & Education 51(3), pp. 1017-1036

Start typing and press Enter to search

Skip to content