V-ALERT: Virtual World for Awareness & Learning on Information Security

Cilj V-ALERT projekta je uspostavljanje svijesti i kulture vezane za područje informacijske sigurnosti kod različitih grupa korisnika informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT), kao što su učenici, nastavnici, studenti, profesori i zaposlenici poduzećima, podizanjem svijesti i uvježbavanjem putem inovativnog alata za e-učenje. U kontekstu projekta razvit će se on-line 3D virtualno okruženje za učenje (engl. Virtual World Learning Environment, VWLE) koje će simulirati scenarije vezane za prijetnje u području informacijske sigurnosti iz stvarnog svijeta, omogućavajući tako stjecanje znanja o mogućim rizicima i prijetnjama ali u sigurnom okruženju. Okruženje će testirati sve grupe korisnika iz pet zemalja Bugarske, Cipra, Grčke, Hrvatske i Srbije.
Saznajte više na: http://v-alert.eu/

DigiSkills: Network for the Enhancement of Digital Competence Skills

DigiSkills projekt ima za cilj okupiti i dalje razvijati sadržaje, usluge, pedagogije i prakse za cjeloživotno učenje, kako u primarnom, sekundarnom i fakultetskom obrazovanju tako i u obrazovanj odraslih, formuliranjam scenarija korištenja platformi i alata za učenje koje će biti testirani sa stvarnim korisnicima iz osam zemalja (Austrija, Belgija , Grčka, Hrvatska, Poljska, Španjolska, Švicarska i Ujedinjeno Kraljevstvo), i vrednovani u smislu njihovog utjecaja, s posebnim naglaskom na institucionalne i pedagoške inovacije. Na taj način, DigiSkills mreža adresira nužnost razvijanja integrativnog pristupa primijenjenog kod prikupljanja i diseminacije najbolje prakse (engl. best practice) koja uz pomoću inovativne prakse učenja i podučavanja promiče učenje uz pomoć informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT).
Saznajte više na: http://www.digiskills-project.eu/

 

Adaptive Courseware based on Natural Language Processing (AC & NL Tutor)


Ishod projekta uključuje razvoj gotovo potpuno automatiziranog inteligentnog tutorskog sustava za učenje i poučavanje u proizvoljnom deklarativnom područnom znanju uz komunikaciju na prirodnom jeziku. Automatizacija će se odraziti u generiranju i prilagodbi znanja o učeniku, kao i znanja o metodama poučavanja. Oblikovanje područnog znanja u modulu stručnjaka će također biti automatizirano (računalni stručnjak koristi ekstrakciju računalog znanja), umjesto ručne (živi stručnjaci oblikuju područno znanje). Štoviše, stvaranje, odabir, sekvenciranje i prezentacija elemenata računalom oblikovanih nastavnih sadržaja će biti u potpunosti automatiziran. Obrada prirodnog jezika će se primjenjivati tijekom dvosmjerne komunikacije u svim fazama učenja, poučavanja i testiranja znanja. Oblikovanje nastave u ovom sustavu će ponuditi nekoliko scenarija učenja, podučavanja i testiranja učenikova znanja.

HERITAGE je istraživačka grupa unutar Odjela za informatiku čija područja istraživanja uključuju:

  • interakciju računala i čovjeka
  • umjetnu inteligenciju
  • sustave e-učenja
  • evaluacijske metode i tehnike
  • učenje programiranja
  • ontologije
Za više informacija posjetite službene stranice HERITAGE grupe.

Studentske aktivnosti

Studenti na PMF fakultetu imaju priliku raditi na zanimljivim projektima koje kasnije prezentiraju na raznim festivalima kao što su Festival Znanost te Noć Istraživača. Osim toga studenti su uključeni i u rad Odjela kako u istraživanjima tako i tehničkim projektima. Studenti nastavnog smjera informatike imaju priliku vježbati svoje nastavničke sposobnosti kroz demonstrature na raznim predmetima. Dakako djelatnici Odjela su uvijek na raspolaganju studentima za neke njihove osobne projekte.

Start typing and press Enter to search