Voditelj istraživačke grupe

Odjel/Katedra:
– Odjel za informatiku

Područje istraživanja:

Informatičko obrazovanje (Computer science education research)

Opis istraživanja:

Osmišljavaju se nove metode i strategije poučavanja te se vrednuje njihov utjecaj na učenje i poučavanje. Istražuje se utjecaj različitih didaktičkih metoda i primjene tehnologija u nastavi s ciljem boljeg usvajanja novih pojmova koji se uvode tijekom nastavnog procesa. Istraživanja se provode na svim razinama obrazovanja: od predškolske do diplomske razine obrazovanja, u prirodnom okruženju učenika u njihovim razredima (skupinama) uz prisustvo predmetnih nastavnika bez utjecaja vanjskih faktora. Istražuju se pogrešna shvaćanja učenika koja se stvaraju tijekom procesa učenja, što se odnosi na učeničke predodžbe ili konstrukte koji nisu u skladu sa znanstvenim spoznajama. Znanje o uzrocima stvaranja pogrešnih predodžbi omogućuje učinkovito prilagođavanje metoda poučavanja kako bi se takve pojave kod učenika minimizirale ili čak spriječile. Cilj istraživanja je implementacija rezultata istraživanja u razvijanju novih strategija učenja i poučavanja u području informatike.

Članovi grupe

  • izv.prof.dr.sc. Ivica Boljat
  • Nikolina Bubica (OŠ Mokošica)
  • Žana Žanko (OŠ Mejaši)
  • Mila Ozretić (OŠ Split 3)
  • Lucija Medak

Kontakti s akademskim i drugim institucijama:

  • Oracle (Davor Jureković, odjel za obrazovanje)
  • I, III, IV gimnazija iz Splita
  • OŠ Mokošica (Nikolina Bubica), OŠ Mejaši (Žana Žanko), OŠ Split 3 (Mila Ozretić)
  • DV „Cvit Mediterana“
  • Berlinski ured za obrazovanje (Ana Schachschneider)

Opis dosadašnje suradnje:

Provođenje eksperimentalnih istraživanja miskoncepcija u programiranju, izbora programskih jezika za početnike, mentalnih modela, efikasnosti vizualizacije algoritama, vrednovanja računalnog razmišljanja.

Planovi budućih istraživanja:

Mentalni modeli programera početnika, vrednovanja računalnog razmišljanja i efekata uvođenja Informatike kao obveznog predmeta u OŠ. Zajedno s grupom za umjetnu inteligenciju (vod. Saša Mladenović) uspostaviti suradnju sa kroz zajednički projekt s nekoliko sveučilišta iz EU.

1. Boljat, I., Mladenović, M., Mustapić Jogun, N. Student’s attitudes towards programming after the first year of implementing a new informatics curriculum in the elementary schools, ICERI 2019, Seville, Spain
2. Mladenović, Saša; Krpan, Divna; Mladenović, Monika.
Using Games to Help Novices Embrace Programming: From Elementary to Higher Education. // International journal of engineering education. 32 (2016) , 1B; 521-531
3. Žanko, Žana; Mladenović, Monika; Boljat, Ivica.
Misconceptions about variables at the K-12 level. // Education and Information Technologies. 1-18 (2018)
4. Mladenović, Monika; Boljat, Ivica; Žanko, Žana.
Comparing loops misconceptions in block-based and text-based programming languages at the K-12 level. // Education and Information Technologies. 23 (2018) , 4; 1483-1500
5. Mladenović, Monika; Krpan, Divna; Mladenović, Saša.
Learning programming from Scratch. // The Turkish Online Journal of Educational Technology. 2 (2017) ; 419-427
6. Maleš, Lada; Mladenović, Monika; Mladenović, Saša.
Znaju li studenti prve godine što je internet?. // Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja. 65 (2016) ; 105-117
7. Mladenović, Monika; Rosić, Marko; Mladenović, Saša.
Comparing Elementary Students’ Programming Success based on Programming Environment. // I.J. Modern Education and Computer Science. 8 (2016) , 8; 1-10
8. Bubica, Nikolina, Boljat, Ivica.:
IT Competitions From the Students’ Perspective: Their Motivation and Attitudes Toward Success TOJET – The Turish Online Journal of Educational Technology, Special Issue for INTE 2016, November 2016
9. Boljat, I., Pletikosa – Grgić, I.,
Pedagoški potencijal algoritamske vizualizacije u nastavi informatike, Metodički obzori, svez. 8, br. 2, pp. 110-117, 2013.
10. Bubica, N., Boljat, I:
Assesment of computational thinking, International Conference on Computational Thinking Education 2018, Hong Kong, The education University of Hong Kong, pp 12-124
11. Bubica, N., Boljat, I. (2014.)
Predictors of novices programmers’ performance. In Gomez-Chova,L.Martinez., L., Candel-Tores, I., (ed.) Proceeding 7th International Conference of Education, Research and Innovation, ICERI 2014., pp. 1536-1545, Seville, Spain, International Academy of Technology, Education and Development, IATED
12. Mladenović, Monika; Krpan, Divna; Mladenović, Saša.
INTRODUCING PROGRAMMING TO ELEMENTARY STUDENTS NOVICES BY USING GAME DEVELOPMENT IN PYTHON AND SCRATCH // EDULEARN16 Proceedings.2016. 1622-1629
13. Mladenović, Saša; Žanko, Žana; Mladenović, Monika.
Elementary Students’ Motivation Towards Informatics Course // Procedia – Social and Behavioral Sciences. Elsevier, 2015. 3780-3787
14. Bubica, Nikolina; Mladenović, Monika; Boljat, Ivica.
Students motivation for competition in computer science // 8th International Technology, Education and Development Conference (INTED2014) : proceedings.
Valencia : International Academy of Technology, Education and Development IATED, 2014. 288-295
15. Mladenović, Monika; Žanko, Žana; Rosić, Marko.
Elementary students’ attitude towards programming in the Republic of Croatia // Proceedings of CIET 2014 / Plazibat, Bože ; Kosanović, Silvana (ur.).
Split : University of Split, 2014.
16. Žanko, Žana; Mladenović, Monika; Mladenović, Saša.
Students attitude towards informatics curricula // ICERI2014 Proceedings.
Seville, Spain : ICERI, 2014. 5785-5785
17. Bubica, Nikolina; Mladenović, Monika; Boljat, Ivica.
Programiranje kao alat za razvoj programskog mišljenja // 15. CARNetova korisnička konferencija – CUC 2013 – Zbornik radova / Orlović, Ana (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet, 2013.
18. Bubica, N., Boljat, I.:
Primjena e-učenja u podučavanju programiranja mlađih učenika osnovne škole – Treća međunarodna znanstvena konferencija – pedagogija, obrazovanje i nastava, 21. – 22. listopada 2016. FPMOZ, Mostar, Bosna i Hercegovina
19. Bubica, N., Boljat, I. (2014).
Strategies for teaching programming – the state of the art. Contemporary issues in Economy & Technology CIET 2014 (pp. S-248 – S-258). Split: University of Split, Department of Professional Studies
20. Boljat, I. (2014.).
Experimental examination of structured-modular instruction -. In M. Pavlović (Ed.), Information Technology and Education Development ITRO-2014 (pp. 186-191). Zrenjanin, Srbija: Univerzitet Novi Sad, Tehnički fakultet Mihajlo Pupin
21. Bubica, N., Boljat, I. (2014).
Teaching of novice programmers: strategies, programming languages and predictors. U M. Pavlović (Ur.), Proceedings International conference on information technology and development of education ITRO 2014 (str. 180-185). Zrenjanin, Serbia: Univerzitet Novi Sad, Tehnički fakultet Mihajlo Pupin
22. Luketin, I., Boljat, I. (2013).
Obrazovanje između očuvanja i promjene – analiza uspjeha na hrvatskoj državnoj maturi. 2. međunarodna znanstvena konferencija Pedagogija, obrazovanje i nastava PON 2013. Mostar: Sveučilište u Mostaru, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti
23. Žanko, Žana; Mladenović, Monika; Krpan, Divna
Analysis of school students’ misconceptions about basic programming concepts // Journal of Computer Assisted Learning, n/a (2022), 0266-4909, 12 doi:10.1111/jcal.12643 (međunarodna recenzija, članak, ostalo)
24. Banović, Ana; Mladenović, Monika; Boljat, Ivica
Informatics teacher’s perspective on distance learning during COVID-19 lockdown in Croatia // ICERI2021 Proceedings / Gómez Chova, L. ; López Martínez, A. ; Candel Torres, I. (ur.).
Sevilla, Španjolska: IATED Academy, 2021. str. 5815-5821 doi:10.21125/iceri.2021.1311 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
25. Blažić, Ana; Mladenović, Monika; Zaharija, Goran
Technical issues in distance learning during COVID-19 lockdown in Croatia // ICERI2021 Proceedings / Gómez Chova, L. ; López Martínez, A. ; Candel Torres, I. (ur.).
Online: IATED Academy, 2021. str. 5792-5798 doi:10.21125/iceri.2021.1307 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
26. Mladenović, Monika; Žanko, Žana; Granić, Andrina
Mediated transfer: From text to blocks and back // International journal of child-computer interaction, 29 (2021), 100279, 12 doi:10.1016/j.ijcci.2021.100279 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
27. Mladenović, Monika; Žanko, Žana; Aglić Čuvić, Marin
The impact of using program visualization techniques on learning basic programming concepts at the K–12 level // Computer applications in engineering education, 29 (2021), 1, Special Issue: SI; 145-159 doi:10.1002/cae.22315 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni). Uloga korištenja alata za vizualizaciju na razumijevanje algoritama sortiranja u online nastavi // Politehnika, 5 (2021), 1; 10-19 doi:10.36978/cte.5.1.2 (domaća recenzija, članak, znanstveni)
28. Boljat, Ivica; Bubica, Nikolina; Matana, Antonela
Stressors and burnout symptoms of math teachers in Croatian primary and high schools // EDULEARN21: 13th International Conference on Education and New Learning Technologies: Conference proceedings / Gómez Chova, L. ; López Martínez, A. ; Candel Torres, I. (ur.).
Valencia: IATED Academy, 2021. str. 9307-9315 doi:10.21125/edulearn.2021.1876 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
29. Bubica, Nikolina; Boljat, Ivica
Assessing computational thinking with puzzles based tasks // INTED 2020: 14th International Technology, Education and Development Conference: Proceedings / Gómez Chova, L. ; López Martínez, A. ; Candel Torres, I. (ur.).
Valencia: IATED Academy, 2020. str. 4217-4217 doi:10.21125/inted.2020.1178 (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)
30. Boljat, Ivica
Motivacija za rad i izgaranje učitelja informatike, tehničke kulture i strukovnih predmeta // Politehnika, 4 (2020), 2; 7-18 doi:10.36978/cte.4.2.1 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

Start typing and press Enter to search

Skip to content