Voditelj istraživačke grupe

Odjel/Katedra:
– Odjel za informatiku

Područje istraživanja:

Dohvat i rudarenje podataka, Pohrana i management podataka, Obradba i razgloba podataka/signala, Raspoznavanje uzoraka i strojno učenje, Razgloba sustava

Opis istraživanja:

Dubinska i kompleksna analiza signala i sustava, identificiranja ključnih značajki i parametara i poboljšana komunikacija među uređaja sve je važnija u područjima sigurnosti, energetika i zdravstva (medicine i bioinformatike).

Razvijaju se sustavi (ili dijelovi sustava) koji pridonose bržem obavještavanju, pravovremenom zaključivanju ili razumijevanju prikupljenih podataka.

Dva su osnovna smjera istraživanja grupe: (i) smjer istraživanja senzora i operacijskih sustava s naglaskom na primjene u energetskoj učinkovitosti te istraživanju okolina u ekstremnim uvjetima kao što su klima, more, svemir (…) te (ii) razvoj inteligentnih rješenja u prikupljanju podataka, raspoznavanju uzoraka i strojnog učenja u širokom spektru aplikacija poput neuronskih mreža, biomedicine i sigurnosti.

Kontakti s akademskim i drugim institucijama:

 • Sveučilište u Zagrebu
 • Institut za oceanografiju i ribarstvo
 • IT University of Copenhagen

Opis dosadašnje suradnje:

Znanstveni radovi

Planovi budućih istraživanja:

Mentalni modeli programera početnika, vrednovanja računalnog razmišljanja i efekata uvođenja Informatike kao obveznog predmeta u OŠ. Zajedno s grupom za umjetnu inteligenciju (vod. Saša Mladenović) uspostaviti suradnju sa kroz zajednički projekt s nekoliko sveučilišta iz EU.

Popis odabranih znanstvenih radova:

 • Kalinić, Hrvoje; Mihanović, Hrvoje; Cosoli, Simone; Tudor, Martina; Vilibić, Ivica. Predicting ocean surface currents using numerical weather prediction model and Kohonen neural network: a northern Adriatic study. Neural Computing and Applications. 11 (2016) ; 1-10
 • Vilibić, Ivica; Šepić, Jadranka; Mihanović, Hrvoje; Kalinić, Hrvoje; Cosoli, Simone; Janeković, Ivica; Žagar, Nedjeljka; Jesenko, Blaž; Tudor, Martina; Dadić, Vlado; Ivanković, Damir. Self-Organizing Maps-based ocean currents forecasting system. Scientific Reports. 6 (2016) ; 22924/1-22924/7
 • Kalinić, Hrvoje; Lončarić, Sven; Bijnens, Bart. Absolute joint moments: a novel image similarity measure. EURASIP Journal on Image and Video Processing. (2013) ; 24-1-24
 • Kalinić, Hrvoje; Lončarić, Sven; Čikeš, Maja; Miličić, Davor; Bijnens, Bart. Image Registration and Atlas-based Segmentation of Cardiac Outflow Velocity Profiles. Computer methods and programs in biomedicine. 106 (2012) , 3; 188-200
 • Kalinić, Hrvoje; Kostanjčar, Zvonko; Jeren, Branko. A Novel Product Development – Key Issues for Success. Journal of Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research. 44 (2010) , 4; 179-198
 • Čikeš, Maja; Kalinić, Hrvoje; Baltabaeva, Aigul; Lončarić, Sven; Parsai, Chirine; Šeparović Hanževački, Jadranka; Čikeš, Ivo; Sutherland; George; Bijnens, Bart. Does symmetry of the aortic outflow velocity profile reflect contractile function in coronary artery disease? An automated analysis using mathematical modeling. Circulation. 2008.
 • Kalinić, H.; Jelavić, D.; Ivanković D.; Bašić, J.; Muslim, S.; Marasović, S; Dadić, V. An integrated remotely controlled oceanographic measuring station. MIPRO 2015. 2015.
 • Baličević, Vedrana; Kalinić, Hrvoje; Lončarić, Sven; Čikeš, Maja; Palau-Caballero, G.; Tobon- Gomez, C.; Bijnens, B.H. Atlas construction for cardiac velocity profiles segmentation using a lumped computational model of circulatory system. Functional Imaging and Modeling of the Heart. Ourselin, Sebastien ; Rueckert, Daniel ; Smith, Nicolas (ur.). Springer, 2013. 89-96
 • Kalinić, Hrvoje; Lončarić, Sven; Čikeš, Maja; Davor Miličić; Čikeš, Ivo; Sutherland, G. R.; Bijenens, Bart. A method for registration and model-based segmentation of Doppler ultrasound images. Proceedings of SPIE Medical Imaging 2009 [7259-27]. Lake Buena Vista, Florida, USA, 2009.

PODRUČJA PAMETNE SPECIJALIZACIJE

Tematsko prioritetno područje ZDRAVLJE I KVALITETA ŽIVOTA

Potpodručje Farmaceutika, biofarmaceutika, medicinska oprema i uređaji

Povezane indikativne IRI teme:

računalni vid i strojno učenje s primjenom u farmaceutici, biofarmaceutici, medicinskoj opremi i uređajima (ICT)

Tematsko prioritetno područje ZDRAVLJE I KVALITETA ŽIVOTA

Potpodručje Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike

Povezane indikativne IRI teme:

inovativne tehnologije bazirane na razvoju zdravstvenih senzora u internetskom okruženju »interneta stvari«, upravljanju i analizi velikih količina podataka i rješenjima »u oblaku« (ICT)

računalni vid i strojno učenje s primjenom u zdravstvenim uslugama, novim metodama preventivne medicine i dijagnostike (ICT)

Tematsko prioritetno područje ENERGIJA I ODRŽIVI OKOLIŠ

Potpodručje Energetske tehnologije, sustavi i oprema

Indikativne IRI teme:

rješenja za pametna mjerenja i internet stvari (eng. Internet of Things) (ICT)

računalni vid i strojno učenje s primjenom u energetskim tehnologijama, sustavima i opremi (ICT)

Tematsko prioritetno područje ENERGIJA I ODRŽIVI OKOLIŠ

Potpodručje Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali

Indikativne IRI teme:

razvoj tehnologije i opreme za zaštitu mora

Povezane indikativne IRI teme:

inovativne tehnologije bazirane na razvoju naprednih mreža senzora u internetskom okruženju »interneta stvari«, upravljanju i analizi velikih količina podataka i rješenjima u oblaku (ICT)

Tematsko prioritetno područje PROMET I MOBILNOST

Potpodručje Ekološki prihvatljiva prometna rješenja

Povezane indikativne IRI teme:

računalni vid i strojno učenje s primjenom u ekološki prihvatljivim prometnim rješenjima (ICT)

Tematsko prioritetno područje PROMET I MOBILNOST

Potpodručje Inteligentni transportni sustavi i logistika

Indikativne IRI teme:

sustavi upravljanja nesrećama

Povezane indikativne IRI teme:

internet stvari, velike baze podataka i rješenja u oblaku za promet (ICT)

računalni vid i strojno učenje s primjenom u području Inteligentnih transportnih sustava i logistike ICT)

Start typing and press Enter to search

Skip to content