Supredsjedavajuće:

 • Borka Jadrijević (Sveučilište u Splitu)
 • Milica Klaričić Bakula (Sveučilište u Splitu)

Članovi:

 • Dubravka Ban (Sveučilište Southern Illinois, SAD)
 • Marija Bliznac Trebješanin (Sveučilište u Splitu)
 • Snježana Braić (Sveučilište u Splitu)
 • Andrijana Ćurković (Sveučilište u Splitu)
 • Goran Erceg (Sveučilište u Splitu)
 • Zorana Grbac, (Sveučilište Pariz Diderot, Francuska)
 • Marcela Hanzer (Sveučilište u Zagrebu)
 • Ivan Jelić (Sveučilište u Splitu)
 • Nikola Koceić-Bilan (Sveučilište u Splitu)
 • Igor Pažanin (Sveučilište u Zagrebu)
 • Dino Peran (Sveučilište u Splitu)
 • Jurica Perić (Sveučilište u Splitu)
 • Gordan Radobolja (Sveučilište u Splitu)
 • Ivan Slapničar (Sveučilište u Splitu)

Start typing and press Enter to search