Round table(in Croatian): Mathematics education/ Matematičko obrazovanje

Participants/Sudionici: Matija Bašić, Nikola Koceić-Bilan, Ana Majić, Željka Milin Šipuš

Moderators/Moderatori: Jelena Pleština, Tanja Vojković.

Događaj kao što je Hrvatski matematički kongres predstavlja priliku da se podsjetimo da je matematičko obrazovanje s razlogom u fokusu matematičara. U okviru ovog okruglog stola osvrnut ćemo se na neka aktualna pitanja u obrazovnom prostoru RH, a posebno na izazove i mogućnosti predtercijarnog obrazovanja pojedinih skupina učenika (nadarenih, sa slabijim postignućima, te “zanemarene sredine”), te na sveučilišno obrazovanje budućih nastavnika matematike. U sklopu ove druge teme, poseban dio okruglog stola bit će namijenjen aktualnom deficitu nastavnika matematike na hrvatskom tržištu radu, trenutnoj kvalifikacijskoj strukturi osoba zaposlenih na mjestima učitelja i nastavnika matematike u RH, mjerama koje MZO provodi vezano za ovu problematiku kao i reakcijama i poduzetim aktivnostima hrvatske matematičke akademske zajednice s ciljem zaštite matematičke struke i matematičkog obrazovanja, te udovoljenja potrebama tržišta rada.

Start typing and press Enter to search