Projekti

Naziv Izvor financiranja Voditelj Odjel Trajanje  Vrijednost  Status
Karbapenemaze-producirajuće i kolistin-rezistentne oportunističke patogene bakterije u obalnom moru u Hrvatskoj HAZU Doc. dr. sc. Ana Maravić Odjel za biologiju 10/2018 – 10/2019 28.700,00 kn Aktivan
Internacionalizacija diplomskih studijskih programa na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu ESF Prof. dr. sc. Jasna Puizina Odjel za biologiju, Odjel za fiziku, Odjel za informatiku 10/2018-10/2021 1,780.928,91 kn Aktivan
Zelena ekstrakcija i inkapsulacija alicina iz češnjaka u mikroemulgirajuće nosače HEP d.d. Doc. dr. sc. Perica Bošković Odjel za kemiju  07/2018-06/2019 15.000,00 kn Aktivan
Dinamika u sustavima u kojima postoji mikro-segregacija (UIP-05-2017) HRZZ Bernarda Lovrinčević Odjel za fiziku 09/2018-09/2023              1.105.906,00 kn Aktivan
Kinuklidin i derivati kinuklidina- spojevi visokog biološkog i medicinskog potencijal Zaklada ADRIS Matilda Šprung Odjel za kemiju 10/2017-10/2018                  150.000,00 kn Završen
STEM u gostima MZO Viljemka Bučević Popović Odjel za kemiju 10/2017-03/2018                     38.000,00 kn Završen
Matematičari u muzeju ( MUM) MZO Željka Zorić Odjel za matematiku 11/2016-                     48.700,00 kn Aktivan
Univerzalne osobine sustava hladnih bozonskih i fermionskih atoma (UniCold) HRZZ Leandra Vranješ Markić Odjel za fiziku 06/2015-03/2019                  595.500,00 kn Aktivan
Razvoj modernih studijskih programa za izobrazbu nastavnika informatike, tehnike, biologije, kemije, fizike i matematike na temeljima razvoja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (STEMp) Europski socijalni fond Tea Dragičević 06/2015-09/2016              3.997.000,00 kn Završen
Biofizikalni dizajn antimikrobnih peptida i inovativni molekularni deskriptori (BioAmpMode) HRZZ Damir Vukičević Odjel za matematiku 09/2014-12/2017                  410.515,00 kn Završen
Formacija i destrukcija domena u vodenim otopina (MS-FORMDES) HRZZ Larisa Zoranić Odjel za fiziku 09/2014-12/2017                  539.750,00 kn Završen
Naziv Izvor financiranja Voditelj Odjel Trajanje  Vrijednost Status
Enhancing Adaptive Courseware based on Natural Language Processing Office of Naval Research (ONR) Ani Grubišić Odjel za informatiku 02/2020-01/2024      6.700.000,00 kn Aktivan
Adaptive Courseware based on Natural Language Processing (AC&NL Tutor) Office of Naval Research (ONR) Ani Grubišić Odjel za informatiku 07/2015-10/2019      4.900.000,00 kn Završen
Kodiranje tonske visine u osoba s kohlearnim implantatom ( Voice CI) Cochlear Ltd Damir Kovačić Odjel za fiziku 06/2017-06/2018           135.300,00 kn Završen
Naziv Izvor financiranja Voditelj Odjel Trajanje  Vrijednost Status
Spin-orbit vezanje u sustavima mnoštva čestica (SOCMBS) Bilateralna suradnja Hrvatska-Austrija Željana Bonačić Lošić Odjel za fiziku 01/2018-12/2019   100.000,00 kn Aktivan
Istraživanje materijala sa jakim elektronskim korelacijama Bilateralna suradnja Hrvatska-SAD Ante Bilušić Odjel za fiziku 11/2016-11/2020   320.000,00 kn Aktivan
Novi materijali za ultrabrzu elektronsku tehnologiju zasnovanu na efektima elektronskih korelacija u dvodimenzionalnim slojevima Bilateralna suradnja Hrvatska-SAD Ivica Aviani Odjel za fiziku 2014-2018   320.000,00 kn Aktivan
Istraživanja klasičnih i kvantnih fluida u nanoporoznim sredstima neutronskim raspršenjema Bilateralna suradnja Hrvatska-SAD Leandra Vranješ Markić Odjel za fiziku 01/2016-01/2016      20.000,00 kn Završen
Modeliranje anomalnih svojstava tekućina i otopina alkohola i vode metodom integralnih jednadžbi Bilateralna suradnja Hrvatska-Slovenija Larisa Zoranić Odjel za fiziku 01/2016-01/2017         7.500,00 kn Završen
Fluktuacije energije i entropije u kompleksnim otopinama Bilateralna suradnja Hrvatska-Francuska Larisa Zoranić Odjel za fiziku 01/2015-01/2016      19.590,00 kn Završen
Naziv Izvor financiranja Voditelj Odjel Trajanje  Vrijednost Status
Jačanje kapaciteta Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta  u Splitu za istraživanje, razvoj inovacije u području medicinske neuroelektronike ( STRIPMED) Splitsko-dalmatinska županija Damir Kovačić Odjel za fiziku 07/2017-06/2018   100.000,00 kn Zavrešn
Visokofrekventna ultrazvučna dijagnostička sonda za napredne oftalmološke primjene (microOPHTASOUND ) HAMAG-BICRO Ante Bilušić Odjel za fiziku 06/2016-09/2017   430.000,00 kn Završen
Ispitivanje antioksidacijskih svojstava Bračkog varenika” ORAC metodom” Splitsko-dalmatinska županija Ivica Ljubenkov Odjel za kemiju 01/2016-01/2017      17.000,00 kn Završen
Ispitivanje enzima lipoksigenaznog puta u autohtonim sortama maslina Splitsko-dalmatinska županija Ivica Ljubenkov Odjel za kemiju 01/2014-01/2015      34.500,00 kn Završen
Naziv Izvor financiranja Nositelj Djelatnik Odjel Trajanje Status
Diofantska geometrija i primjene HrZZ Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu Marija Bliznac Trebješanin Odjel za matematiku 2018-2022 Aktivan
Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMF-ST, PF-ST te KTF-ST kroz razvoj znanstveno-istraživačke infrastrukture u Zgradi tri fakulteta Europski fond za regionalni razvoj Sveučilište u Splitu 09/2018-04/2021 Aktivan
Razvoj novih membrana za ionsko-selektivne elektrode s dodatkom nanočestica metala i metalnih oksida ( NANOISEM ) HRZZ Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu Ivana Mitar, Perica Bošković Odjel za kemiju 03/2018-02/2023 Aktivan
BACK-UP EU H2020 Instituto de Biomecánica de Valencia Ivo Ugrina Odjel za matematiku 01/2018-12/2020 Aktivan
Optimiranje depozicije raspršenih in situ gelirajućih i praškastih terapijskih sustava u nosnoj šupljini HRZZ Farmaceutsko-biokemijski fakultet u Zagrebu Ivo Ugrina Odjel za matematiku 01/2018-12/2022 Aktivan
Novi pristupi u razumijevanju odnosa kompatibilnosti i interakcije pelud-tučak kod maslina (Olea europea L.) (compOlive) UKF Institiut za jadranske kulture i melioraciju krša Ivana Bočina Odjel za biologiju 11/2017-01/2019 Aktivan
STIM-REI (Istraživanje, inovacija, edukacija) Operativni program Konkurentnost i kohezija 20104.-2020. Sveučilište u Splitu Ante Bilušić
Mile Dželalija
Darko Koračin
Damir Kovačić
Odjel za fiziku 10/2017-10/2022 Aktivan
Subotnje jutro uz fiziku-popularizacija fizike kroz laboratorijska istraživanja namijenjena srednjoškolcima MZO Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku Ivica Aviani Odjel za fiziku  10/2017-11/2018 Aktivan
Uloga proteina spartan u DNA replikaciji (SprtnRep) HRZZ Medicinski fakultet u Split Matilda Šprung Odjel za kemiju 09/2017-08/2021 Aktivan
Nastajanje i svojstva 1D a-Fe2o3 nanostruktura dopiranih odabranim metalnim ionima (1D-DopedFeOX) HRZZ Institut Ruđer Bošković Ivana Mitar Odjel za kemiju 04/2017-03/2021 Aktivan
Smanjenje emisije stakleničkih plinova upotrebom gradskog i poljoprivrednog otpadau proizvodnji bilja (REDGREENPLANT) HRZZ Institut za poljoprivredu i turizam Poreč Barbara Soldo Odjel za kemiju 04/2017-03/2019 Aktivan
Aktivnošću i in silico usmjeren dizajn malih bioaktivnih molekula ( ADESIRE ) HRZZ Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu Mirjana Skočibušić
Linda Bazina
Renata Odžak
Odjel za biologiju
Odjel za kemiju
03/2017-02/2021 Aktivan
Biljke kao izvor bioaktivnih sumporovih spojeva te njihova sposobnost hiperakumulacije metala HRZZ Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu Mirko Ruščić
Ivica Ljubenkov
Odjel za biologiju
Odjel za kemiju
03/2017-02/2021 Aktivan
The Adriatic decadal and interannual oscillations: observations, modelling and consequences (ADIOS) HRZZ Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu Darko Koračin
Slavko Radilović
Odjel za fiziku 03/2017-03/2021 Aktivan
Genomske i epigenomske promjene u auto -i alopoliploidima dalmatinskog buhača, ljutike i anemona HRZZ Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu Jasna Puizina
Ivica Šamanić
Željana Fredotović
Odjel za biologiju
Odjel za kemiju
02/2017-02/2021 Aktivan
Provođenje recentnih biospeleoloških istraživanja na području Lipovog polja HEP d.d.  OIKON d.o.o.-Institut za primijenjenu ekologiju Sanja Puljas Odjel za biologiju 08/2016-11/2016 Završen
Uloga upale u razvoju zloćudnog tumora mokraćnog mjehura (iBC) HRZZ Medicinski fakultet u Split Viljemka Bučević Popović Odjel za kemiju 10/2015-10/2019 Aktivan
Studentska poslovna e-Akademija Erasmus+program Sveučilište u Splitu Andrina Granić
Jelena Nakić
Odjel za informatiku 10/2015-10/2017 Završen
Moderne komeptencije za modernu gimnaziju Europski socijalni fond IV. Gimnazija “Marko Marulić” Roko Vladušić
Mirko Ruščić
Odjel za kemiju
Odjel za biologiju
09/2015-09/2016 Završen
Sklerokronologija kao alat za otkrivanje dugoročnih okolišnih promjena u Jadranu (SCOOL) HRZZ Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu Sanja Puljas Odjel za biologiju 06/2015-05/2019 Aktivan
Diofantove m-torke eliptičke krivulje, Thueove i indeksne jednadžbe HRZZ Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu Borka Jadrijević
Marija Bliznac Trebješanin
Odjel za matematiku 07/2014-06/2018 Završen
Taksonomija, ekologija i uporaba rogača (Ceratonia siliqua L) i lovora (Laurus nobilis L.) u hrvatskoj (TEUCLIC) HRZZ Visoko gospodarsko učilište u Križevcima Nada Bezić
Valerija Dunkić
Odjel za biologiju 07/2014-06.10/2018 Završen
Matematičko modeliranje i numeričke simulacije procesa u tankim i poroznim domenama HRZZ Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu Andrijana Čurković Odjel za matematiku 06/2014-06/2018 Aktivan

URED ZA ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKE PROJEKTE, MEĐUNARODNU SURADNJU

PRAVILNICI I OBRASCI

Start typing and press Enter to search

Skip to content