Projekti

Naziv Izvor financiranja Voditelj Odjel Trajanje  Vrijednost  Status
Karbapenemaze-producirajuće i kolistin-rezistentne oportunističke patogene bakterije u obalnom moru u Hrvatskoj HAZU Doc. dr. sc. Ana Maravić Odjel za biologiju 10/2018 – 10/2019 28.700,00 kn Aktivan
Internacionalizacija diplomskih studijskih programa na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu ESF Prof. dr. sc. Jasna Puizina Odjel za biologiju, Odjel za fiziku, Odjel za informatiku 10/2018-10/2021 1,780.928,91 kn Aktivan
Zelena ekstrakcija i inkapsulacija alicina iz češnjaka u mikroemulgirajuće nosače HEP d.d. Doc. dr. sc. Perica Bošković Odjel za kemiju  07/2018-06/2019 15.000,00 kn Aktivan
Dinamika u sustavima u kojima postoji mikro-segregacija (UIP-05-2017) HRZZ Bernarda Lovrinčević Odjel za fiziku 09/2018-09/2023              1.105.906,00 kn Aktivan
Kinuklidin i derivati kinuklidina- spojevi visokog biološkog i medicinskog potencijal Zaklada ADRIS Matilda Šprung Odjel za kemiju 10/2017-10/2018                  150.000,00 kn Završen
STEM u gostima MZO Viljemka Bučević Popović Odjel za kemiju 10/2017-03/2018                     38.000,00 kn Završen
Matematičari u muzeju ( MUM) MZO Željka Zorić Odjel za matematiku 11/2016-                     48.700,00 kn Aktivan
Univerzalne osobine sustava hladnih bozonskih i fermionskih atoma (UniCold) HRZZ Leandra Vranješ Markić Odjel za fiziku 06/2015-03/2019                  595.500,00 kn Aktivan
Razvoj modernih studijskih programa za izobrazbu nastavnika informatike, tehnike, biologije, kemije, fizike i matematike na temeljima razvoja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (STEMp) Europski socijalni fond Tea Dragičević 06/2015-09/2016              3.997.000,00 kn Završen
Biofizikalni dizajn antimikrobnih peptida i inovativni molekularni deskriptori (BioAmpMode) HRZZ Damir Vukičević Odjel za matematiku 09/2014-12/2017                  410.515,00 kn Završen
Formacija i destrukcija domena u vodenim otopina (MS-FORMDES) HRZZ Larisa Zoranić Odjel za fiziku 09/2014-12/2017                  539.750,00 kn Završen
Naziv Izvor financiranja Voditelj Odjel Trajanje  Vrijednost Status
Kodiranje tonske visine u osoba s kohlearnim implantatom ( Voice CI) Cochlear Ltd Damir Kovačić Odjel za fiziku 06/2017-06/2018           135.300,00 kn Završen
Adaptive Courseware based on Natural Language Processing (AC&NL Tutor) Office of Naval Research (ONR) Ani Grubišić Odjel za informatiku 07/2015-10/2019      4.900.000,00 kn Aktivan
Naziv Izvor financiranja Voditelj Odjel Trajanje  Vrijednost Status
Spin-orbit vezanje u sustavima mnoštva čestica (SOCMBS) Bilateralna suradnja Hrvatska-Austrija Željana Bonačić Lošić Odjel za fiziku 01/2018-12/2019   100.000,00 kn Aktivan
Istraživanje materijala sa jakim elektronskim korelacijama Bilateralna suradnja Hrvatska-SAD Ante Bilušić Odjel za fiziku 11/2016-11/2020   320.000,00 kn Aktivan
Novi materijali za ultrabrzu elektronsku tehnologiju zasnovanu na efektima elektronskih korelacija u dvodimenzionalnim slojevima Bilateralna suradnja Hrvatska-SAD Ivica Aviani Odjel za fiziku 2014-2018   320.000,00 kn Aktivan
Istraživanja klasičnih i kvantnih fluida u nanoporoznim sredstima neutronskim raspršenjema Bilateralna suradnja Hrvatska-SAD Leandra Vranješ Markić Odjel za fiziku 01/2016-01/2016      20.000,00 kn Završen
Modeliranje anomalnih svojstava tekućina i otopina alkohola i vode metodom integralnih jednadžbi Bilateralna suradnja Hrvatska-Slovenija Larisa Zoranić Odjel za fiziku 01/2016-01/2017         7.500,00 kn Završen
Fluktuacije energije i entropije u kompleksnim otopinama Bilateralna suradnja Hrvatska-Francuska Larisa Zoranić Odjel za fiziku 01/2015-01/2016      19.590,00 kn Završen
Naziv Izvor financiranja Voditelj Odjel Trajanje  Vrijednost Status
Jačanje kapaciteta Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta  u Splitu za istraživanje, razvoj inovacije u području medicinske neuroelektronike ( STRIPMED) Splitsko-dalmatinska županija Damir Kovačić Odjel za fiziku 07/2017-06/2018   100.000,00 kn Zavrešn
Visokofrekventna ultrazvučna dijagnostička sonda za napredne oftalmološke primjene (microOPHTASOUND ) HAMAG-BICRO Ante Bilušić Odjel za fiziku 06/2016-09/2017   430.000,00 kn Završen
Ispitivanje antioksidacijskih svojstava Bračkog varenika” ORAC metodom” Splitsko-dalmatinska županija Ivica Ljubenkov Odjel za kemiju 01/2016-01/2017      17.000,00 kn Završen
Ispitivanje enzima lipoksigenaznog puta u autohtonim sortama maslina Splitsko-dalmatinska županija Ivica Ljubenkov Odjel za kemiju 01/2014-01/2015      34.500,00 kn Završen
Naziv Izvor financiranja Nositelj Djelatnik Odjel Trajanje Status
Diofantska geometrija i primjene HrZZ Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu Marija Bliznac Trebješanin Odjel za matematiku 2018-2022 Aktivan
Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMF-ST, PF-ST te KTF-ST kroz razvoj znanstveno-istraživačke infrastrukture u Zgradi tri fakulteta Europski fond za regionalni razvoj Sveučilište u Splitu 09/2018-04/2021 Aktivan
Razvoj novih membrana za ionsko-selektivne elektrode s dodatkom nanočestica metala i metalnih oksida ( NANOISEM ) HRZZ Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu Ivana Mitar, Perica Bošković Odjel za kemiju 03/2018-02/2023 Aktivan
BACK-UP EU H2020 Instituto de Biomecánica de Valencia Ivo Ugrina Odjel za matematiku 01/2018-12/2020 Aktivan
Optimiranje depozicije raspršenih in situ gelirajućih i praškastih terapijskih sustava u nosnoj šupljini HRZZ Farmaceutsko-biokemijski fakultet u Zagrebu Ivo Ugrina Odjel za matematiku 01/2018-12/2022 Aktivan
Novi pristupi u razumijevanju odnosa kompatibilnosti i interakcije pelud-tučak kod maslina (Olea europea L.) (compOlive) UKF Institiut za jadranske kulture i melioraciju krša Ivana Bočina Odjel za biologiju 11/2017-01/2019 Aktivan
STIM-REI (Istraživanje, inovacija, edukacija) Operativni program Konkurentnost i kohezija 20104.-2020. Sveučilište u Splitu Ante Bilušić
Mile Dželalija
Darko Koračin
Damir Kovačić
Odjel za fiziku 10/2017-10/2022 Aktivan
Subotnje jutro uz fiziku-popularizacija fizike kroz laboratorijska istraživanja namijenjena srednjoškolcima MZO Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku Ivica Aviani Odjel za fiziku  10/2017-11/2018 Aktivan
Uloga proteina spartan u DNA replikaciji (SprtnRep) HRZZ Medicinski fakultet u Split Matilda Šprung Odjel za kemiju 09/2017-08/2021 Aktivan
Nastajanje i svojstva 1D a-Fe2o3 nanostruktura dopiranih odabranim metalnim ionima (1D-DopedFeOX) HRZZ Institut Ruđer Bošković Ivana Mitar Odjel za kemiju 04/2017-03/2021 Aktivan
Smanjenje emisije stakleničkih plinova upotrebom gradskog i poljoprivrednog otpadau proizvodnji bilja (REDGREENPLANT) HRZZ Institut za poljoprivredu i turizam Poreč Barbara Soldo Odjel za kemiju 04/2017-03/2019 Aktivan
Aktivnošću i in silico usmjeren dizajn malih bioaktivnih molekula ( ADESIRE ) HRZZ Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu Mirjana Skočibušić
Linda Bazina
Renata Odžak
Odjel za biologiju
Odjel za kemiju
03/2017-02/2021 Aktivan
Biljke kao izvor bioaktivnih sumporovih spojeva te njihova sposobnost hiperakumulacije metala HRZZ Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu Mirko Ruščić
Ivica Ljubenkov
Odjel za biologiju
Odjel za kemiju
03/2017-02/2021 Aktivan
The Adriatic decadal and interannual oscillations: observations, modelling and consequences (ADIOS) HRZZ Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu Darko Koračin
Slavko Radilović
Odjel za fiziku 03/2017-03/2021 Aktivan
Genomske i epigenomske promjene u auto -i alopoliploidima dalmatinskog buhača, ljutike i anemona HRZZ Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu Jasna Puizina
Ivica Šamanić
Željana Fredotović
Odjel za biologiju
Odjel za kemiju
02/2017-02/2021 Aktivan
Provođenje recentnih biospeleoloških istraživanja na području Lipovog polja HEP d.d.  OIKON d.o.o.-Institut za primijenjenu ekologiju Sanja Puljas Odjel za biologiju 08/2016-11/2016 Završen
Uloga upale u razvoju zloćudnog tumora mokraćnog mjehura (iBC) HRZZ Medicinski fakultet u Split Viljemka Bučević Popović Odjel za kemiju 10/2015-10/2019 Aktivan
Studentska poslovna e-Akademija Erasmus+program Sveučilište u Splitu Andrina Granić
Jelena Nakić
Odjel za informatiku 10/2015-10/2017 Završen
Moderne komeptencije za modernu gimnaziju Europski socijalni fond IV. Gimnazija “Marko Marulić” Roko Vladušić
Mirko Ruščić
Odjel za kemiju
Odjel za biologiju
09/2015-09/2016 Završen
Sklerokronologija kao alat za otkrivanje dugoročnih okolišnih promjena u Jadranu (SCOOL) HRZZ Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu Sanja Puljas Odjel za biologiju 06/2015-05/2019 Aktivan
Diofantove m-torke eliptičke krivulje, Thueove i indeksne jednadžbe HRZZ Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu Borka Jadrijević
Marija Bliznac Trebješanin
Odjel za matematiku 07/2014-06/2018 Završen
Taksonomija, ekologija i uporaba rogača (Ceratonia siliqua L) i lovora (Laurus nobilis L.) u hrvatskoj (TEUCLIC) HRZZ Visoko gospodarsko učilište u Križevcima Nada Bezić
Valerija Dunkić
Odjel za biologiju 07/2014-06.10/2018 Završen
Matematičko modeliranje i numeričke simulacije procesa u tankim i poroznim domenama HRZZ Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu Andrijana Čurković Odjel za matematiku 06/2014-06/2018 Aktivan

URED ZA ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKE PROJEKTE, MEĐUNARODNU SURADNJU

PRAVILNICI I OBRASCI

Start typing and press Enter to search