Fakultetski seminari

26. Fakultetski seminar Prirodoslovno-matematičkog fakulteta-„Operator splitting methods: analysis and application“

Pozivamo Vas na 26. Fakultetski seminar Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, koji će se održati u srijedu 13. lipnja 2018. godine u 10:00 sati u amfiteatru A1-1 na kojem će prof. dr. sc. Gamze Tanoglu održati predavanje „Operator splitting methods: analysis and application“.   Sažetak: Operator splitting is a powerful method for numerical investigation of complex models. The basic idea of the operator splitting […]

24. Fakultetski seminar Prirodoslovno-matematičkog fakulteta „Primjene masene spektrometrije u sintezi i analizi spojeva za primjenu u zelenoj kemiji i istraživanjima procesa izgaranja“

Pozivamo Vas na 24. Fakultetski seminar Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, koji će se održati u srijedu 9. svibnja 2018. godine u 11:00 sati u B-2-06, na kojem će dr.sc  Marin Vojković, zaposlen na PhLAM laboratory, Universite de Lille, održati predavanje „Primjene masene spektrometrije u sintezi i analizi spojeva za primjenu u zelenoj kemiji i istraživanjima procesa izgaranja“. Sažetak: Zahvaljujući širokoj […]

23. Fakultetski seminar Prirodoslovno-matematičkog fakulteta „Povezanost genskih polimorfizama s fenotipskim karakteristikama molekula RNA i proteina”

Pozivamo Vas na 23. Fakultetski seminar Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, koji će se održati u srijedu 2. svibnja 2018. godine u 11:00 sati u amfiteatru A1-1 na kojem će dr. sc. Marina Rudan održati predavanje „Povezanost genskih polimorfizama s fenotipskim karakteristikama molekula RNA i proteina“.   Sažetak: Molekule RNA i proteini se mogu pogrešno smotati u nefunkcionalne […]

22. Fakultetski seminar Prirodoslovno-matematičkog fakulteta „Bakterijski biofilmovi: pogled u početak života“

Pozivamo Vas na 22. Fakultetski seminar Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, koji će se održati u srijedu 11. travnja 2018. godine u 12:00 sati u amfiteatru A1-1 na kojem će dr. sc. Tomislav Domazet-Lošo održati predavanje „Bakterijski biofilmovi: pogled u početak života“.     Sažetak: Biofilmovi su višestanična faza životnog ciklusa mnogih bakterija. Diferencijacija stanica, makroskopske strukture, predvidljive […]

19. Fakultetski seminar: „Počelo je mijenjanje gena u ljudi“

Pozivamo Vas na 19. Fakultetski seminar Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, u srijedu 7. ožujka. 2018. u 12:00 sati u amfiteatar A1-1 na kojem će prof. dr. sc. Janoš Terzić održati predavanje pod naslovom „Počelo je mijenjanje gena u ljudi“.   Sažetak: Prve intervencije u ljudski genom počele su 90-ih godina prošlog stoljeća i imale su terapijsku svrhu. […]

18. Fakultetski seminar: „Fibonacci anyon excitations of one-dimensional dipolar lattice bosons“

Pozivamo Vas na 18. Fakultetski seminar Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u srijedu 28.02.2018. u 10:00 sati u B-3-47 na kojem će dr.sc. Tanja Đurić održati predavanje pod naslovom „Fibonacci anyon excitations of one-dimensional dipolar lattice bosons“.   Sažetak: We study a system of dipolar bosons in a one-dimensional optical lattice using exact diagonalization and density matrix renormalization group methods. In particular, we analyze […]

17. Fakultetski seminar: „Rolling and ageing in T-ramp soft adhesion of microparticles“

Pozivamo Vas na 17. Fakultetski seminar u srijedu 14. 02. 2018. u amfiteatru A-0-1 u 11:00 sati na kojem će izv.prof.dr. Dražen Zanchi, École Normale Supérieure, University Paris Diderot, održat predavanje pod naslovom „Rolling and ageing in T-ramp soft adhesion of microparticles“. Sažetak: Immediately before adsorption to a horizontal substrate, sinking soft colloids can undergo […]

16. Fakultetski seminar: „Predstavljanje Centra izvrsnosti za znanost i tehnologiju – integracija Mediteranske regije pri Sveučilištu u Splitu (STIM)”

Pozivamo Vas na 16. Fakultetski seminar u srijedu 07. 02. 2018. u amfiteatru A-0-1 u 12:00 sati na kojem će Prof. dr. dr. h. c. Vlasta Bonačić-Koutecký, voditeljica Centra, održat predavanje pod naslovom ‘Predstavljanje Centra izvrsnosti za znanost i tehnologiju – integracija Mediteranske regije pri Sveučilištu u Splitu (STIM)‘   Sažetak: STIM povezuje istraživanje s […]

15. Fakultetski seminar: „Čemu služi znanost u Splitu?”

Pozivamo Vas na 15. Fakultetski seminar u srijedu 24.01.2018. u amfiteatru A-1-3 u 12:00 sati na kojem će prof. dr. sc. Matko Marušić održat predavanje pod naslovom „Čemu služi znanost u Splitu?”. Sažetak: Znanost u određenoj sredini ima više funkcija: a) ona je osnova sustava sveučilišne izobrazbe, b) dio je kulture i napredne tehnologije (kritičkoga) mišljenja, c) učvršćuje moral i objektivnost […]

14. Fakultetski seminar: „Provedba Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO) u visokom obrazovanju”

Pozivamo Vas na 14. Fakultetski seminar u srijedu 10.01.2018. u amfiteatru A-1-1 u 12:00 sati na kojem će prof. dr. sc. Mile Dželalija, redoviti profesor iz fizike u trajnom zvanju, održat predavanje pod naslovom „Provedba Hrvatskoga kvalifikacijskog (HKO) okvira u visokom obrazovanju ”. Sažetak: Hrvatski kvalifikacijski okvir je ključni reformski instrument koji je zasnovan na […]

13. Fakultetski seminar: „ Istraživanja kemije i biologije starenja i bolesti starenja u splitskom MedILSu ”

Pozivamo Vas na 13. Fakultetski seminar u srijedu 22.11.2017. u amfiteatru A-1-1 u 12:00 sati na kojem će Prof. Miroslav Radman, utemeljitelj Mediteranskog instituta za istraživanje života (MedILS), Split i profesor emeritus na Université Paris-Descartes, Faculté de Médecine Paris-Descartes, Pariz, Francuska, održat predavanje pod naslovom „Istraživanja kemije i biologije starenja i bolesti starenja u splitskom […]

12. Fakultetski seminar: „From Synthesis to Application of Photovoltaic Perovskite Nanowires”

Pozivamo Vas na 12. fakultetski seminar u srijedu 18.10.2017. u amfiteatru A-1-1 u 12:00 sati na kojem će  Prof. László Forró, Laboratory of Physics of Complex Matter, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, CH-1015, Lausanne, održati predavanje pod naslovom „From Synthesis to Application of Photovoltaic Perovskite Nanowires”.   Abstract: In the last few years, the organo-lead halide perovskite CH3NH3PbI3 and its derivatives […]

11. Fakultetski seminar: “On Mordell’s equation” i „Integral basis and monogenity in parametric families of number fields“

Pozivamo Vas na 11. fakultetski seminar u srijedu 28. lipnja 2017. u amfiteatru 3F-A-0-1 u 12 sati na kojem će prof. dr.sc.  István Gaál, Mathematical Institute, University of  Debrecen, održati predavanje pod naslovom  „On Mordell’s equation”,  te mag.math. László Remete, Mathematical Institute, University of  Debrecen održati predavanje pod naslovom  „Integral basis and monogenity in parametric families […]

10. Fakultetski seminar: “Human Nutrition at Kansas State University, the first U.S. Land Grant University”

Pozivamo Vas na 10. fakultetski seminar u srijedu 24.05.2017. u amfiteatru 3F-A-0-1 u 12:00 sati na kojem će dr.sc.  John Buckwalter, dekan College of Human Ecology, Kansas State University, održati predavanje pod naslovom „Human Nutrition at Kansas State University, the first U.S. Land Grant University”. Abstract: This presentation will be on Kansas State University and the College […]

9. Fakultetski seminar: «Plošna difuzija u membrani: nasumični hod između biologije i fizike»

Fakultetski seminar: «Plošna difuzija u membrani: nasumični hod između biologije i fizike» Pozivamo Vas na 9. fakultetski seminar u srijedu 3.05.2017. u amfiteatru 3F-A-0-1 u 12:00 sati na kojem će  Mislav Cvitković, mag.phy. održati predavanje pod naslovom „Plošna difuzija u membrani: nasumični hod između biologije i fizike” Sadržaj: Prijenos masti i bjelančevina unutar bioloških membrana jedan je od […]

8. fakultetski seminar

Pozivamo Vas na 8. fakultetski seminar u srijedu 05.04.2017. Ovaj fakultetski seminar se sastoji od dva dijela: U 10:00 sati u amfiteatru 3F-A-1-1 će Dr.sc. Mario Cindrić održati predavanje pod naslovom „Biotipizacija, određivanje vrste i podvrste, te izrada proteinskog profila spektrometrijom masa” U 12:00 sati u amfiteatru 3F-A-0-1 će se održati javna rasprava o Znanstvenoj […]

6. fakultetski seminar :„Međunarodno vanjsko vrednovanje TIMSS: rezultati za osiguranje kvalitete obrazovanja“

Pozivamo Vas na 6. fakultetski seminar u srijedu 25.01.2017. u amfiteatru 3F-A-1-1 u 12:00 sati na kojem će dr.sc. Jasminka Buljan Culej održati predavanje pod naslovom „Međunarodno vanjsko vrednovanje TIMSS: rezultati za osiguranje kvalitete obrazovanja“. Dr. sc. Jasminka Buljan Culej diplomirala je biologiju, nastavnički smjer, a doktorirala je na metabolizmu BMP-6 molekule u liječenju osteoporoze. […]

Pozivamo Vas na 5. fakultetski seminar!

Pozivamo Vas na 5. fakultetski seminar u srijedu 18.01.2017. u amfiteatru 3F-A-0-1. Ovaj fakultetski seminar se sastoji od dva dijela: U 12:00 sati će se održati informativni ERASMUS+ dan za studente te nastavno i nenastavno osoblje na kojem će djelatnici Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu objasniti kako se uspješno prijaviti na natječaj za mobilnost  i kako se pripremiti za […]

4. Fakultetski seminar : “Hiperakumulatori ekotoksičnih metala – evolucija i fiziologija”

Pozivamo Vas na 4. fakultetski seminar u srijedu 11.01.2017. u amfiteatru 3F-A-1-1 u 12:00 sati na kojem će dr.sc. Filip Pošćić održati predavanje pod naslovom „Hiperakumulatori ekotoksičnih metala – evolucija i fiziologija“. Dr.sc. Filip Pošćić diplomirao je molekularnu biologiju 2007. na Sveučilištu u Trstu (I) a doktorirao 2012. sa specijalizacijom u ekologiji na Sveučilištu u […]

Obavijest o održavanju 3. fakultetskog seminara: ‘Kako je studirati na PMF-u Split?

U srijedu 7. prosinca u 12.00. sati u amfiteatru A1-1 održat će se treći fakultetski seminar Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, posvećen studiranju i statusu studenata na PMF-u. Predviđen je razgovor studenata s predstavnicima sadašnje i bivše uprave Fakulteta: dekanice prof. dr. sc. Jasne Puizina, prof. dr. sc. Ante Bilušića, te prodekana za nastavu doc. dr. sc. Vladimira […]

Seminar : “Autofagija – naš prijatelj ili neprijatelj?”

Pozivamo Vas na 2. fakultetski seminar u srijedu 23.11.2016. u amfiteatru 3F-A0-1 u 13:00 sati. Doc.dr.sc. Ivana Novak Nakir s Medicinskog fakulteta u Splitu, predavanjem pod naslovom u na temu *“Autofagija – naš prijatelj ili neprijatelj?“* predstavit će istraživanja za koja je dodijeljena Nobelova nagrada iz područja fiziologije i medicine za 2016. godinu. Doc.dr.sc. Ivana […]

Obavijest o održavanju 1. fakultetskog seminara

U novoj akademskoj godini 2016./17. srijedom u 12.00. sati pokreće se serija predavanja na različite teme, koje mogu biti zanimljive djelatnicima i studentima PMF-a. Prvo takvo predavanje pod naslovom ‘Zašto nam je važan ALUMNI PMF-a?’ održat će se, u srijedu 9. 11. 2016. u amfiteatru 3F-A1-1., u 12.00. sati. ALUMNI PMFST udruga je bivših studenata […]

Start typing and press Enter to search