OBAVIJEST KANDIDATIMA O PRIJAVAMA ZA UPIS NA SVEUČILIŠNE DIPLOMSKE STUDIJE

Iako u informacijama o upisima na diplomske studije koji su dostupni na mrežnim stranicama Fakulteta stoji početak prijava od 1. srpnja 2024. godine još uvijek nije moguće izvršiti prijavu za upis na prvu godinu sveučilišnih diplomskih studija putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na diplomske studije (NISpDS)  zbog tehničkih poteškoća na čijem otklanjanju se radi.

Odjeli

matematika_icon
biologija_icon
kemija_icon
Odjel za fiziku
inormatika_icon
politehnika_icon
dhz_icon

Novosti