Obavijesti o rezultatima natječaja
Prošli natječaji

Natječaj za radna mjesta

SVEUČILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, za znanstveno područje prirodnih [...]

Više...

NATJEČAJ

SVEUČILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor – trajno zvanje, za [...]

Više...

Natječaj [ 27.09.2017. ]

SVEUČILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET objavljuje   NATJEČAJ ZA IZBOR jednog zaposlenika na radnom mjestu stručnog suradnika iz mikroelektronike za rad u području [...]

Više...

Natječaj [ 27.09.2017. ]

SVEUČILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET   Raspisuje NATJEČAJ   A) za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto: redoviti profesor – trajno zvanje za [...]

Više...

Natječaj [ 20.09.2017. ]

SVEUČILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET Raspisuje NATJEČAJ za izbor: jednog djelatnika na radno mjesto II. vrste – viši informatički referent, na neodređeno vrijeme u punom radnom [...]

Više...

Natječaj [ 08.09.2017. ]

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine”, broj 125/11. i 64./15.), Sveučilište u Splitu Pomorski fakultet Sveučilište u Splitu [...]

Više...

Natječaj [ 26.07.2017. ]

SVEUČILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET raspisuje NATJEČAJ   za izbor jednog djelatnika na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za neurobiologiju, na određeno vrijeme do [...]

Više...

Natječaj [ 28.06.2017. ]

SVEUČILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET Raspisuje NATJEČAJ A) za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto:   docent za znanstveno područje prirodnih znanosti, [...]

Više...

Natječaj [ 07.06.2017. ]

SVEUČILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET   Raspisuje NATJEČAJ     za izbor jednog djelatnika na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (referent za kadrovske i opće [...]

Više...

Natječaj [ 26.04.2017. ]

SVEUČILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET Raspisuje NATJEČAJ   za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto: redoviti profesor – trajno zvanje za znanstveno područje [...]

Više...

Natječaj [ 15.02.2017. ]

SVEUČILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET Raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog djelatnika na radno mjesto III. vrste – stručni referent, na određeno vrijeme od šest mjeseci za rad na [...]

Više...

Natječaj [ 30.11.2016. ]

SVEUČILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET Raspisuje NATJEČAJ A) za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto: • poslijedoktoranda za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje [...]

Više...

Natječaj [ 05.10.2016. ]

SVEUČILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET Raspisuje NATJEČAJ A) za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto: 1. redovitog profesora – trajno zvanje za znanstveno [...]

Više...

Natječaj [ 07.09.2016 ]

SVEUČILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET Raspisuje NATJEČAJ A) za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto: 1. poslijedoktoranda za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje [...]

Više...

Natječaj [ 27.07.2016. ]

SVEUČILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET Raspisuje NATJEČAJ za izbor: 1. jednog djelatnika na radno mjesto, položaj II vrste – voditelj pododsjeka (referent u studentskoj službi) [...]

Više...

Natječaj [ 20.07.2016. ]

SVEUČILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET Raspisuje NATJEČAJ A) za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto: 1. izvanrednog profesora za znanstveno područje tehničkih [...]

Više...

Natječaj [ 29.06.2016 ]

SVEUČILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET Raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog djelatnika na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za rad na projektu Ne knjiga – nego znanje, na [...]

Više...

Natječaj [ 01.06.2016 ]

SVEUČILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET Raspisuje NATJEČAJ A) za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto: 1. poslijedoktoranda za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje [...]

Više...

Natječaj [ 18.04.2016 ]

SVEUČILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET Raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog djelatnika na radno mjesto II vrste – viši informatički referent, na određeno vrijeme do 22. 07. 2016. [...]

Više...

Natječaj [ 04.04.2016 ]

N A T J E Č A J za upis u akademsku godinu 2015/2016 na poslijediplomski sveučilišni studij „Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti“ za usmjerenja Biologija, [...]

Više...

Natječaj [ 06.04.2016 ]

SVEUČILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET Raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog djelatnika na radno mjesto, položaj II vrste – voditelj pododsjeka (referent u studentskoj službi) na [...]

Više...

Natječaj [ 30.03.2016 ]

SVEUČILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET Raspisuje NATJEČAJ A) za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto: 1. redovitog profesora – trajno zvanje (znanstvenik [...]

Više...

Natječaj [ 17.02.2016 ]

SVEUČILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET Raspisuje NATJEČAJ A) za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto: 1. redovitog profesora u trajnom zvanju za znanstveno [...]

Više...

Natječaj [ 23.12.2015 ]

SVEUČILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET Raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog djelatnika na radno mjesto, položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (voditelj [...]

Više...

Natječaj [ 02.12.2015 ]

SVEUČILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET Raspisuje NATJEČAJ A) za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto: 1. redovitog profesora (znanstvenika povratnika), za [...]

Više...

Natječaj (30.09.2015)

SVEUČILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET Raspisuje NATJEČAJ za izbor: A) za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto: 1. redovitog profesora u trajnom zvanju za [...]

Više...

Natječaj (09.09.2015)

SVEUČILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET Raspisuje NATJEČAJ za izbor: jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand, za znanstveno područje prirodnih [...]

Više...

Natječaj 12.06.2015.

SVEUČILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET Raspisuje NATJEČAJ A) za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto: 1. docenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje [...]

Više...

Natječaj 23. 03. 2015.

SVEUČILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET   Raspisuje   NATJEČAJ za upis pristupnika na program Dopunskog pedagoško-didaktičko-psihološko-metodičkog obrazovanja   Pravo [...]

Više...

Natječaj 04. 03. 2015.

SVEUČILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET Raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, za znanstveno područje prirodnih [...]

Više...

Natječaj 11. 02. 2015.

SVEUČILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET Raspisuje NATJEČAJ za izbor: jednog suradnika u stručno zvanje i na radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, [...]

Više...

Natječaj 29. 01. 2015.

SVEUČILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET Raspisuje NATJEČAJ za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za: voditelj pododsjeka (referent u studentskoj službi) – [...]

Više...

Natječaj 28. 01. 2015.

SVEUČILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET Raspisuje NATJEČAJ za izbor: jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta, za znanstveno područje tehničkih znanosti, [...]

Više...

Natječaj 22. 12. 2014.

SVEUČILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET Raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand, za znanstveno područje prirodnih [...]

Više...

Natječaj 28. 11. 2014.

SVEUČILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET Raspisuje NATJEČAJ za izbor: 1. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta, za znanstveno područje tehničkih [...]

Više...

Natječaj 30. 06. 2014.

SVEUČILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET Raspisuje NATJEČAJ za izbor: jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za znanstveno područje prirodnih znanosti, [...]

Više...

Start typing and press Enter to search

Skip to content