SVEUČILIŠTE U SPLITU

PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET

objavljuje

NATJEČAJ

 

Za izbor pet suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo (bez zasnivanja radnog odnosa)

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij računarstva/informatike ili matematike

Dodatni kriteriji:

  • dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
  • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu
  • poželjno radon iskustvo u održavanju nastave na preddiplomskim studijima računarstva/informatike iz područja osnova programiranja, objektno orjentiranog programiranja, struktura podataka i algoritama

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine” 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15., 131/17.)

Pristupnici uz prijavu prilažu životopis, dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi, prijepis ocjena s prosjekom, dokaz o državljanstvu te dokaz o ostalim uvjetima i kriterijima natječaja.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici su izričito suglasni da PMF kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Ruđera Boškovića 33, 21 000 Split.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozivati na dopunu prijave.

Na natječaj mogu ravnopravno sudjelovati pristupnici obaju spolova.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

 

Start typing and press Enter to search

Skip to content