Ustroj i djelovanje sustava kvalitete Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu podliježe mjerilima, načelima i kriterijima vrednovanja učinkovitosti visokih učilišta i njihovih studijskih programa koji su utemeljeni na dokumentima i aktima Fakulteta i Sveučilišta u Splitu.

Cilj sustava kvalitete je razvoj i primjena institucijskih mehanizama za planiranje, provedbu, evaluaciju i unaprjeđivanje nastavne, znanstveno-istraživačke i stručne djelatnosti Fakulteta pokretanjem i koordiniranjem inicijativa i provedbe programa stalnog unaprjeđivanja kvalitete, utvrđivanjem pokazatelja, standarda i kriterija za unaprjeđivanje kvalitete, osiguranjem interne prosudbe kao pretpostavke upravljanja kvalitetom, poticanjem i organiziranjem stručnog usavršavanja unutarnjih korisnika sustava te osiguravanjem povratne informacije od korisnika i usmjeravanjem njihovih sugestija prijedloga i kritika.

Start typing and press Enter to search

Skip to content