PRIJEDILOMSKI STUDIJ

UPISI NA PRVU GODINU SVEUČILIŠNIH PRIJEDIPLOMSKIH STUDIJA U LJETNOM UPISNOM ROKU ZA AKAD. GOD. 2024./2025.

POSTUPAK PRIJAVE:

Prijave za upis u prvu godinu sveučilišnih prijediplomskih studija na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu  u Splitu obavlja se isključivo putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU), kojem se pristupa s mrežne stranice www.postani-student.hr.

Svi kandidati koji upisuju prvu godinu sveučilišnih prijediplomskih studija moraju imati položenu državnu maturu na razinama koje su utvrđene za svaki studijski program pojedinačno, uključujući i kandidate koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske, kao i oni koji su srednjoškolsko obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj prije uvođenja državne mature i završeno srednjoškolsko obrazovanje u najmanjem trajanju od četiri godine.

Kandidati koji ostvaruju pravo na izravan upis temeljem županijskih natjecanja dostavljaju Potvrde/Svjedodžbe/Diplome u originalu ili ovjerenoj preslici u Studentsku službu fakulteta najkasnije do 5. srpnja 2024. godine.

UVJETI UPISA:

Studijski program Udio u bodovanju prosječne ocjene iz srednje škole Obavezni predmet Izborni predmeti Posebna postignuća
Hrvatski jezik Matematika Strani jezik
Razina Udio u bodo-vanju Razina Udio u bodo-vanju Razina Udio u bodo-vanju Predmet (uvjet za upis: Da/Ne) Udio u bodo-vanju Predmet (uvjet za upis: Da/Ne) Udio u bodo-vanju
Biologija i kemija 30% A 20% B 10% A 10% Biologija (Ne) 30% Kemija (Ne) 30% Vidi pod 1)
Biologija 30 % A 20 % B 10 % A 10 % Biologija (Da) 30 % – – – – – – Vidi pod 2)
Fizika 30% B 10% A 30% B 10% Fizika

(Ne)

20% – – – – – – Vidi pod 3)
Matematika i fizika; smjerovi: nastavnički, inženjerski 30%a) B 10% A 40% B 0% Fizika

(Ne)

20% – – – – – –
Matematika, smjerovi: matematički, primijenjena matematika, računarski 40%b) A 10% A 50% A 0% – – – – – – – – – – – – Vidi pod 4)
Matematika i informatika,

smjer: nastavnički

35%c) A 15% A 50% A 0% – – – – – – – – – – – –
Informatika 30% A 10% B 40% A 10% Informatika (Ne) 10% – – – – – – Vidi pod 5)
Informatika i tehnika 40% B 10% B 30% B 10% Fizika

(Ne)

10% Inform. (Ne) 10%

 

 • Pravo izravnog upisa: jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju ili sudjelovanje na međunarodnom natjecanju iz biologije ili kemije.
  Sudjelovanje na državnom natjecanju iz biologije ili kemije: 2% bodova.
 • Pravo izravnog upisa: jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju ili sudjelovanje na međunarodnom natjecanju iz biologije.
  Sudjelovanje na državnom natjecanju iz biologije: 2% bodova.
 • Pravo izravnog upisa: sudjelovanje na državnom ili međunarodnom natjecanju iz matematike (državno natjecanje: razina A), fizike ili astronomije te osvojeno jedno od prva tri mjesta na županijskom natjecanju iz fizike.
 • Pravo izravnog upisa: sudjelovanje na državnom ili međunarodnom natjecanju iz matematike (državno natjecanje: razina A), te osvojeno jedno od prva tri mjesta na županijskom natjecanju iz matematike.
 • Pravo izravnog upisa: sudjelovanje na državnom ili međunarodnom natjecanju iz matematike (državno natjecanje: razina A) ili informatike, te osvojeno jedno od prva tri mjesta na županijskom natjecanju iz matematike ili informatike.

 

 1. a) 15% prosječna ocjena iz srednje škole, 15% prosječna ocjena iz predmeta matematika; b) 20% prosječna ocjena iz srednje škole, 20% prosječna ocjena iz predmeta matematika; c) 20% prosječna ocjena iz srednje škole, 15% prosječna ocjena iz predmeta matematika.

 

UPISNE KVOTE:

Studijska grupa Upisna kvota državljani RH i EU Upisna kvota strani državljani izvan EU UKUPNO
Biologija i kemija 40

 

0 40

 

Biologija 28 2 30
Matematika i fizika; smjerovi:  nastavnički, inženjerski 20

 

2 22
Matematika i informatika, smjer: nastavnički 20

 

0 20
Matematika, smjerovi: matematički, primijenjena matematika, računarski 60

 

0 60
Informatika i tehnika 40

 

0 40
Informatika 40

 

0 40
Fizika 40

 

2 42

 

 

DIPLOMSKI STUDIJ
SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ AK. GODINA 2023/2024

 

UPISNE KVOTE:

 

Studijska grupa Državljani RH i EU Strani studenti izvan EU Ukupno:
1. Biologija i kemija; smjer nastavnički 35 1 36
2. Fizika; smjerovi: biofizika, astrofizika i fizika elementarnih čestica, fizika okoliša, računarska fizika, nastavnički 35 5 40
3. Fizika i informatika; smjer nastavnički 10 1 11
4. Informatika; smjer nastavnički 40 5 45
5. Informatika i tehnika; smjer nastavnički 30 1 31
6. Matematika; smjerovi: nastavnički, teorijski, računarski, statistika i računarstvo 40 2 42
7. Matematika i fizika; smjer nastavnički 15 1 16
8. Matematika i informatika; smjer nastavnički 25 1 26
9. Molekularna biologija 20 0 20
10. Podatkovna znanost i inženjerstvo 20 0 20
UKUPNO: 270 17 287

 

UVJETI UPISA:

Pravo upisa na sveučilišne diplomske studije ukoliko su rangirani unutar upisne kvote mogu ostvariti kandidati sa završenim sveučilišnim prijediplomskim ili stručnim prijediplomskim studijem kojim je stečeno najmanje 180 ECTS bodova, kako slijedi:

 

Red.br. SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ ZAVRŠEN PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ
BIOLOGIJA I KEMIJA; smjer: nastavnički
 • Biologija i kemija – PMF Split;
 • drugi odgovarajući studij*
FIZIKA; smjer: nastavnički  

 • Fizika – PMF Split;
 • drugi odgovarajući studij*
FIZIKA; smjer: Astrofizika i fizika elementarnih čestica
FIZIKA; smjer: Biofizika
FIZIKA; smjer: Fizika okoliša
FIZIKA; smjer: Računarska fizika
3. FIZIKA I INFORMATIKA; smjer: nastavnički
 • Fizika i informatika – PMF Split;
 • drugi odgovarajući studij*
4. INFORMATIKA; smjer: nastavnički
 • Informatika – PMF Split;
 • drugi odgovarajući studij*
5. INFORMATIKA I TEHNIKA; smjer: nastavnički
 • Informatika i tehnika – PMF Split;
 • drugi odgovarajući studij*
6. MATEMATIKA; smjer: nastavnički
 • Matematika – PMF Split;
 • Matematika; smjerovi: matematički, računarski i primijenjena matematika – PMF Split;
 • Matematika i informatika – PMF Split;
 • Matematika i informatika; smjer: nastavnički – PMF Split;
 • drugi odgovarajući prijediplomski studij matematike **
MATEMATIKA; smjer: računarski
 • Matematika – PMF Split ***;
 • Matematika: smjerovi: matematički  i računarski – PMF Split ***;
 • Matematika i informatika – PMF Split (studenti upisani na studij prije akademske godine 2018/2019)***;
 • drugi odgovarajući prijediplomski studij matematike **
MATEMATIKA; smjer: teorijski
 • Matematika – PMF Split;
 • Matematika; smjerovi: matematički i primijenjena matematika – PMF Split;
 • Matematika; smjer: računarski – PMF Split ****
 • drugi odgovarajući prijediplomski studij matematike **
MATEMATIKA; smjer: statistika i računarstvo
 • Matematika – PMF Split ***;
 • Matematika; smjerovi: matematički i računarski – PMF Split ***;
 • Matematika i informatika – PMF Split (studenti upisani na studij prije akademske godine 2018/2019)***;
 • drugi odgovarajući prijediplomski studij matematike **
7. MATEMATIKA I FIZIKA; smjer: nastavnički
 • Matematika i fizika – PMF Split;
 • drugi odgovarajući studij*
8. MATEMATIKA I INFORMATIKA; smjer: nastavnički
 • Matematika i informatika – PMF Split;
 • Matematika i informatika; smjer: nastavnički – PMF Split;
 • drugi odgovarajući prijediplomski studij matematike **
9. MOLEKULARNA BIOLOGIJA
 • Biologija – PMF Split;
 • Biologija i kemija – PMF Split*****;
 • završen srodni sveučilišni prijediplomski studij prirodoslovnog, biotehničkog, medicinskog ili biomedicinskog usmjerenja na Sveučilištu u Splitu ili drugim sveučilištima u Republici Hrvatskoj, tijekom kojeg su stekli najmanje 65 ECTS bodova iz temeljnih bioloških predmeta, te ostvarili težinski prosjek ocjena od najmanje 3,00*

 

10. PODATKOVNA ZNANOST I INŽENJERSTVO
 • Informatika – PMF Split;
 • Matematika i informatika – PMF Split;
 • Matematika; smjer: računarski – PMF Split;
 • Informatika i tehnika – PMF Split;
 • Računarstvo – FESB, FER, SOSS;
 • drugi odgovarajući studij*

 

Napomene:

* drugi odgovarajući studij  – je prijediplomski studij sa stečenih najmanje 180 ECTS bodova sa potrebnim kompetencijama specifičnim za studij.  Na temelju kompetencija stečenih na prethodnom obrazovanju studentu se mogu utvrditi razlike do 30 ECTS bodova. Ako zbroj ECTS bodova razlikovnih predmeta prelazi 30, kandidat nema pravo upisa na diplomski studij;

 

** drugi odgovarajući prijediplomski studij matematike – je prijediplomski studij matematike ili matematike s drugim predmetom. Na temelju kompetencija stečenih na prethodnom obrazovanju studentu se mogu utvrditi razlike do 30 ECTS bodova. Ako zbroj ECTS bodova razlikovnih predmeta prelazi 30, kandidat nema pravo upisa na diplomski studij;

*** uz polaganje razlika 1 –  Studentima se mogu propisati razlikovni kolegiji ako nisu položeni na prijediplomskoj razini (Objektno orijentirano programiranje, Uvod u umjetnu inteligenciju, Matematička logika, Teorija skupova, Algebarske strukture, Vektorski prostori I);

**** uz polaganje razlika 2 –  Studentima se mogu propisati razlikovni kolegiji ako nisu položeni na prijediplomskoj razini (Uvod u topologiju i Vektorski prostori I)

**** uz polaganje razlika 3 –  Studentima će se propisati razlikovni kolegiji (Evolucija i Biološka evolucija)

 

RAZREDBENI POSTUPAK

Uz Prijavu za razredbeni postupak, potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 1. Diplomu ili Potvrdu o završenom odgovarajućem prijediplomskom studiju – u izvorniku;

 2. Prijepis ocjena s težinskim prosjekom ocjena;

 3. Nastavni plan i program završenog prijediplomskog studija (samo pristupnici koji su prijediplomski studij završili na drugom Fakultetu);

 4. Dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u novčanom iznosu od 15,00 eura na IBAN Fakulteta broj: HR6124070001100580549, s pozivom na broj: 6526407-22000

 5. Dokaz o pravu na dodatne bodove za studij Molekularne biologije

Svi pristupnici za upis na pojedini studij rangiraju se prema ostvarenim bodovima u razredbenom postupku. Pravo na upis stječu pristupnici prema redoslijedu na rang-listi do popunjavanja upisne kvote.

Rangiranje kandidata na studiju Molekularne biologije (maksimalni broj bodova 70):

 1. Uspjeh na prijediplomskom studiju (maksimalno 50 bodova) – izračunava se kao težinski prosjek ocjena pomnožen s faktorom 10;
 2. Redovitost studiranja (maksimalno 10 bodova)
  1. 10 bodova dodjeljuje se kandidatima koji su prijediplomski studij završili u 3 godine,
  2. 5 bodova dodjeljuje se kandidatima koji su prijediplomski studij završili u 4 godine,
  3. 0 bodova dodjeljuje se kandidatima koji su studirali duže od 4 godine na prijediplomskim studijima
 3. Nastavak studiranja na PMF-u u Splitu (4 boda): Kandidati koji su završili prijediplomski studij na PMF-u u Splitu (Biologija i Biologija-kemija) ostvaruju 4 boda, radi kontinuiteta studiranja i komplementarnosti prijediplomskog i diplomskog studija.

 4. Dodatna postignuća kandidata (maksimalno 6 bodova) – dodatni bodovi priznaju se samo ako je kandidat u prijavi priložio odgovarajuće dokumente. Dodatni bodovi dodjeljuju se za postignuća na način da se vrednuje po jedna stavka unutar navedenih šest kategorija:

  1. za osvojenu nagradu na razini sveučilišta ili Republike Hrvatske (Rektorova nagrada ili državna nagrada), kao i za objavljeni znanstveni rad kao prvi autor – 2 boda

  2. za objavljeni znanstveni, stručni ili znanstveno-popularni rad (kao koautor), za rad u studentskim tijelima uprave (studentski predstavnici u Fakultetskom vijeću, Studentskom zboru…), za organizaciju znanstvenih ili stručnih skupova – 1 bod

  3. za dodatno upisane i odslušane predmete izvan propisanog studijskog programa čime je premašen minimum od 180 ECTS bodova za najmanje 5 ECTS bodova – 1 bod

  4. za aktivno sudjelovanje na znanstvenom ili stručnom skupu, aktivan rad u znanstvenoj ili stručnoj udruzi – 1 bod

  5. demonstratura – 0,5 bodova

  6. za sudjelovanje u manifestacijama popularizacije znanosti: primjerice Festival znanosti, Noć istraživača, Tjedan Botaničkih vrtova, i sličnim manifestacijama – 0,5 bodova.

Rangiranje kandidata na ostalim studijima vršiti će se po težinskom prosjeku ocjena do maksimalnih 5 bodova. U slučaju da dva ili više kandidata imaju isti broj bodova prednost na rang listi ima kandidat sa višim aritmetičkim prosjekom ocjena.

 

 

Prijave na razredbeni postupak

od 1. do 26. rujna 2023.

Objava rang liste

28. rujna 2023.– na web stranici Fakulteta

Upisi:

29. rujna 2023.

 

UPISI NA STUDIJ:

Upisi na sveučilišne diplomske studije vršiti će se 29. rujna 2023. godine u Studentskoj službi Fakulteta. Prilikom objave rang liste objaviti će se i informacije vezane za predupise i upise i podaci za uplatu upisnine i školarine.

DOKUMENTACIJA ZA UPIS:

 1. Rodni list ili elektronički zapis iz matice rođenih izdan putem servisa e – Građani;

 2. Domovnica ili elektronički zapis iz knjige državljana izdan putem servisa e – Građani

 3. Preslika važeće osobne iskaznice ili Potvrda o prebivalištu/Elektronički zapis o prebivalištu izdan putem servisa e – Građani;

 4. jedna osobna fotografija dimenzije 3,5 cm x 4,5 cm;

 5. dokaz o uplati troškova upisnine:

 6. dokaz o uplati troškova školarine (kandidati koji drugi put upisuju studij iste razine; kandidati koji su ranije završili studij iste razine)

Kandidati koji ne pristupe upisima u navedenim terminima gube pravo upisa.

 

Start typing and press Enter to search

Skip to content