PREDDIPLOMSKI STUDIJ

UPISI NA PRVU GODINU PREDDIPLOMSKIH STUDIJA U JESENSKOM UPISNOM ROKU U AKAD. GOD. 2018./2019.

 

UPISNE KVOTE:

Preddiplomski studij Državljani EU Državljani izvan EU Ukupno
Biologija i kemija 5 5
Fizika 26 2 28
Matematika i fizika 17 2 19
Matematika; smjer: matematički, računarski, primijenjena matematika 31 31
Matematika i informatika; smjer: nastavnički 12 12
Informatika
Informatika i tehnika 3 3

POSTUPAK UPISA:

Upisi na prvu godinu sveučilišnih preddiplomskih studija u jesenskom upisnom roku vršiti će se od 20. do 21. rujna 2018. godine u vremenu od 10,00 do 14,00 sati (uz pauzu za dnevni odmor od 12,00 do 12,30) u Studentskoj službi Fakulteta na Kampusu, Ruđera Boškovića 33.

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa, ali nisu pristupili upisima u navedenim rokovima gube pravo upisa. Studenti su dužni na upise donijeti svu dokumentaciju i priložiti odgovarajuće dokaze o uplati – u protivnom neće moći pristupiti upisima.

 

DOKUMENTACIJA ZA UPISE:

 • Svjedodžba o državnoj maturi/Potvrda o položenim ispitima državne mature – studenti kojima do upisa ne bude izdana Svjedodžba/Potvrda iste mogu dostaviti početkom listopada;
 • Rodni list ili elektronički zapis iz matice rođenih izdan putem servisa e – Građani;
 • Potvrda o prebivalištu ili Elektronički zapis o prebivalištu izdan putem servisa e – Građani;
 • dvije osobne fotografije dimenzije 3,5 cm x 4,5 cm;
 • dokaz o uplati troškova upisa:
 • dokaz o uplati troškova školarine (za studente koji studij ne upisuju prvi put).

 

DOKAZ O UPLATI UPISNINE/ŠKOLARINE:

Pristupnici koji u akad. god. 2018/19 prvi put upisuju prvu godinu studija dužni su platiti troškove upisa u novčanom iznosu od 400,00 kuna.

Pristupnici koji u akad. god. 2018/19 ne upisuju prvi put prvu godinu studija dužni su platiti troškove upisa u novčanom iznosu od 400,00 kuna, te troškove školarine u novčanom iznosu od 8.000,00 kuna.

Školarina se plaća jednokratno prije upisa na studij.

Studentima će se po predočenju dokaza o uplati troškova upisa (na označenom mjestu na Fakultetu) predati indeks. Studenti obavezno popunjavaju prve dvije stranice indeksa.

Pored navedenog studenti popunjavaju i tiskanicu Prijava za upis (tiskanicu možete dobiti sa indeksom ili istu skinuti sa web stranice) staviti link PRIJAVE ZA UPIS.

Na studijskim grupama na kojima postoje izborni predmeti studenti su dužni svoj izbor upisati u prijavu za upis. Staviti link Izborni predmeti 2017/18.

 

PODATCI ZA UPLATU:

  TROŠKOVI UPISA: TROŠKOVI ŠKOLARINE:
Primatelj: Prirodoslovno–matematički fakultet Split Prirodoslovno–matematički fakultet Split
IBAN: HR17 23300031100068831 HR17 23300031100068831
POZIV NA BROJ: 6526401 – 23300 6526400 – 20500
OPIS PLAĆANJA: Troškovi upisa i upisne dokumentacije Troškovi školarine za akad. god. 2018/19
IZNOS: 400,00 kuna 8.000,00 kuna

 

 

 

Biologija i kemija
Rang lista za preddiplomski studij Biologija i kemija se formira temeljem općeg uspjeha u srednjoj školi (40% bodova) i postignutog uspjeha na ispitu državne mature obveznih predmeta i to iz hrvatskog jezika (razina A) 20%, matematike (razina B) 10%, stranog jezika (razina A) – 10% te izbornih predmeta biologije 20% i kemije 20%

 

Matematika i fizika
Rang lista za preddiplomski studij Matematike i fizike se formira temeljem općeg uspjeha u srednjoj školi (30% bodova od kojih je 15% prosječna ocjenu iz srednje škole, 15% prosječna ocjena iz predmeta matematika) i postignutog uspjeha na ispitu državne mature obveznih predmeta i to iz hrvatskog jezika (razina A) 10 %, matematike (razina A i minimalna ocjena 3) 40%, te izbornog predmeta fizika 20%.

 

Matematika i informatika; smjer nastavnički
Rang lista za preddiplomski studij Matematika i informatika; smjer nastavnički se formira temeljem općeg uspjeha u srednjoj školi (35% bodova od kojih je 20% prosječna ocjenu iz srednje škole, 15% prosječna ocjena iz predmeta matematika) i postignutog uspjeha na ispitu državne mature obveznih predmeta i to iz hrvatskog jezika (razina A) 15 %, matematike (razina A i minimalna ocjena 3) 50%

 

Matematika
Rang lista za preddiplomski studij Matematika se formira temeljem općeg uspjeha u srednjoj školi (40% bodova od kojih je 20% prosječna ocjenu iz srednje škole, 20% prosječna ocjena iz predmeta matematika) i postignutog uspjeha na ispitu državne mature obveznih predmeta i to iz hrvatskog jezika (razina A) 10 %, matematike (razina A i minimalna ocjena 3) 50%

 

Informatika i tehnika
Rang lista za preddiplomski studij Informatika i tehnika se formira temeljem općeg uspjeha u srednjoj školi (40% bodova) i postignutog uspjeha na ispitu državne mature obveznih predmeta i to iz hrvatskog jezika (razina B) 10 %, matematike (razina B) 30% i stranog jezika (razina B) 10% te izbornih predmeta fizika 10% i informatika 10%

 

Informatika
Rang lista za preddiplomski studij Informatika se formira temeljem općeg uspjeha u srednjoj školi (35% bodova) i postignutog uspjeha na ispitu državne mature obveznih predmeta i to iz hrvatskog jezika (razina A) 15 % i matematike (razina B) 50%.

 

Fizika
Rang lista za preddiplomski studij Fizike se formira temeljem općeg uspjeha u srednjoj školi (30% bodova) i postignutog uspjeha na ispitu državne mature obveznih predmeta i to iz hrvatskog jezika (razina A) 10 %, matematike (razina A i minimalna ocjena 3) 30%, i stranog jezika (razina A) 10% te izbornog predmeta fizika 20%.

POSTUPAK PRIJAVE

Prijave za upis u prvu godinu sveučilišnih preddiplomskih studija na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu u Splitu obavlja se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU), kojem se pristupa s mrežne stranice   postani student.

Svi kandidati koji upisuju prvu godinu sveučilišnih preddiplomskih studija moraju imati položenu državnu maturu na razinama koje su utvrđene za svaki studijski program pojedinačno, uključujući i kandidate koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske, kao i oni koji su srednjoškolsko obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj prije 2010. godine.   Kandidati koji ostvaruju pravo na izravan upis na temelju županijskih natjecanja koja se ne unose putem NISpVU-a dostavljaju Potvrdu/Diplomu o postignutom uspjehu u originalu najkasnije do 01. srpnja 2018. godine u Studentsku službu Fakulteta (osobno ili poštom) uz obvezno naveden studijski program kojeg žele upisati.

UPISNE KVOTE za prvu godinu preddiplomskih studija u akad. god. 2018/19

Studijska grupa PREDMET I NOSITELJI Redoviti Ukupno
Biologija i kemija 40 0 40
Informatika i tehnika 40 0 40
Fizika 40 + 2* 0 42
Matematika i fizika 20 + 2* 0 22
Matematika 60 0 60
Matematika i informatika 20 0 20
Informatika 40 0 40

Napomena: *kvota za strane državljane (izvan EU

Uvjeti upisa na sveučilišne preddiplomske studije Prirodoslovno – matematičkog fakulteta u Splitu za akad. god. 2018/19

Studijski program Udio u bodovanju prosječne ocjene iz srednje škole Obavezni predmeti Izborni predmeti Posebna postignuća
Hrvatski jezik Matematika Strani jezik
Razina Udio u bodovanju Razina Udio u bodovanju Razina Udio u bodovanju Predmet (uvjet za upis: Da/Ne) Udio u bodovanju Predmet (uvjet za upis: Da/Ne) Udio u bodovanju
Biologija i kemija 40% A 20% B 10% A 10% Biologija (Ne) 20% Kemija (Ne) 20% Vidi pod 1.
Fizika 30% A 10% A min 3 30% A 10% Fizika (Ne) 20% Vidi pod 2.
Matematika i fizika 30%* A 10% A min 3 40% A 0% Fizika (Ne) 20%
Matematika 40%** A 10% A min 3 50% A 0% Vidi pod 3.
Matematika i informatika 35%*** A 15% A min 3 50% A 0%
Informatika 35% A 15% B 50% A 0% Vidi pod 4.
Informatika i tehnika 40% B 10% B 30% B 10% Fizika (Ne) 10% Inform. (Ne) 10%

* 15% prosječna ocjenu iz srednje škole, 15% prosječna ocjena iz predmeta matematika;

** 20% prosječna ocjenu iz srednje škole, 20% prosječna ocjena iz predmeta matematika;

<*** 20% prosječna ocjenu iz srednje škole, 15% prosječna ocjena iz predmeta matematika.

1. Pravo izravnog upisa: jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju ili sudjelovanje na međunarodnom natjecanju iz biologije ili kemije. Sudjelovanje na državnom natjecanju iz biologije ili kemije: 2% bodova.

.2. Pravo izravnog upisa: sudjelovanje na državnom ili međunarodnom natjecanju iz matematike (državno natjecanje: razina A), fizike ili astronomije te osvojeno jedno od prva tri mjesta na županijskom natjecanju iz fizike

3. Pravo izravnog upisa: sudjelovanje na državnom ili međunarodnom natjecanju iz matematike (državno natjecanje: razina A)

4. Pravo izravnog upisa: sudjelovanje na državnom ili međunarodnom natjecanju iz matematike (državno natjecanje: razina A) ili informatike.

Napomena: Studenti nemaju pravo upisa onih studijskih programa koji u svome nastavnom planu i programu imaju obavezne predmete za koje su tijekom prethodnih studija izgubili pravo upisa prema članku 14. Pravilnika o sustavu studiranja na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnom studijima na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu.

DIPLOMSKI STUDIJ

UPISI U PRVU GODINU DIPLOMSKIH STUDIJA

U AKAD. GOD. 2018./2019.

 

 

 

POSTUPAK PRIJAVE:

Prijave na razredbeni postupak za upis u prvu godinu diplomskih sveučilišnih studija kandidati predaju u Studentskoj službi Fakulteta na Kampusu, Ruđera Boškovića 33., prizemlje B – 02, u periodu od 01. do 25. rujna 2018. godine.

Uz  „PRIJAVU NA RAZREDBENI POSTUPAK“ (preuzmi dokument) kandidati prilažu slijedeću dokumentaciju:

 • Diplomu ili Potvrdu o završenom odgovarajućem preddiplomskom studiju;
 • Prijepis ocjena s težinskim prosjekom;
 • Ovjereni nastavni plan i program završenog preddiplomskog studija (samo pristupnici koji su preddiplomski studij završili na drugom Fakultetu);
 • Dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u novčanom iznosu od 100,00 kuna na IBAN Fakulteta broj: HR1723300031100068831, s pozivom na broj: 6526407-22000

 

Nepotpune i nepravovremene Prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

OBJAVA  RANG  LISTA:

Rang  liste prijavljenih kandidata biti će objavljene 26. rujna 2018. godine na web stranici Fakulteta.

 

POSTUPAK UPISA:

Upisi na prvu godinu sveučilišnih diplomskih studija vršiti će se od 27. do 28. rujna 2018. godine u vremenu od 10,00 do 14,00 sati (uz pauzu za dnevni odmor od 12,00 do 12,30) u Studentskoj službi Fakulteta na Kampusu, Ruđera Boškovića 33., prizemlje B – 04 prema rasporedu i uputama koje će biti objavljen početkom rujna na mrežnim stranicama Fakulteta.

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa, ali nisu pristupili upisima u navedenim rokovima gube pravo upisa.

Studenti su dužni na upise donijeti svu dokumentaciju i priložiti odgovarajuće dokaze o uplati – u protivnom neće moći pristupiti upisima.

 

DOKUMENTACIJA ZA UPISE:

 • Rodni list ili Elektronički zapis iz matice rođenih izdan putem servisa e – Građani;
 • Domovnica ili Elektronički zapis iz knjige državljana izdan putem servisa e – Građani;
 • Potvrda o prebivalištu ili Elektronički zapis o prebivalištu izdan putem servisa e – Građani;
 • dvije osobne fotografije dimenzije 3,5 cm x 4,5 cm;
 • dokaz o uplati troškova upisa:
 • dokaz o uplati troškova školarine (za studente koji diplomski studij ne upisuju prvi put).

Start typing and press Enter to search