PREDDIPLOMSKI STUDIJ

UPISI NA PRVU GODINU PREDDIPLOMSKIH STUDIJA U JESENSKOM UPISNOM ROKU U AKAD. GOD. 2020./2021.

 

UPISNE KVOTE ZA JESENSKI ROK:

Preddiplomski studij Državljani EU Državljani izvan EU Ukupno
Biologija 1 2 3
Biologija i kemija 9 9
Fizika 25 2 27
Matematika i fizika 17 2 19
Matematika; smjer: matematički, računarski, primijenjena matematika 34 34
Matematika i informatika; smjer: nastavnički 13 13
Informatika 3 3
Informatika i tehnika 3 3

 

POSTUPAK UPISA:

Upisi na prvu godinu sveučilišnih preddiplomskih studija u jesenskom upisnom roku vršiti će se  18. rujna 2020. godine prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranici početkom rujna.

UPISI NA PRVU GODINU PREDDIPLOMSKIH STUDIJA U JESENSKOM UPISNOM ROKU AKAD. GOD. 2020./2021.

Upisi na prvu godinu preddiplomskih sveučilišnih studija na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu u Splitu provoditi će se online za sve kandidate koji ostvaruju pravo na upis preko državne mature u jesenskom roku u dva koraka.

 

 

ROKOVI/NAČIN:

 

 

DOKUMENTACIJA:

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

ONLINE PRIJAVA

 

18. rujna 2020. godine do 16 sati

 

 

slanjem dokumentacije na mail:

referada@pmfst.hr

 

 

 

1)     popunjena Prijava za upis
2)     osobna fotografija i vlastoručni potpis u slikovnom formatu*
3)     dokaz o uplati troškova upisnine u iznosu od 400,00 kuna na IBAN Fakulteta HR6124070001100580549 s pozivom na broj 6526401 – 23300
4)     dokaz o uplati troškova školarine (za studente koji ne upisuju studij prvi put)  u iznosu od 8.000,00 kuna na IBAN Fakulteta broj HR6124070001100580549 s pozivom na broj 6526400 – 20500
5)    Rodni list ili Elektronički zapis iz matice rođenih izdan putem servisa e – Građani
6)    Potvrda o prebivalištu ili Elektronički zapis o prebivalištu izdan putem servisa e – Građani
Kandidati koji su ostvarili pravo upisa, a nisu pravovremeno poslali online prijavu  gube pravo upisa na studij.

Nepotpuna dokumentacija neće se smatrati valjanom prijavom za upis!

Na studijskim grupama na kojima se izvode izborni predmeti na prvoj godini studenti su u Prijavu za upis dužni upisati predmet-e koje žele upisati (izuzev fakultativnih izbornih grupa u kojima mogu, ali ne moraju upisivati predmete). Popis izbornih predmeta je u nastavku ovih uputa.

*Osobnu fotografiju i vlastoručni potpis studenti šalju kako bi se pravovremeno napravila iskaznica za studentsku prehranu koja je službena isprava.  Obzirom na specifične okolnosti u kojima se provode ovogodišnji upisi od iznimne je važnosti da osobna fotografija kao i vlastoručni potpis budu u slikovnom formatu (JPG, GIF, BMP…). Preporuča se da i potpis i slika budu na jednoj fotografiji. Osobna fotografija koju pošaljete mora biti istovjetna fotografijama koje u drugom koraku šaljete poštom. Obzirom da ih šaljete za javne isprave svakako koristiti profesionalne fotografije za osobne dokumente.

 

Prilikom slanja online prijave obvezno u naziv maila staviti svoje IME I PREZIME/STUDIJSKU GRUPU koju upisujete!

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

ROKOVI/NAČIN:

 

 

DOKUMENTACIJA:

 

DOLAZAK U STUDENTSKU SLUŽBU

 

prvi tjedan nastave (28. rujna – 2. listopada)

1)     2 osobne fotografije dimenzija 3,5 cm x 4,5 cm (za indeks i dosje)
2)     Opće uplatnice za upisninu i školarinu ranije poslane u online prijavi ukoliko troškovi nisu plaćeni Internet bankarstvom

 

IZBORNI PREDMETI

 • Preddiplomski sveučilišni studij Biologija
I. semestar – upisuje se minimalno 4 ECTS boda II. semestar – upisuje se minimalno 5 ECTS bodova
1) Strani jezik u struci I (Engleski)  (S 30 – 2 ECTS)

2) Genotoksičnost i kako je istraživati (P15+PK15 – 2 ECTS)

3) Primjena mikroskopijskih tehnika u prirodnim znanostima (P15+PK15 – 2 ECTS)

1) Strani jezik u struci II (Engleski)  (S 30 – 2 ECTS)

2) Začinsko i aromatsko bilje (P15+PK15 – 2 ECTS)

3) Modelni organizmi i metode istraživanja u biologiji (P30+S15+PK30 – 5 ECTS)

4) Patogeni u hrani (P15+S15 – 2 ECTS)

 

 

 • Preddiplomski sveučilišni studij Fizika
I. semestar – upisuje se minimalno 2 ECTS boda
1) Opća kemija za fizičare ( P30+S15+L30 – 6 ECTS)

2) Statika (P45+A30 – 5 ECTS)

3) Uvod u računarstvo (P30+PK30 – 5 ECTS)

4) Temeljni pojmovi u fizici (P30+S15 – 3 ECTS)

5) Opća biologija (P30+PK15 – 3 ECTS)

6) Biologija stanice (P30+PK45 – 6 ECTS)

7) Filozofija znanosti (P15+S15 – 2 ECTS)

 

 • Preddiplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika
II. semestar – upisuje se minimalno 2 ECTS boda
1) Jezična kultura ( P15+S15 – 2 ECTS)

2) Psihologija samopouzdanja i pozitivnog mišljenja (P15+S15 – 2 ECTS)

 

 

 • Preddiplomski sveučilišni studij Matematika i fizika – student može, ali ne mora upisati predmete iz izbornih grupa
I. semestar – fakultativna izborna grupa II. semestar – fakultativna izborna grupa
1) 1) Tjelesna i zdravstvena kultura I  (TJ30 – 1 ECTS)

 

1) Tjelesna i zdravstvena kultura II  (TJ30 – 1 ECTS)

 

 

Na ostalim studijskim grupama u I. godini nema izbornih predmeta, pa studenti nisu dužni popunjavati ovaj dio u Prijavi za upis.

 

 

Za sve nejasnoće i pitanja koja nisu obuhvaćena ovim uputama informacije možete dobiti slanjem upita na mail: referada@pmfst.hr

DIPLOMSKI STUDIJ
 

UPISNE KVOTE 2020./2021.
Red. br. NAZIV DIPLOMSKOG STUDIJA Državljani EU Strani državljani
1 BIOLOGIJA I KEMIJA; smjer: nastavnički 35 1
2 MATEMATIKA I FIZIKA; smjer: nastavnički 15 1
3 MATEMATIKA I INFORMATIKA; smjer: nastavnički 25 1
4 MATEMATIKA; smjerovi: 35 2
·         nastavnički;
·         računarski;
·         teorijski;
·         statistika i računarstvo*
5 INFORMATIKA I TEHNIKA; smjer: nastavnički 30 1
6 INFORMATIKA; smjer: nastavnički 40 5
7 FIZIKA smjerovi: 35 5
·         nastavnički;
·         fizika okoliša;
·         biofizika;
·         računarska fizika;
.         astrofizika i fizika elementarnih čestica
8 INŽENJERSKA FIZIKA smjerovi: 10 1
·         mehanički sustavi;
·         termodinamički uređaji
9 FIZIKA I INFORMATIKA; smjer: nastavnički 10 1
Ukupno 235 18
Ukupno (Državljani EU + strani državljani) 253

* novi smjer na diplomskom studiju je u procesu odobravanja

Preduvjeti za upis: završeni odgovarajući sveučilišni preddiplomski ili preddiplomski stručni studij sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova s potrebnim kompetencijama specifičnim za svaki studij. Na temelju kompetencija stečenih na prethodnom obrazovanju studentu se mogu odrediti predmeti razlike čiji je zbroj ECTS bodova najviše 30. U slučaju kada je zbroj ECTS bodova predmeta razlike veći od 30, studentu se neće odobriti upis na diplomski studij. Uvjeti su naznačeni u tablici.

 

UVJETI UPISA NA DIPLOMSKI STUDIJ
Red. br. NAZIV DIPLOMSKOG STUDIJA PREDDIPLOMSKI STUDIJ
1 BIOLOGIJA I KEMIJA; smjer: nastavnički Preddiplomski studij Biologija i kemija na PMF-u u Splitu.

 

Odgovarajući preddiplomski studij u Hrvatskoj i svijetu gdje broj ECTS bodova propisanih razlikovnih kolegija mora biti manji od 30 ECTS bodova

2 MATEMATIKA I FIZIKA; smjer: nastavnički Preddiplomski studij Matematika i fizika na PMF-u u Splitu.

 

Odgovarajući preddiplomski studij u Hrvatskoj i svijetu gdje broj ECTS bodova propisanih razlikovnih kolegija mora biti manji od 30 ECTS bodova

3 MATEMATIKA I INFORMATIKA; smjer: nastavnički Preddiplomski studij Matematika i informatika na PMF-u u Splitu.

Bilo koji preddiplomski studij matematike ili matematike s drugim predmetom u Hrvatskoj i svijetu ako broj ECTS bodova propisanih razlikovnih kolegija mora biti manji od 30 ECTS bodova.

4

 

MATEMATIKA; smjerovi: Bilo koji preddiplomski studij matematike ili matematike s drugim predmetom u Hrvatskoj i svijetu ako broj ECTS bodova propisanih razlikovnih kolegija mora biti manji od 30 ECTS bodova ili
·         nastavnički; Preddiplomski studij Matematika na PMF-u u Splitu.

 

Preddiplomski studij Matematika i informatika na PMF-u u Splitu  uz razlikovne kolegije Algebarske strukture I, Elementarna geometrija, te dva od sljedećih pet kolegija: Vektorski prostori I,  Uvod u topologiju, Teorija skupova, Matematička logika

·         računarski; Preddiplomski studij Matematika na PMF-u u Splitu uz razlikovne kolegije  (ako nisu položeni na preddiplomskoj razini): Objektno orijentirano programiranje, Uvod u umjetnu inteligenciju, Matematička logika

 

Preddiplomski studij Matematika i informatika na PMF-u u Splitu uz razlikovne kolegije  (ako nisu položeni na preddiplomskoj razini): Teorija skupova, Matematička logika, Algebarske strukture, Vektorski prostori I

·         teorijski Preddiplomski studij Matematika na PMF-u u Splitu.
 ·       statistika  i računarstvo Preddiplomski studij Matematika na PMF-u u Splitu uz razlikovne kolegije  (ako nisu položeni na preddiplomskoj razini): Objektno orijentirano programiranje, Uvod u umjetnu inteligenciju, Matematička logika

 

Preddiplomski studij Matematika i informatika na PMF-u u Splitu uz razlikovne kolegije  (ako nisu položeni na preddiplomskoj razini): Teorija skupova, Matematička logika, Algebarske strukture, Vektorski prostori I

5 INFORMATIKA I TEHNIKA; smjer: nastavnički Preddiplomski studij Informatika i tehnika na PMF-u u Splitu.

 

Odgovarajući preddiplomski studij u Hrvatskoj i svijetu gdje broj ECTS bodova propisanih razlikovnih kolegija mora biti manji od 30 ECTS bodova

6 INFORMATIKA; smjer: nastavnički Preddiplomski studij Informatika na PMF-u u Splitu.

 

Odgovarajući preddiplomski studij u Hrvatskoj i svijetu gdje broj ECTS bodova propisanih razlikovnih kolegija mora biti manji od 30 ECTS bodova

7 FIZIKA smjerovi: Preddiplomski studij Fizika na PMF-u u Splitu.

 

Odgovarajući preddiplomski studij u Hrvatskoj i svijetu gdje broj ECTS bodova propisanih razlikovnih kolegija mora biti manji od 30 ECTS bodova

·         nastavnički;
·         fizika okoliša;
·         biofizika;
·         računarska fizika
.         astrofizika i fizika elementarnih čestica
8 INŽENJERSKA FIZIKA smjerovi:
·         Mehanički sustavi; Preddiplomski studij Inženjerska fizika na PMF-u u Splitu.

 

Odgovarajući preddiplomski studij u Hrvatskoj i svijetu gdje broj ECTS bodova propisanih razlikovnih kolegija mora biti manji od 30 ECTS bodova

·         Termodinamički uređaji
9 FIZIKA I INFORMATIKA; smjer: nastavnički Preddiplomski studij Fizika i informatika na PMF-u u Splitu.

 

Odgovarajući preddiplomski studij u Hrvatskoj i svijetu gdje broj ECTS bodova propisanih razlikovnih kolegija mora biti manji od 30 ECTS bodova

 

PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK – zaprimaju se u Studentskoj službi Fakulteta od 01. do 22. rujna 2020. godine.

Uz Prijavu za razredbeni postupak (link) kandidati prilažu:

 • Potvrdu ili Diplomu o završenom preddiplomskom studiju
 • Prijepis ocjena
 • Ovjereni nastavni plan i program položenih kolegija (samo kandidati koji su preddiplomski studij završili na drugom visokom učilištu)
 • Dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u novčanom iznosu od 100,00 kuna na IBAN Fakulteta broj: HR6124070001100580549, s pozivom na broj: 6526407-22000

 

Objava rang liste – rang lista se formira na temelju težinskog prosjeka ocjena na preddiplomskom studiju 23. rujna 2020. – na web stranici fakulteta

 

POSTUPAK UPISA:

Upisi kandidata koji ostvare pravo na upis vršiti će se  24. i 25. rujna 2020. godine na način i prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranici polovinom rujna.

Uz Prijavu za upis studenti su dužni priložiti slijedeće dokumente:

 • Rodni list ili elektronički zapis iz matice rođenih izdan putem servisa e – Građani;
 • Domovnica ili elektronički zapis iz knjige državljana izdan putem servisa e-građani;
 • Potvrda o prebivalištu ili elektronički zapis o prebivalištu izdan putem servisa e – Građani;
 • dokaz o uplati troškova upisnine u novčanom iznosu od 400,00 kuna na IBAN Fakulteta broj: HR6124070001100580549, s pozivom na broj: 6526401-23300;
 • dokaz o uplati troškova školarine (za studente koji diplomski studij ne upisuju prvi put) u novčanom iznosu od 8.000,00 kuna na IBAN Fakulteta broj: HR6124070001100580549, s pozivom na broj: 6526400-20500 .

Start typing and press Enter to search

Skip to content