PREDDIPLOMSKI STUDIJ

POSTUPAK PRIJAVE

Prijave za upis u prvu godinu sveučilišnih preddiplomskih studija na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu u Splitu obavlja se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU), kojem se pristupa s mrežne stranice   postani student.

Svi kandidati koji upisuju prvu godinu sveučilišnih preddiplomskih studija moraju imati položenu državnu maturu na razinama koje su utvrđene za svaki studijski program pojedinačno, uključujući i kandidate koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske, kao i oni koji su srednjoškolsko obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj prije 2010. godine.   Kandidati koji ostvaruju pravo na izravan upis na temelju županijskih natjecanja koja se ne unose putem NISpVU-a dostavljaju Potvrdu/Diplomu o postignutom uspjehu u originalu najkasnije do 01. srpnja 2019. godine u Studentsku službu Fakulteta (osobno ili poštom) uz obvezno naveden studijski program kojeg žele upisati.

 

Uvjeta upisa na studijske programe Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu za akademsku godinu 2019./20.

Studijski program Udio u bodovanju prosječne ocjene iz srednje škole Obavezni predmeti Izborni predmeti Posebna postignuća
Hrvatski jezik Matematika Strani jezik
Razina Udio u bodo-vanju Razina Udio u bodo-vanju Razina Udio u bodo-vanju Predmet (uvjet za upis: Da/Ne) Udio u bodo-vanju Predmet (uvjet za upis: Da/Ne) Udio u bodo-vanju
Biologija i kemija 40% A 20% B 10% A 10% Biologija (Ne) 20% Kemija (Ne) 20% Vidi pod 1)
Biologija 30 % A 20 % B 10 % A 10 % Biologija (Ne) 30 % – – – – – –
Fizika 30% B 10% A
min 3
30% B 10% Fizika

(Ne)

20% – – – – – – Vidi pod 2)
Matematika i fizika 30%a) B 10% A
min 3
40% B 0% Fizika

(Ne)

20% – – – – – –
Matematika, smjerovi: matematički, primijenjena matematika, računarski 40%b) A 10% A
min 3
50% A 0% – – – – – – – – – – – – Vidi pod 4)
Matematika i informatika,

smjer: nastavnički

35%c) A 15% A
min 3
50% A 0% – – – – – – – – – – – –
Informatika 35% A 15% B 50% A 0% – – – – – – – – – – – – Vidi pod 5)
Informatika i tehnika 40% B 10% B 30% B 10% Fizika

(Ne)

10% Inform. (Ne) 10%
 1. Pravo izravnog upisa: jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju ili sudjelovanje na međunarodnom natjecanju iz biologije ili kemije.
  Sudjelovanje na državnom natjecanju iz biologije ili kemije: 2% bodova.
 2. Pravo izravnog upisa: sudjelovanje na državnom ili međunarodnom natjecanju iz matematike (državno natjecanje: razina A), fizike ili astronomije te osvojeno jedno od prva tri mjesta na županijskom natjecanju iz fizike.
 3. Pravo izravnog upisa: sudjelovanje na državnom ili međunarodnom natjecanju iz matematike (državno natjecanje: razina A), fizike, astronomije ili informatike te osvojeno jedno od prva tri mjesta na županijskom natjecanju iz fizike.
 4. Pravo izravnog upisa: sudjelovanje na državnom ili međunarodnom natjecanju iz matematike (državno natjecanje: razina A).
 5. Pravo izravnog upisa: sudjelovanje na državnom ili međunarodnom natjecanju iz matematike (državno natjecanje: razina A) ili informatike.
 1. a) 15% prosječna ocjenu iz srednje škole, 15% prosječna ocjena iz predmeta matematika;
 2. b) 20% prosječna ocjenu iz srednje škole, 20% prosječna ocjena iz predmeta matematika;
 3. c) 20% prosječna ocjenu iz srednje škole, 15% prosječna ocjena iz predmeta matematika.

Napomena: Studenti nemaju pravo upisa onih studijskih programa koji u svome nastavnom planu i programu imaju obavezne predmete za koje su tijekom prethodnih studija izgubili pravo upisa prema članku 14. Pravilnika o sustavu studiranja na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnom studijima na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu.

Studijska grupa Državljani RH/članice EU Strani državljani izvan EU UKUPNO
Biologija i kemija 40

 

0 40

 

Biologija 25 2 27
Matematika i fizika 20

 

2 22
Matematika i informatika, smjer: nastavnički 20

 

0 20
Matematika, smjerovi: matematički, primijenjena matematika, računarski 60

 

0 60
Informatika i tehnika 40

 

0 40
Informatika 40

 

0 40
Fizika 40

 

2 42
DIPLOMSKI STUDIJ

UPISI U PRVU GODINU DIPLOMSKIH STUDIJA

U AKAD. GOD. 2018./2019.

 

 

 

POSTUPAK PRIJAVE:

Prijave na razredbeni postupak za upis u prvu godinu diplomskih sveučilišnih studija kandidati predaju u Studentskoj službi Fakulteta na Kampusu, Ruđera Boškovića 33., prizemlje B – 02, u periodu od 01. do 25. rujna 2018. godine.

Uz  „PRIJAVU NA RAZREDBENI POSTUPAK“ (preuzmi dokument) kandidati prilažu slijedeću dokumentaciju:

 • Diplomu ili Potvrdu o završenom odgovarajućem preddiplomskom studiju;
 • Prijepis ocjena s težinskim prosjekom;
 • Ovjereni nastavni plan i program završenog preddiplomskog studija (samo pristupnici koji su preddiplomski studij završili na drugom Fakultetu);
 • Dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u novčanom iznosu od 100,00 kuna na IBAN Fakulteta broj: HR1723300031100068831, s pozivom na broj: 6526407-22000

 

Nepotpune i nepravovremene Prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

OBJAVA  RANG  LISTA:

Rang  liste prijavljenih kandidata biti će objavljene 26. rujna 2018. godine na web stranici Fakulteta.

 

POSTUPAK UPISA:

Upisi na prvu godinu sveučilišnih diplomskih studija vršiti će se od 27. do 28. rujna 2018. godine u vremenu od 10,00 do 14,00 sati (uz pauzu za dnevni odmor od 12,00 do 12,30) u Studentskoj službi Fakulteta na Kampusu, Ruđera Boškovića 33., prizemlje B – 04 prema rasporedu i uputama koje će biti objavljen početkom rujna na mrežnim stranicama Fakulteta.

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa, ali nisu pristupili upisima u navedenim rokovima gube pravo upisa.

Studenti su dužni na upise donijeti svu dokumentaciju i priložiti odgovarajuće dokaze o uplati – u protivnom neće moći pristupiti upisima.

 

DOKUMENTACIJA ZA UPISE:

 • Rodni list ili Elektronički zapis iz matice rođenih izdan putem servisa e – Građani;
 • Domovnica ili Elektronički zapis iz knjige državljana izdan putem servisa e – Građani;
 • Potvrda o prebivalištu ili Elektronički zapis o prebivalištu izdan putem servisa e – Građani;
 • dvije osobne fotografije dimenzije 3,5 cm x 4,5 cm;
 • dokaz o uplati troškova upisa:
 • dokaz o uplati troškova školarine (za studente koji diplomski studij ne upisuju prvi put).
PODATCI ZA UPLATU:

  TROŠKOVI UPISA: TROŠKOVI ŠKOLARINE:
Primatelj: Prirodoslovno–matematički fakultet Split Prirodoslovno–matematički fakultet Split
IBAN: HR17 23300031100068831 HR17 23300031100068831
POZIV NA BROJ: 6526401 – 23300 6526400 – 20500
OPIS PLAĆANJA: Troškovi upisa i upisne dokumentacije Troškovi školarine za akad. god. 2018/19
IZNOS: 400,00 kuna 8.000,00 kuna
UPISI NA VIŠE GODINE

Procedura upisa

Koraci koje pri upisu morate poduzeti su:

 • Korak #1: predupis predmeta s voditeljem (mentorom)
 • Korak #2: Otvaranje upisnog lista preko Studomata
 • Korak #3: upis godine u Studentskoj službi

 

Korak #1: predupis predmeta s voditeljem

 • U terminu koji će biti na fakultetskom Moodle-u. objavljen, morate se javiti svojim voditeljima.
 • Predmete koje niste položili u 2017./18. upisujete ponovno osim u slučaju ako se predmeti više ne izvode te je za predmet dodijeljen zamjenski predmet.
 • U suradnji s voditeljima i uz njihove savjete ćete odabrati obavezne i izborne predmete koje ćete upisati u akademskoj godini 2018./19.
 • Odabir predmeta je ograničen na one za koje imate ispunjene preduvjete za upis
 • Ukupan zbroj upisanih ECTS bodova mora biti između 55 i 62, osim u slučajevima kada niste stekli preduvjete za upis najmanje 55 ECTS bodova.

Korak #2: Otvaranje upisnog lista preko Studomata

 • Po odabiru predmeta s voditeljem, dobit ćete izvještaj o predupisu predmeta.
 • Nakon toga je potrebno na studomatu otvoriti upisni list i upisati predmete s upisnog lista koje možete.
 • Ako ne možete  otvoriti upisni list, to će prilikom upisa za Vas učiniti studentska služba.
  Molimo da u tome slučaju ne šaljete e-mailove  referadi, voditeljima, pročelnicima ili prodekanu za nastavu.

Korak #3: Upis godine u studentskoj službi

Na izvještaju o predupisu predmeta kojega ste potpisali vi i voditelj se nalazi iznos participacije školarini kojega morate uplatiti, zajedno s 350 kuna za troškove upisa.

U terminima koji će biti objavljeni javite se u Studentsku službu radi upisa godine, i to s

 • Indeksom,
 • Prijavom za upis
 • Predupisnim listom
 • dokazom o uplati troškova upisa u iznosu od 350,00 kuna na IBAN Fakulteta broj HR1723300031100068831 s pozivom na broj 6526401 – 23300;
 • dokazom o uplati troškova školarine (sukladno iznosu utvrđenom na predupisnom listu na IBAN Fakulteta broj HR1723300031100068831 s pozivom na broj 6526400 – 20500;).

Važne napomene

 • Podmirenje svih financijskih obveza prema Fakultetu uvjet je za upis akademske godine.
  (sukladno članku 19., stavak (4) Pravilnika o sustavu studiranja na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu)
 • Čitav iznos upisnine student je dužan uplatiti prije upisa.

Termini predupisa

Odjel za matematiku

SRIJEDA 26.09.
srijeda 9.00 ured Pročelnika 3 15
Perić, Koceić
      Studenti 1. godine diplomskog studija Matematika (svi smjerovi) i diplomskog studija Matematika i informatika
srijeda 10.30 ured Pročelnika 3 15
Perić, Koceić
Studenti 1. godine diplomskog studija Matematika i diplomskog studija Matematika i informatika sa završenim preddiplomskim studijem izvan PMFST
srijeda 15.00 kabinet asistenata Jelić i Peran 3 60
Peran, Jelić
Diplomski studij Matematika i informatika (ponavljači 1. godine i svi sa 2. godine)
srijeda 16.00 učionica 3 36
Bliznac, Pleština
Ponavljači 1. godine preddiplomskog studija Matematika  i studenti koji upisuju 2. godinu 1. put
srijeda 16.30 kabinet asistenata Jelić i Peran 3 60
Peran, Jelić
Ponavljači 1. godine preddiplomskog studija Matematika i informatika  i studenti koji upisuju 2. godinu 1. put

ČETVRTAK 27.09.
četvrtak 9.00 ured Pročelnika 3 15
Perić, Koceić
Diplomski studij Matematika; smjer: računarstvo i smjer teorijski (ponavljači 1. godine i svi sa 2. godine)
četvrtak 11.30 ured Pročelnika 3 15
Perić, Koceić
Diplomski studij Matematika; smjer: nastavnički (ponavljači 1. godine i svi sa 2. godine)
četvrtak 13.00 kabinet asistenata Jelić i Peran 3 60
Peran, Jelić
Ponavljači 2. godine preddiplomskog studija Matematika i informatika i studenti koji upisuju 3. godinu 1. put
četvrtak 14.00 učionica 3 36
Bliznac, Pleština
      Ponavljači 2. godine preddiplomskog studija Matematika  i studenti koji upisuju 3. godinu 1. put
četvrtak 15.00 kabinet asistenata Jelić i Peran 3 60
Peran, Jelić
      Studenti preddiplomskog studija Matematika i informatika koji ponovno upisuju 3. godinu (i) upisuju
dodatne kolegije s diplomskog studiju po odobrenoj molbi
četvrtak 16.00 učionica 3 36
Bliznac, Pleština
      Studenti preddiplomskog studija Matematika koji ponovno upisuju 3. godinu (i) upisuju
dodatne kolegije s diplomskog studiju po odobrenoj molbi

četvrtak 16.30 učionica 3 36
Koceić
Studenti kojima je odobrena molba upisa kolegija zbog kojeg bi izgubili pravo studiranja
(Svi preddiplomski i diplomski studiji Matematike, Matematike i informatike)

Odjel za biologiju i Odjel za kemiju

Srijeda, 26. 9. 2018.
Preddiplomski studij Biologije i kemije

Studenti koji upisuju prvu godinu ponovno i koji upisuju drugu godinu u 8:00h B2- 28
Studenti koji upisuju treću godinu u 10 h B 2 28
Preddiplomski studij Nutricionizma
Studenti koji upisuju prvu godinu ponovno i koji upisuju drugu godinu u 11 h B2- 41 i B2- 40
Studenti koji upisuju treću godinu 13 h B2-41 i B2- 40
Četvrtak 27. 9. 2018.
Studenti koji se upisuju s molbom u  10 h B2- 28
Diplomski studij Biologija i kemija, nastavnički smjer  u 11 h , B2- 28;
 

Odjel za informatiku

Raspored predupisa za studente Informatike:
Utorak 25.09.2018, soba B2-15
9:00 sati – prijelazi na preddiplomski studij informatike
10:30 sat – prijelazi na diplomski studij informatike

Utorak 25.09.2018 učionica B2-74
9:00 sati – upisi na preddiplomski studij informatike, prezimena A-H
11:00 sati – upisi na preddiplomski studij informatike, prezimena I-P
13:00 sati – upisi na preddiplomski studij informatike, prezimena R-Ž
 
Srijeda 26.09.2018, učionica B2-74
11:00 sati – novi upisi na 1 god diplomskog studija informatike
13:00 sati – ostali upisi na diplomski studij informatike

Četvrtak 27.09.2018, učionica B2-74  Oni koji se upisuju s odobrenom molbom
9:00 sati – prezimena A-H
11:00 sati – prezimena I-P
13:00 sati – prezimena R-Ž

Odjel za politehniku

Predupis studenata Informatike i tehnike održat će se u učionici B1-24 prema rasporedu
Srijeda 26.09.2018 u 10:00 sati preddiplomski
Četvrtak 27.09.2018 u 13:00 sati oni koji se upisuju s molbom za nastavak studiranja
Četvrtak 27.09.2018 u 13:30 upisi u 1. i 2. g. diplomskih

Odjel za fiziku

Predupis na Diplomske studije fizike (Fizika, svi smjerovi; Fizika i informatika, Matematika i fizika; inženjerska fizika)
održat će se u srijedu 26.9.2018. u predavaonici B3-53
od 10-12 h za prvu godinu studija te  od 13-15 h  za drugu godinu studija.
Sudjeluju voditelji smjerova: Darko Koračin, Marin Kosović, Ante Bilušić, Larisa Zoranić i Ivica Aviani
te Petar Stipanović i Marko Kovač kao savjetnici.

Predupis na preddiplomske studije Fizika, Matematika i fizika te Fizika i informatika
održat će se u četvrtak 27.9.2018. u predavaonici B3-53 od 10-12 h za drugu godinu studija te  od 13-15 h  za treću godinu studija.
Sudjeluju voditelji studija: Mile Dželalija, Željana Bonačić-Lošić i Marin Kosović
te Petar Stipanović i Marko Kovač kao savjetnici.

Predaja dokumentacije

Svi studenti koji imaju mogućnost, dužni su od ponedjeljka 01.10.2018 preko Studomata otvoriti upisni list i upisati predmete s predupisnog lista koje mogu.

Otvaranje upisnog lista nam omogućava da studentima prebacimo predmete koje su upisali na predupisima.

Oni studenti koji, zbog tehničkih problema ili spadaju u kategoriju odobrenja upisa po posebnim odlukama vijeća, ne mogu otvoriti upisni list također moraju predati dokumentaciju, a referada će provjeriti da li su podnijeli potrebne zamolbe i da li su zamolbe odobrene.

Studenti su dužni predati:

 • Prijavu za upis na više godine 
 • Indeks
 • Predupisni list
 • dokaz o uplati troškova upisa u iznosu od 350,00 kuna na IBAN Fakulteta broj HR1723300031100068831 s pozivom na broj 6526401 – 23300;
 • dokaz o uplati troškova školarine (sukladno utvrđenom iznosu na IBAN Fakulteta broj HR1723300031100068831 s pozivom na broj 6526400 – 20500;).

Raspored predaje dokumentacije:

Dokumentacija se predaje na info pult

Predaja dokumentacije

Utorak 02.10.2018 od 10:00-14:00 – dokumentacija za studente:

 • Biologije i kemije (preddiplomski i diplomski) za šalter 1,
 • Informatike (preddiplomski i diplomski) za šalter 2;

Srijeda 03.10.2018 od 10:00-14:00  – dokumentacija za studente:

 • Nutricionizam (preddiplomski) za šalter 1,
 • Informatike i tehnike (preddiplomski i diplomski) za šalter 2;

Četvrtak 04.10.2018 od 10:00-14:00  – dokumentacija za studente:

 • Matematike (preddiplomski i diplomski) za šalter 1,
 • Matematike i informatike (preddiplomski i diplomski) za šalter 2;

Petak 05.10.2017 od 10:00-14:00  – dokumentacija za studente:

 • Fizike, Inženjerske fizike (preddiplomski i diplomski) za šalter 1,
 • Matematike i fizike, te Fizike i informatike(preddiplomski i diplomski) za šalter 2.

Start typing and press Enter to search