PRIJEDILOMSKI STUDIJ

UPISI NA PRVU GODINU SVEUČILIŠNIH PRIJEDIPLOMSKIH STUDIJA U LJETNOM UPISNOM ROKU ZA AKAD. GOD. 2023./2024.

 

POSTUPAK PRIJAVE:

Prijave za upis u prvu godinu sveučilišnih prijediplomskih studija na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu  u Splitu obavlja se isključivo putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU), kojem se pristupa s mrežne stranice www.postani-student.hr.

Svi kandidati koji upisuju prvu godinu sveučilišnih prijediplomskih studija moraju imati položenu državnu maturu na razinama koje su utvrđene za svaki studijski program pojedinačno, uključujući i kandidate koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske, kao i oni koji su srednjoškolsko obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj prije uvođenja državne mature.

Unatoč mogućoj prijavi u NISpVU i ostvarenom mjestu na rang listi kandidat koji je ranije studirao na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu u Splitu i izgubio pravo upisa predmeta temeljem čl. 14. stavak 1. točka 5. Pravilnika o sustavu studiranja na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu u Splitu, nema pravo upisa studija ukoliko je taj predmet  obvezan prema nastavnom planu i programu studija kojeg planira upisati.

Kandidati koji ostvaruju pravo na izravan upis temeljem županijskih natjecanja dostavljaju Potvrde/Svjedodžbe/Diplome u originalu ili ovjerenoj preslici u Studentsku službu fakulteta najkasnije do 7. srpnja 2023. godine.

 

UVJETI UPISA:

Studijski program Udio u bodovanju prosječne ocjene iz srednje škole Obavezni predmeti Izborni predmeti Posebna postignuća
Hrvatski jezik Matematika Strani jezik
Razina (kandidati koji su DM polagali prije šk.god. 2022/23) Udio u bodo-vanju Razina Udio u bodo-vanju Razina Udio u bodo-vanju Predmet (uvjet za upis: Da/Ne) Udio u bodo-vanju Predmet (uvjet za upis: Da/Ne) Udio u bodo-vanju
Biologija i kemija 30% A 20% B 10% A 10% Biologija (Ne) 30% Kemija (Ne) 30% Vidi pod 1)
Biologija 30 % A 20 % B 10 % A 10 % Biologija (Ne) 30 % – – – – – – Vidi pod 2)
Fizika 30% B 10% A 30% B 10%

Fizika

(Ne)

20% – – – – – – Vidi pod 3)
Matematika i fizika 30%a) B 10% A 40% B 0%

Fizika

(Ne)

20% – – – – – –
Matematika, smjerovi: matematički, primijenjena matematika, računarski 40%b) A 10% A 50% A 0% – – – – – – – – – – – – Vidi pod 4)

Matematika i informatika,

smjer: nastavnički

35%c) A 15% A 50% A 0% – – – – – – – – – – – –
Informatika 30% A 10% B 40% A 10% Informatika (Ne) 10% – – – – – – Vidi pod 5)
Informatika i tehnika 40% B 10% B 30% B 10%

Fizika

(Ne)

10% Inform. (Ne) 10%
 • Pravo izravnog upisa: jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju ili sudjelovanje na međunarodnom natjecanju iz biologije ili kemije.
  Sudjelovanje na državnom natjecanju iz biologije ili kemije: 2% bodova.
 • Pravo izravnog upisa: jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju ili sudjelovanje na međunarodnom natjecanju iz biologije.
  Sudjelovanje na državnom natjecanju iz biologije: 2% bodova.
 • Pravo izravnog upisa: sudjelovanje na državnom ili međunarodnom natjecanju iz matematike (državno natjecanje: razina A), fizike ili astronomije te osvojeno jedno od prva tri mjesta na županijskom natjecanju iz fizike.
 • Pravo izravnog upisa: sudjelovanje na državnom ili međunarodnom natjecanju iz matematike (državno natjecanje: razina A), te osvojeno jedno od prva tri mjesta na županijskom natjecanju iz matematike.
 • Pravo izravnog upisa: sudjelovanje na državnom ili međunarodnom natjecanju iz matematike (državno natjecanje: razina A) ili informatike, te osvojeno jedno od prva tri mjesta na županijskom natjecanju iz matematike ili informatike.

 

 1. a) 15% prosječna ocjena iz srednje škole, 15% prosječna ocjena iz predmeta matematika; b) 20% prosječna ocjena iz srednje škole, 20% prosječna ocjena iz predmeta matematika; c) 20% prosječna ocjena iz srednje škole, 15% prosječna ocjena iz predmeta matematika.

 

UPISNE KVOTE:

 

Studijska grupa

 

Upisna kvota državljani RH i EU

Upisna kvota strani državljani izvan EU

 

UKUPNO

Biologija i kemija

40

 

0

40

 

Biologija 28 2 30
Matematika i fizika

20

 

2 22
Matematika i informatika, smjer: nastavnički

20

 

0 20
Matematika, smjerovi: matematički, primijenjena matematika, računarski

60

 

0 60
Informatika i tehnika

40

 

0 40
Informatika

40

 

0 40
Fizika

40

 

2 42

 

 

DIPLOMSKI STUDIJ
UVJETI UPISA NA DIPLOMSKE SVEUČILIŠNE STUDIJE

AKAD. GOD. 2022./2023.

 

UPISNE KVOTE

REDOVITI STUDIJI NA HRVATSKOM JEZIKU

Red. br. NAZIV DIPLOMSKOG STUDIJA Državljani EU Strani državljani
1 BIOLOGIJA I KEMIJA; smjer: nastavnički 35 1
2 MATEMATIKA I FIZIKA; smjer: nastavnički 15 1
3 MATEMATIKA I INFORMATIKA; smjer: nastavnički 25 1
4 MATEMATIKA; smjerovi: 40 2
·         nastavnički;
·         računarski;
·         teorijski;
·         statistika i računarstvo
5 INFORMATIKA I TEHNIKA; smjer: nastavnički 30 1
6 INFORMATIKA; smjer: nastavnički 40 5
7 FIZIKA smjerovi: 35 5
·         nastavnički;
·         fizika okoliša;
·         biofizika;
·         računarska fizika;
.         astrofizika i fizika elementarnih čestica
8 INŽENJERSKA FIZIKA smjerovi: 10 1
·         mehanički sustavi;
·         termodinamički uređaji
9 FIZIKA I INFORMATIKA; smjer: nastavnički 10 1
10 PODATKOVNA ZNANOST I INŽENJERSTVO 20 0
Ukupno 260 18

 

UPISNA KVOTA

REDOVITI STUDIJI NA ENGLESKOM JEZIKU

Red. br. NAZIV DIPLOMSKOG STUDIJA Državljani EU i strani državljani
1 Molecular Biology 20

 

 

 1. REDOVITI STUDIJI NA HRVATSKOM JEZIKU

 

UVJETI UPISA:

Pravo upisa na sveučilišne diplomske studije ostvaruju kandidati sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem kojim je stečeno najmanje 180 ECTS bodova, kako slijedi:

 

Red.br. SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ ZAVRŠEN PREDDIPLOMSKI STUDIJ

1

BIOLOGIJA I KEMIJA; smjer: nastavnički
 • Biologija i kemija – PMF Split;
 • drugi odgovarajući studij*
2 MATEMATIKA I FIZIKA; smjer: nastavnički
 • Matematika i fizika – PMF Split;
 • drugi odgovarajući studij*
3 MATEMATIKA I INFORMATIKA; smjer: nastavnički
 • Matematika i informatika – PMF Split;
 • Matematika i informatika; smjer: nastavnički – PMF Split;
 • drugi odgovarajući preddiplomski studij matematike **
4 MATEMATIKA; smjer: nastavnički
 • Matematika – PMF Split;
 • Matematika; smjerovi: matematički, računarski i primijenjena matematika – PMF Split;
 • Matematika i informatika – PMF Split;
 • drugi odgovarajući preddiplomski studij matematike **
MATEMATIKA; smjer: računarski
 • Matematika – PMF Split ***;
 • Matematika: smjerovi: matematički  i računarski – PMF Split ***;
 • Matematika i informatika – PMF Split (studenti upisani na studij prije akademske godine 2018/2019)***;
 • drugi odgovarajući preddiplomski studij matematike **
MATEMATIKA; smjer: teorijski
 • Matematika – PMF Split;
 • Matematika; smjerovi: matematički i primijenjena matematika – PMF Split;
 • Matematika; smjer: računarski – PMF Split ****
 • drugi odgovarajući preddiplomski studij matematike **
MATEMATIKA; smjer: statistika i računarstvo
 • Matematika – PMF Split ***;
 • Matematika; smjerovi: matematički i računarski – PMF Split ***;
 • Matematika i informatika – PMF Split (studenti upisani na studij prije akademske godine 2018/2019)***;
 • drugi odgovarajući preddiplomski studij matematike **
5 INFORMATIKA I TEHNIKA; smjer: nastavnički
 • Informatika i tehnika – PMF Split;
 • drugi odgovarajući studij*
6 INFORMATIKA; smjer: nastavnički
 • Informatika – PMF Split;
 • drugi odgovarajući studij*
7 FIZIKA; smjer: nastavnički
 • Fizika – PMF Split;
 • drugi odgovarajući studij*
FIZIKA; smjer: Astrofizika i fizika elementarnih čestica
FIZIKA; smjer: Biofizika
FIZIKA; smjer: Fizika okoliša
FIZIKA; smjer: Računarska fizika
8 INŽENJERSKA FIZIKA; smjer: Mehanički sustavi
 • Inženjerska fizika, termodinamika i mehanika – PMF Split;
 • drugi odgovarajući studij*
INŽENJERSKA FIZIKA; smjer: Termodinamički uređaji
9 FIZIKA I INFORMATIKA; smjer: nastavnički
 • Fizika i informatika – PMF Split;
 • drugi odgovarajući studij*
10 PODATKOVNA ZNANOST I INŽENJERSTVO
 • Informatika – PMF Split;
 • Matematika i informatika – PMF Split;
 • Matematika; smjer: računarski – PMF Split;
 • Informatika i tehnika – PMF Split;
 • Računarstvo – FESB, FER, SOSS;
 • drugi odgovarajući studij*

 

Napomene:

* drugi odgovarajući studij  – je preddiplomski studij sa stečenih najmanje 180 ECTS bodova sa potrebnim kompetencijama specifičnim za studij.  Na temelju kompetencija stečenih na prethodnom obrazovanju studentu se mogu utvrditi razlike do 30 ECTS bodova. Ako zbroj ECTS bodova razlikovnih predmeta prelazi 30, kandidat nema pravo upisa na diplomski studij;

 

** drugi odgovarajući preddiplomski studij matematike – je preddiplomski studij matematike ili matematike s drugim predmetom. Na temelju kompetencija stečenih na prethodnom obrazovanju studentu se mogu utvrditi razlike do 30 ECTS bodova. Ako zbroj ECTS bodova razlikovnih predmeta prelazi 30, kandidat nema pravo upisa na diplomski studij;

*** uz polaganje razlika 1 –  Studentima se mogu propisati razlikovni kolegiji ako nisu položeni na preddiplomskoj razini (Objektno orijentirano programiranje, Uvod u umjetnu inteligenciju, Matematička logika, Teorija skupova, Algebarske strukture, Vektorski prostori I);

**** uz polaganje razlika 2 –  Studentima se mogu propisati razlikovni kolegiji ako nisu položeni na preddiplomskoj razini (Uvod u topologiju i Vektorski prostori I)

 

Prijave na razredbeni postupak od 1. do 27. rujna 2022.
Objava rang liste 28. rujna 2022.– na web stranici fakulteta
Upisi na studij 29. i 30. rujna 2022.

 

RAZREDBENI POSTUPAK

Uz Prijavu za razredbeni postupak, potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 • Diplomu ili Potvrdu o završenom odgovarajućem preddiplomskom studiju – u izvorniku;
 • Prijepis ocjena s težinskim prosjekom ocjena;
 • Nastavni plan i program završenog preddiplomskog studija (samo pristupnici koji su preddiplomski studij završili na drugom Fakultetu);
 • Dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u novčanom iznosu od 100,00 kuna (13,27 eura) na IBAN Fakulteta broj: HR6124070001100580549, s pozivom na broj: 6526407-22000

 

 

POSTUPAK UPISA:

Upisi kandidata koji ostvare pravo na upis vršiti će se  29. i 30. rujna 2022. godine u Studentskoj službi Fakulteta na Kampusu, Ruđera Boškovića 33. – prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranici sredinom rujna.

Uz Prijavu za upis studenti su dužni priložiti slijedeće dokumente:

 • Rodni list ili elektronički zapis iz matice rođenih izdan putem servisa e – Građani;
 • Domovnica ili elektronički zapis iz knjige državljana izdan putem servisa e-građani;
 • Potvrda o prebivalištu ili elektronički zapis o prebivalištu izdan putem servisa e – Građani;
 • dokaz o uplati troškova upisnine;
 • dokaz o uplati troškova školarine (za studente koji diplomski studij ne upisuju prvi put).

 

Troškovi upisnine za studije na hrvatskom jeziku – svi studenti plaćaju upisninu u novčanom iznosu od 400,00 kuna (53,09 eura). Troškovi upisnine uključuju članstvo u Sveučilišnoj knjižnici, izradu Smart kartice (za studentsku prehranu i evidenciju nastave), osiguranje studenata i troškove upisnih materijala.

Podatci za uplatu upisnine:

Banka: OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, Ruđera Boškovića 33, 21000 Split, Hrvatska

IBAN: HR6124070001100580549

OPIS PLAĆANJA: Upisnina za akademsku godinu 2022./2023.

POZIV NA BROJ ODOBRENJA: 00 6526401-23300

 

Troškovi školarine za studije na hrvatskom jezikuplaćaju samo studenti koji u akademskoj godini 2022./2023. ne upisuju prvi put prvu godinu diplomskog studija (ranije su studirali na drugom diplomskom studiju).

Podatci za uplatu školarine za studije na hrvatskom jeziku:

Banka: OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, Ruđera Boškovića 33, 21000 Split, Hrvatska

IBAN: HR6124070001100580549

IZNOS: 8.000,00 kuna (1.061,78 eura)

OPIS PLAĆANJA: Školarina za akademsku godinu 2022./2023.

POZIV NA BROJ ODOBRENJA: 00 6526400-20500

Školarina se plaća jednokratno prije upisa na studij.

 

INFORMACIJE

Detaljnije informacije o pojedinim studijskim programima, te informacije o upisima kandidati mogu pronaći na web stranici Fakulteta http://www.pmfst.unist.hr/, slanjem upita na mail: upisi@pmfst.hr, telefonom ili osobno u Studentskoj službi Fakulteta.

  1. MOLECULAR BIOLOGY – STUDIJ NA ENGLESKOM JEZIKU

UVJETI UPISA:

 

Red.br. SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ ZAVRŠEN PREDDIPLOMSKI STUDIJ
1. MOLECULAR BIOLOGY

Završen odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij sa stečenih najmanje 180 ECTS bodova. Odgovarajućim preddiplomskim studijima se smatraju oni iz

–          područja prirodnih znanosti, polje biologija,

–          područja prirodnih znanosti, polja interdisciplinarne prirodne znanosti,

–          područja biotehničkih znanosti (polje biotehnologija)

–          područja biomedicinskih znanosti

–          drugi srodni studij sa potrebnim kompetencijama specifičnima za studij

Na temelju kompetencija stečenih na prethodnom obrazovanju kandidatu se mogu utvrditi razlike do 30 ECTS bodova. Ako zbroj ECTS bodova razlikovnih predmeta prelazi 30, kandidat nema pravo upisa na studij.

 

Kandidati koji su preddiplomski studij završili izvan Republike Hrvatske dužni su prije prijave na natječaj proći postupak nostrifikacije diplome.

 

 

Prijave na razredbeni postupak od 1. rujna do 5. listopada 2022.
Objava rang liste 6. listopada 2022.– na web stranici fakulteta
Upisi na studij 7. listopada 2022.

 

RAZREDBENI POSTUPAK

Uz Prijavu za razredbeni postupak kandidati prilažu:

   • Potvrdu ili Diplomu sa završenog preddiplomskog studija u izvorniku (kandidati koji su prethodno obrazovanje završili u inozemstvu uz Potvrdu/Diplomu prilažu i Rješenje o nostrifikaciji diplome)
   • Prijepis ocjena ili Diplomu supplement
   • Ovjereni nastavni plan i program završenog preddiplomskog studija (samo za kandidate koji su preddiplomski studij završili na drugom visokom učilištu)
   • Dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u novčanom iznosu od 100,00 kuna (13,27 eura) na IBAN Fakulteta broj: HR6124070001100580549, s pozivom na broj: 6526407-22000
   • Životopis (Europass formata)
   • Potvrda o znanju engleskog jezika minimalno B-2 razina

Svaki dokument koji je izdan na stranom jeziku, pristupnik prilaže uz prijevod ovjeren kod ovlaštenoga sudskog tumača. Iznimno, dokumente izdane na engleskom jeziku te srpskoj ili bosanskoj latinici nije potrebno prevoditi.

 

Dodatni dokumenti: uz obvezne dokumente pristupnik može dostaviti i dodatne dokumente (koji mogu donijeti prednost prilikom rangiranja):

   • pisma preporuke (najviše dva),
   • dodatna akademska, sportska ili humanitarna postignuća (domaća i međunarodna natjecanja iz bilo kojeg predmeta srednje škole, status vrhunskog sportaša, sudjelovanje u programima volontiranja).

Prijave na razredbeni postupak zaprimati će se od 1. rujna do 5. listopada 2022. godine. Kandidati prijavu mogu predati online slanjem svih dokumenata navedenih u ovom dijelu natječaja na e – mail: molecularbiology@pmfst.hr ili osobno u Studentskoj službi Fakulteta na adresi Ruđera Boškovića 33 – prizemlje.

Rangiranje kandidata vršiti će se prema težinskom prosjeku ocjena

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati

 

Rezultati razredbenog postupka objavit će se 6. listopada 2022. godine na web stranici Fakulteta.

 

POSTUPAK UPISA:

Upisi kandidata koji ostvare pravo na upis vršiti će se 7. listopada 2022. godine u Studentskoj službi Fakulteta na adresi Ruđera Boškovića 33 – prizemlje u vremenu od 13,00 – 15,00 sati. Kandidati koji nisu u mogućnosti osobno pristupiti upisima mogu upise obaviti i online (poslati upit na mail: referada@pmfst.hr s kojeg će dobiti detaljne upute za online upis). Pravo upisa na studij pristupnici ostvaruju prema redoslijedu na rang liste, do ispunjenja upisne kvote

Uz Prijavu za upis kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:

   • Rodni list ili elektronički zapis iz matice rođenih izdan putem servisa e – građani
   • Dokaz o državljanstvu (putovnica, domovnica ili elektronički zapis iz knjige državljana izdan putem servisa e – građani)
   • Strani državljani moraju priložiti i uvjerenje o osobnom identifikacijskom broju (OIB-u) kojeg izdaje Ministarstvo financija, Porezna uprava – Područni ured Split)
   • Presliku važeće osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu
   • Osobna fotografija dimenzija 45*35 mm
   • Dokaz o uplati troškova školarine
   • Dokaz o uplati troškova upisnine

 

Godišnja školarina za studij na enegleskom jeziku – studenti na diplomskom sveučilišnom studiju Molecular Biology plaćaju godišnju participaciju školarine u ukupnom iznosu od 5.000,00 eura plativo u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.

Školarina se plaća jednokratno prije upisa na studij.

Podatci za uplatu participacije školarine:

Banka: OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, Ruđera Boškovića 33, 21000 Split, Hrvatska

IBAN: HR6124070001100580549

BIC(SWIFT): OTPVHR2X

OPIS PLAĆANJA: Molekularna biologija-školarina

POZIV NA BROJ ODOBRENJA: 00 6526400-203400

 

Troškovi upisnine za studij na engleskom jeziku  – studenti na diplomskom sveučilišnom studiju Molecular Biology plaćaju upisninu u novčanom iznosu od 400,00 kuna (53,09 eura). Troškovi upisnine uključuju članstvo u Sveučilišnoj knjižnici, izradu Smart kartice (za studentsku prehranu i evidenciju nastave), osiguranje studenata i troškove upisnih materijala.

Podatci za uplatu upisnine:

Banka: OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, Ruđera Boškovića 33, 21000 Split, Hrvatska

IBAN: HR6124070001100580549

BIC(SWIFT): OTPVHR2X

OPIS PLAĆANJA: Upisnina za akademsku godinu 2022./2023.

POZIV NA BROJ ODOBRENJA: 00 6526401-23300

.

Kandidati koji ne pristupe upisima u terminima navedenima u ovom natječaju gube pravo upisa na studij.

Prirodoslovno – matematički fakultet u Splitu zadržava pravo da ne pokrene studij Molecular Biology ukoliko se ne upiše dovoljan broj pristupnika (minimalno 10). U tom slučaju Fakultet se obvezuje izvršiti povrat cjelokupnog iznosa upisnine i školarine.

UPISI NA PRVU GODINU DIPLOMSKIH STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2021./2022.

UPISNE KVOTE 2021./2022.
Red. br. NAZIV DIPLOMSKOG STUDIJA Državljani EU Strani državljani
1 BIOLOGIJA I KEMIJA; smjer: nastavnički 35 1
2 MATEMATIKA I FIZIKA; smjer: nastavnički 15 1
3 MATEMATIKA I INFORMATIKA; smjer: nastavnički 25 1
4 MATEMATIKA; smjerovi: 35 2
·         nastavnički;
·         računarski;
·         teorijski;
·         statistika i računarstvo
5 PODATKOVNA ZNANOST I INŽENJERSTVO 20 0
6 INFORMATIKA I TEHNIKA; smjer: nastavnički 30 1
7 INFORMATIKA; smjer: nastavnički 40 5

 

8

FIZIKA smjerovi: 35 5
·         nastavnički
·         Fizika okoliša *
·         Biofizika
·         Računarska fizika
.         Astrofizika i fizika elementarnih čestica *

9

 

INŽENJERSKA FIZIKA smjerovi: 10 1
·         mehanički sustavi;
·         termodinamički uređaji
10 FIZIKA I INFORMATIKA; smjer: nastavnički 10 1

* izvođenje na engleskom jeziku

Preduvjeti za upis: završeni odgovarajući sveučilišni preddiplomski ili preddiplomski stručni studij sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova s potrebnim kompetencijama specifičnim za svaki studij. Na temelju kompetencija stečenih na prethodnom obrazovanju studentu se mogu odrediti predmeti razlike čiji je zbroj ECTS bodova najviše 30. U slučaju kada je zbroj ECTS bodova predmeta razlike veći od 30, studentu se neće odobriti upis na diplomski studij. Uvjeti su naznačeni u tablici.

UVJETI UPISA NA DIPLOMSKI STUDIJ
Red. br. NAZIV DIPLOMSKOG STUDIJA PREDDIPLOMSKI STUDIJ
1 BIOLOGIJA I KEMIJA; smjer: nastavnički

Preddiplomski studij Biologija i kemija na PMF-u u Splitu.

Odgovarajući preddiplomski studij u Hrvatskoj i svijetu gdje broj ECTS bodova propisanih razlikovnih kolegija mora biti manji od 30 ECTS bodova

2 MATEMATIKA I FIZIKA; smjer: nastavnički

Preddiplomski studij Matematika i fizika na PMF-u u Splitu.

Odgovarajući preddiplomski studij u Hrvatskoj i svijetu gdje broj ECTS bodova propisanih razlikovnih kolegija mora biti manji od 30 ECTS bodova

3 MATEMATIKA I INFORMATIKA; smjer: nastavnički

Preddiplomski studij Matematika i informatika na PMF-u u Splitu.

Bilo koji preddiplomski studij matematike ili matematike s drugim predmetom u Hrvatskoj i svijetu ako broj ECTS bodova propisanih razlikovnih kolegija mora biti manji od 30 ECTS bodova.

4 MATEMATIKA; smjerovi: Bilo koji preddiplomski studij matematike ili matematike s drugim predmetom u Hrvatskoj i svijetu ako broj ECTS bodova propisanih razlikovnih kolegija mora biti manji od 30 ECTS bodova ili
·         nastavnički;

Preddiplomski studij Matematika na PMF-u u Splitu.

 

Preddiplomski studij Matematika i informatika na PMF-u u Splitu  uz razlikovne kolegije Algebarske strukture I, Elementarna geometrija, te dva od sljedećih pet kolegija: Vektorski prostori I,  Uvod u topologiju, Teorija skupova, Matematička logika

·         računarski;

Preddiplomski studij Matematika na PMF-u u Splitu uz razlikovne kolegije  (ako nisu položeni na preddiplomskoj razini): Objektno orijentirano programiranje, Uvod u umjetnu inteligenciju, Matematička logika

Preddiplomski studij Matematika i informatika na PMF-u u Splitu uz razlikovne kolegije  (ako nisu položeni na preddiplomskoj razini): Teorija skupova, Matematička logika, Algebarske strukture, Vektorski prostori I

·         teorijski Preddiplomski studij Matematika na PMF-u u Splitu.
 ·       statistika  i računarstvo

Preddiplomski studij Matematika na PMF-u u Splitu uz razlikovne kolegije  (ako nisu položeni na preddiplomskoj razini): Objektno orijentirano programiranje, Uvod u umjetnu inteligenciju, Matematička logika

Preddiplomski studij Matematika i informatika na PMF-u u Splitu uz razlikovne kolegije  (ako nisu položeni na preddiplomskoj razini): Teorija skupova, Matematička logika, Algebarske strukture, Vektorski prostori I

5 PODATKOVNA ZNANOST I INŽENJERSTVO Završen preddiplomski studij Informatika, Matematika i informatika, Informatika i tehnika, Računarstvo.
Odgovarajući preddiplomski studij u Hrvatskoj i svijetu gdje broj ECTS bodova propisanih razlikovnih kolegija mora biti manji od 30 ECTS bodova
6 INFORMATIKA I TEHNIKA; smjer: nastavnički

Preddiplomski studij Informatika i tehnika na PMF-u u Splitu.

Odgovarajući preddiplomski studij u Hrvatskoj i svijetu gdje broj ECTS bodova propisanih razlikovnih kolegija mora biti manji od 30 ECTS bodova

7 INFORMATIKA; smjer: nastavnički

Preddiplomski studij Informatika na PMF-u u Splitu.

Odgovarajući preddiplomski studij u Hrvatskoj i svijetu gdje broj ECTS bodova propisanih razlikovnih kolegija mora biti manji od 30 ECTS bodova

8 FIZIKA smjerovi:

Preddiplomski studij Fizika na PMF-u u Splitu.

Odgovarajući preddiplomski studij u Hrvatskoj i svijetu gdje broj ECTS bodova propisanih razlikovnih kolegija mora biti manji od 30 ECTS bodova

·         nastavnički;
·         Fizika okoliša;
·         Biofizika;
·         Računarska fizika
.         Astrofizika i fizika elementarnih čestica
9 INŽENJERSKA FIZIKA smjerovi:
·         Mehanički sustavi;

Preddiplomski studij Inženjerska fizika na PMF-u u Splitu.

 

Odgovarajući preddiplomski studij u Hrvatskoj i svijetu gdje broj ECTS bodova propisanih razlikovnih kolegija mora biti manji od 30 ECTS bodova

·         Termodinamički uređaji
10 FIZIKA I INFORMATIKA; smjer: nastavnički

Preddiplomski studij Fizika i informatika na PMF-u u Splitu.

 

Odgovarajući preddiplomski studij u Hrvatskoj i svijetu gdje broj ECTS bodova propisanih razlikovnih kolegija mora biti manji od 30 ECTS bodova

PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK – zaprimaju se u Studentskoj službi Fakulteta od 01. do 29. rujna 2021. godine.

Uz Prijavu za razredbeni postupak kandidati prilažu:

 • Potvrdu ili Diplomu o završenom preddiplomskom studiju
 • Prijepis ocjena
 • Ovjereni nastavni plan i program položenih kolegija (samo kandidati koji su preddiplomski studij završili na drugom visokom učilištu)
 • Dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u novčanom iznosu od 100,00 kuna (13,27 eura) na IBAN Fakulteta broj: HR6124070001100580549, s pozivom na broj: 6526407-22000

 

Objava rang liste – rang lista se formira na temelju težinskog prosjeka ocjena na preddiplomskom studiju 29. rujna 2021. – na web stranici fakulteta

 

POSTUPAK UPISA:

Upisi kandidata koji ostvare pravo na upis vršiti će se  30. rujna 2021. godine na način i prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranici polovinom rujna.

Uz Prijavu za upis studenti su dužni priložiti slijedeće dokumente:

 • Rodni list ili elektronički zapis iz matice rođenih izdan putem servisa e – Građani;
 • Domovnica ili elektronički zapis iz knjige državljana izdan putem servisa e-građani;
 • Potvrda o prebivalištu ili elektronički zapis o prebivalištu izdan putem servisa e – Građani;
 • dokaz o uplati troškova upisnine u novčanom iznosu od 400,00 kuna (53,09 eura) na IBAN Fakulteta broj: HR6124070001100580549, s pozivom na broj: 6526401-23300;
 • dokaz o uplati troškova školarine (samo za studente koji diplomski studij ne upisuju prvi put) u novčanom iznosu od 8.000,00 kuna (1.061,78 eura) na IBAN Fakulteta broj: HR6124070001100580549, s pozivom na broj: 6526400-20500 .
UPISNE KVOTE 2020./2021.
Red. br. NAZIV DIPLOMSKOG STUDIJA Državljani EU Strani državljani
1 BIOLOGIJA I KEMIJA; smjer: nastavnički 35 1
2 MATEMATIKA I FIZIKA; smjer: nastavnički 15 1
3 MATEMATIKA I INFORMATIKA; smjer: nastavnički 25 1
4 MATEMATIKA; smjerovi: 35 2
nastavnički;
računarski;
teorijski;
statistika i računarstvo*
5 INFORMATIKA I TEHNIKA; smjer: nastavnički 30 1
6 INFORMATIKA; smjer: nastavnički 40 5
7 FIZIKA smjerovi: 35 5
nastavnički;
fizika okoliša;
biofizika;
računarska fizika;
astrofizika i fizika elementarnih čestica
8 INŽENJERSKA FIZIKA smjerovi: 10 1
mehanički sustavi;
termodinamički uređaji
9 FIZIKA I INFORMATIKA; smjer: nastavnički 10 1
Ukupno 235 18
Ukupno (Državljani EU + strani državljani) 253

* novi smjer na diplomskom studiju je u procesu odobravanja

Preduvjeti za upis: završeni odgovarajući sveučilišni preddiplomski ili preddiplomski stručni studij sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova s potrebnim kompetencijama specifičnim za svaki studij. Na temelju kompetencija stečenih na prethodnom obrazovanju studentu se mogu odrediti predmeti razlike čiji je zbroj ECTS bodova najviše 30. U slučaju kada je zbroj ECTS bodova predmeta razlike veći od 30, studentu se neće odobriti upis na diplomski studij. Uvjeti su naznačeni u tablici.

 

UVJETI UPISA NA DIPLOMSKI STUDIJ
Red. br. NAZIV DIPLOMSKOG STUDIJA PREDDIPLOMSKI STUDIJ
1 BIOLOGIJA I KEMIJA; smjer: nastavnički

Preddiplomski studij Biologija i kemija na PMF-u u Splitu.

 

Odgovarajući preddiplomski studij u Hrvatskoj i svijetu gdje broj ECTS bodova propisanih razlikovnih kolegija mora biti manji od 30 ECTS bodova

2 MATEMATIKA I FIZIKA; smjer: nastavnički

Preddiplomski studij Matematika i fizika na PMF-u u Splitu.

 

Odgovarajući preddiplomski studij u Hrvatskoj i svijetu gdje broj ECTS bodova propisanih razlikovnih kolegija mora biti manji od 30 ECTS bodova

3 MATEMATIKA I INFORMATIKA; smjer: nastavnički

Preddiplomski studij Matematika i informatika na PMF-u u Splitu.

Bilo koji preddiplomski studij matematike ili matematike s drugim predmetom u Hrvatskoj i svijetu ako broj ECTS bodova propisanih razlikovnih kolegija mora biti manji od 30 ECTS bodova.

4

 

MATEMATIKA; smjerovi: Bilo koji preddiplomski studij matematike ili matematike s drugim predmetom u Hrvatskoj i svijetu ako broj ECTS bodova propisanih razlikovnih kolegija mora biti manji od 30 ECTS bodova ili
nastavnički;

Preddiplomski studij Matematika na PMF-u u Splitu.

 

Preddiplomski studij Matematika i informatika na PMF-u u Splitu  uz razlikovne kolegije Algebarske strukture I, Elementarna geometrija, te dva od sljedećih pet kolegija: Vektorski prostori I,  Uvod u topologiju, Teorija skupova, Matematička logika

računarski;

Preddiplomski studij Matematika na PMF-u u Splitu uz razlikovne kolegije  (ako nisu položeni na preddiplomskoj razini): Objektno orijentirano programiranje, Uvod u umjetnu inteligenciju, Matematička logika

 

Preddiplomski studij Matematika i informatika na PMF-u u Splitu uz razlikovne kolegije  (ako nisu položeni na preddiplomskoj razini): Teorija skupova, Matematička logika, Algebarske strukture, Vektorski prostori I

teorijski Preddiplomski studij Matematika na PMF-u u Splitu.
 ·       statistika  i računarstvo

Preddiplomski studij Matematika na PMF-u u Splitu uz razlikovne kolegije  (ako nisu položeni na preddiplomskoj razini): Objektno orijentirano programiranje, Uvod u umjetnu inteligenciju, Matematička logika

 

Preddiplomski studij Matematika i informatika na PMF-u u Splitu uz razlikovne kolegije  (ako nisu položeni na preddiplomskoj razini): Teorija skupova, Matematička logika, Algebarske strukture, Vektorski prostori I

5 INFORMATIKA I TEHNIKA; smjer: nastavnički

Preddiplomski studij Informatika i tehnika na PMF-u u Splitu.

 

Odgovarajući preddiplomski studij u Hrvatskoj i svijetu gdje broj ECTS bodova propisanih razlikovnih kolegija mora biti manji od 30 ECTS bodova

6 INFORMATIKA; smjer: nastavnički

Preddiplomski studij Informatika na PMF-u u Splitu.

 

Odgovarajući preddiplomski studij u Hrvatskoj i svijetu gdje broj ECTS bodova propisanih razlikovnih kolegija mora biti manji od 30 ECTS bodova

7 FIZIKA smjerovi:

Preddiplomski studij Fizika na PMF-u u Splitu.

 

Odgovarajući preddiplomski studij u Hrvatskoj i svijetu gdje broj ECTS bodova propisanih razlikovnih kolegija mora biti manji od 30 ECTS bodova

nastavnički;
fizika okoliša;
biofizika;
računarska fizika
.         astrofizika i fizika elementarnih čestica
8 INŽENJERSKA FIZIKA smjerovi:
Mehanički sustavi;

Preddiplomski studij Inženjerska fizika na PMF-u u Splitu.

 

Odgovarajući preddiplomski studij u Hrvatskoj i svijetu gdje broj ECTS bodova propisanih razlikovnih kolegija mora biti manji od 30 ECTS bodova

Termodinamički uređaji
9 FIZIKA I INFORMATIKA; smjer: nastavnički

Preddiplomski studij Fizika i informatika na PMF-u u Splitu.

 

Odgovarajući preddiplomski studij u Hrvatskoj i svijetu gdje broj ECTS bodova propisanih razlikovnih kolegija mora biti manji od 30 ECTS bodova

 

PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK – zaprimaju se u Studentskoj službi Fakulteta od 01. do 22. rujna 2020. godine.

Uz Prijavu za razredbeni postupak (link) kandidati prilažu:

 • Potvrdu ili Diplomu o završenom preddiplomskom studiju
 • Prijepis ocjena
 • Ovjereni nastavni plan i program položenih kolegija (samo kandidati koji su preddiplomski studij završili na drugom visokom učilištu)
 • Dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u novčanom iznosu od 100,00 kuna (13,27 eura) na IBAN Fakulteta broj: HR6124070001100580549, s pozivom na broj: 6526407-22000

 

Objava rang liste – rang lista se formira na temelju težinskog prosjeka ocjena na preddiplomskom studiju 23. rujna 2020. – na web stranici fakulteta

 

POSTUPAK UPISA:

Upisi kandidata koji ostvare pravo na upis vršiti će se  24. i 25. rujna 2020. godine na način i prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranici polovinom rujna.

Uz Prijavu za upis studenti su dužni priložiti slijedeće dokumente:

 • Rodni list ili elektronički zapis iz matice rođenih izdan putem servisa e – Građani;
 • Domovnica ili elektronički zapis iz knjige državljana izdan putem servisa e-građani;
 • Potvrda o prebivalištu ili elektronički zapis o prebivalištu izdan putem servisa e – Građani;
 • dokaz o uplati troškova upisnine u novčanom iznosu od 400,00 kuna (53,09 eura) na IBAN Fakulteta broj: HR6124070001100580549, s pozivom na broj: 6526401-23300;
 • dokaz o uplati troškova školarine (za studente koji diplomski studij ne upisuju prvi put) u novčanom iznosu od 8.000,00 kuna (1.061,78 eura) na IBAN Fakulteta broj: HR6124070001100580549, s pozivom na broj: 6526400-20500 .

Start typing and press Enter to search

Skip to content