PRIJEDILOMSKI STUDIJ

UPISI NA PRVU GODINU SVEUČILIŠNIH PRIJEDIPLOMSKIH STUDIJA U LJETNOM UPISNOM ROKU ZA AKAD. GOD. 2024./2025.

POSTUPAK PRIJAVE:

Prijave za upis u prvu godinu sveučilišnih prijediplomskih studija na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu  u Splitu obavlja se isključivo putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU), kojem se pristupa s mrežne stranice www.postani-student.hr.

Svi kandidati koji upisuju prvu godinu sveučilišnih prijediplomskih studija moraju imati položenu državnu maturu na razinama koje su utvrđene za svaki studijski program pojedinačno, uključujući i kandidate koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske, kao i oni koji su srednjoškolsko obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj prije uvođenja državne mature i završeno srednjoškolsko obrazovanje u najmanjem trajanju od četiri godine.

Kandidati koji ostvaruju pravo na izravan upis temeljem županijskih natjecanja dostavljaju Potvrde/Svjedodžbe/Diplome u originalu ili ovjerenoj preslici u Studentsku službu fakulteta najkasnije do 5. srpnja 2024. godine.

UVJETI UPISA:

Studijski program Udio u bodovanju prosječne ocjene iz srednje škole Obavezni predmet Izborni predmeti Posebna postignuća
Hrvatski jezik Matematika Strani jezik
Razina Udio u bodo-vanju Razina Udio u bodo-vanju Razina Udio u bodo-vanju Predmet (uvjet za upis: Da/Ne) Udio u bodo-vanju Predmet (uvjet za upis: Da/Ne) Udio u bodo-vanju
Biologija i kemija 30% A 20% B 10% A 10% Biologija (Ne) 30% Kemija (Ne) 30% Vidi pod 1)
Biologija 30 % A 20 % B 10 % A 10 % Biologija (Da) 30 % – – – – – – Vidi pod 2)
Fizika 30% B 10% A 30% B 10% Fizika

(Ne)

20% – – – – – – Vidi pod 3)
Matematika i fizika; smjerovi: nastavnički, inženjerski 30%a) B 10% A 40% B 0% Fizika

(Ne)

20% – – – – – –
Matematika, smjerovi: matematički, primijenjena matematika, računarski 40%b) A 10% A 50% A 0% – – – – – – – – – – – – Vidi pod 4)
Matematika i informatika,

smjer: nastavnički

35%c) A 15% A 50% A 0% – – – – – – – – – – – –
Informatika 30% A 10% B 40% A 10% Informatika (Ne) 10% – – – – – – Vidi pod 5)
Informatika i tehnika 40% B 10% B 30% B 10% Fizika

(Ne)

10% Inform. (Ne) 10%

 

 • Pravo izravnog upisa: jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju ili sudjelovanje na međunarodnom natjecanju iz biologije ili kemije.
  Sudjelovanje na državnom natjecanju iz biologije ili kemije: 2% bodova.
 • Pravo izravnog upisa: jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju ili sudjelovanje na međunarodnom natjecanju iz biologije.
  Sudjelovanje na državnom natjecanju iz biologije: 2% bodova.
 • Pravo izravnog upisa: sudjelovanje na državnom ili međunarodnom natjecanju iz matematike (državno natjecanje: razina A), fizike ili astronomije te osvojeno jedno od prva tri mjesta na županijskom natjecanju iz fizike.
 • Pravo izravnog upisa: sudjelovanje na državnom ili međunarodnom natjecanju iz matematike (državno natjecanje: razina A), te osvojeno jedno od prva tri mjesta na županijskom natjecanju iz matematike.
 • Pravo izravnog upisa: sudjelovanje na državnom ili međunarodnom natjecanju iz matematike (državno natjecanje: razina A) ili informatike, te osvojeno jedno od prva tri mjesta na županijskom natjecanju iz matematike ili informatike.

 

 1. a) 15% prosječna ocjena iz srednje škole, 15% prosječna ocjena iz predmeta matematika; b) 20% prosječna ocjena iz srednje škole, 20% prosječna ocjena iz predmeta matematika; c) 20% prosječna ocjena iz srednje škole, 15% prosječna ocjena iz predmeta matematika.

 

UPISNE KVOTE:

Studijska grupa Upisna kvota državljani RH i EU Upisna kvota strani državljani izvan EU UKUPNO
Biologija i kemija 40

 

0 40

 

Biologija 28 2 30
Matematika i fizika; smjerovi:  nastavnički, inženjerski 20

 

2 22
Matematika i informatika, smjer: nastavnički 20

 

0 20
Matematika, smjerovi: matematički, primijenjena matematika, računarski 60

 

0 60
Informatika i tehnika 40

 

0 40
Informatika 40

 

0 40
Fizika 40

 

2 42

 

 

DIPLOMSKI STUDIJ
PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET
Adresa:                      Ruđera Boškovića 33, SPLIT
Tel:                             021/619 – 248, 021/619-224 (Studentska služba)
E-mail:                                   upisi@pmfst.hr,
URL:                           http://www.pmfst.unist.hr

NAČIN PRIJAVE:

Prijave za upis u prvu godinu sveučilišnih diplomskih studija obavljaju se isključivo putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na diplomske studije (NISpDS), kojem se pristupa s mrežne stranice https://diplomski.studij.hr 

Više informacija o uvjetima upisa i načinu bodovanja kandidati mogu pronaći i na mrežnim stranicama Fakulteta https://www.pmfst.unist.hr/upisi

 

PRAVO UPISA:

Pravo upisa na sveučilišne diplomske studije ostvaruje:

 • kandidat sa završenim istovrsnim prijediplomskim studijem ako bude rangiran unutar upisne kvote;
 • kandidat sa završenim neistovrsnim sveučilišnim prijediplomskim ili stručnim prijediplomskim studijem kojim je stečeno najmanje 180 ECTS bodova i za kojeg se nakon uvida u dokumentaciju utvrdi da se može smatrati odgovarajućim prijediplomskim studijem u smislu ovog natječaja ako bude rangiran unutar upisne kvote.

UPISNE KVOTE:

Studijska grupa Redoviti studij Izvanredni studij Ukupno:
1. Biologija i kemija; smjer nastavnički 35 + 1* 0 36
2. Fizika; smjerovi: biofizika, astrofizika i fizika elementarnih čestica, fizika okoliša, računarska fizika, nastavnički 35 + 5* 0 40
3. Informatika; smjer nastavnički 25 + 1* 0 26
4. Informatika i tehnika; smjer nastavnički 30 + 1* 0 31
5. Matematika; smjerovi: nastavnički, teorijski, računarski, statistika i računarstvo 40 + 2* 0 42
6. Matematika i fizika; smjer nastavnički 15 + 1* 0 16
7. Matematika i informatika; smjer nastavnički 25 + 1* 0 26
8. Molekularna biologija 20 0 20
9. Podatkovna znanost i inženjerstvo 20 0 20
UKUPNO: 257 0 257
 • Napomena: * je označena kvota za državljane izvan EU

 

ROKOVI ZA PRIJAVU:

Istovrsni studiji: 01. 07. 2024. – 27. 09. 2024. do 12:00 sati

Neistovrsni studiji: 01. 07. 2024. – 11. 09. 2024.

 

POPIS ZAVRŠENIH ISTOVRSNIH I NEISTOVRSNIH PRIJEDIPLOMSKIH STUDIJA TEMELJEM KOJIH SE MOŽE OSTVARITI PRAVO NA UPIS:

 

1) BIOLOGIJA I KEMIJA; smjer: nastavnički
ISTOVRSNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ NEISTOVRSNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ
Sveučilišni prijediplomski studij Biologija i kemija završen na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu u Splitu Drugi odgovarajući sveučilišni prijediplomski studij  sa stečenih najmanje 180 ECTS bodova sa potrebnim kompetencijama specifičnima za studij.  Na temelju kompetencija stečenih na prethodnom obrazovanju kandidatu se mogu utvrditi razlike do 30 ECTS bodova. Ako zbroj ECTS bodova razlikovnih predmeta prelazi 30, kandidat nema pravo upisa na diplomski studij
2) FIZIKA: smjerovi: nastavnički, Astrofizika i fizika elementarnih čestica, Biofizika, Fizika okoliša, Računarska fizika
ISTOVRSNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ NEISTOVRSNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ
 • Sveučilišni prijediplomski studij Fizika završen na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu u Splitu
 • Sveučilišni prijediplomski studij Matematika i fizika završen na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu u Splitu
 • Sveučilišni prijediplomski studij Fizika završen na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za fiziku
 • Sveučilišni prijediplomski studij Fizika završen na Sveučilištu u Rijeci, Fakultet za fiziku
Drugi odgovarajući sveučilišni prijediplomski studij sa stečenih najmanje 180 ECTS bodova sa potrebnim kompetencijama specifičnima za studij.  Na temelju kompetencija stečenih na prethodnom obrazovanju kandidatu se mogu utvrditi razlike do 30 ECTS bodova. Ako zbroj ECTS bodova razlikovnih predmeta prelazi 30, kandidat nema pravo upisa na diplomski studij
3) INFORMATIKA; smjer: nastavnički
ISTOVRSNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ NEISTOVRSNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ
 • Sveučilišni prijediplomski studij Informatika završen na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu u Splitu
 • Sveučilišni prijediplomski studij Informatika i tehnika završen na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu u Splitu
 • Sveučilišni prijediplomski studij Računarstvo završen na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu
 • Stručni prijediplomski studij Računarstvo završen na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu
 • Stručni prijediplomski studij Računarstvo završen na Sveučilišnom odjelu za stručne studije u Splitu
Drugi odgovarajući sveučilišni ili stručni prijediplomski studij sa stečenih najmanje 180 ECTS bodova sa potrebnim kompetencijama specifičnima za studij.  Na temelju kompetencija stečenih na prethodnom obrazovanju kandidatu se mogu utvrditi razlike do 30 ECTS bodova. Ako zbroj ECTS bodova razlikovnih predmeta prelazi 30, kandidat nema pravo upisa na diplomski studij
4) INFORMATIKA I TEHNIKA; smjer: nastavnički
ISTOVRSNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ NEISTOVRSNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ
Sveučilišni prijediplomski studij Informatika i tehnika završen na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu u Splitu Drugi odgovarajući sveučilišni prijediplomski studij  sa stečenih najmanje 180 ECTS bodova sa potrebnim kompetencijama specifičnima za studij.  Na temelju kompetencija stečenih na prethodnom obrazovanju kandidatu se mogu utvrditi razlike do 30 ECTS bodova. Ako zbroj ECTS bodova razlikovnih predmeta prelazi 30, kandidat nema pravo upisa na diplomski studij
5) MATEMATIKA; smjerovi: nastavnički, računarski, statistika i računarstvo, teorijski
ISTOVRSNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ NEISTOVRSNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ
 • Sveučilišni prijediplomski studij Matematika završen na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu u Splitu
 • Sveučilišni prijediplomski studij Matematika, smjer: matematički završen na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu u Splitu
 • Sveučilišni prijediplomski studij Matematika, smjer: računarski završen na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu u Splitu
 • Sveučilišni prijediplomski studij Matematika, smjer: primijenjena matematika završen na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu u Splitu
Drugi odgovarajući sveučilišni prijediplomski studij matematike – je prijediplomski studij matematike ili matematike s drugim predmetom. Na temelju kompetencija stečenih na prethodnom obrazovanju kandidatu se mogu utvrditi razlike do 30 ECTS bodova. Ako zbroj ECTS bodova razlikovnih predmeta prelazi 30, kandidat nema pravo upisa na diplomski studij
6) MATEMATIKA I FIZIKA; smjer: nastavnički
ISTOVRSNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ NEISTOVRSNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ
Sveučilišni prijediplomski studij Matematika i fizika završen na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu u Splitu Drugi odgovarajući sveučilišni prijediplomski studij  sa stečenih najmanje 180 ECTS bodova sa potrebnim kompetencijama specifičnima za studij.  Na temelju kompetencija stečenih na prethodnom obrazovanju kandidatu se mogu utvrditi razlike do 30 ECTS bodova. Ako zbroj ECTS bodova razlikovnih predmeta prelazi 30, kandidat nema pravo upisa na diplomski studij
7) MATEMATIKA I INFORMATIKA; smjer: nastavnički
ISTOVRSNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ NEISTOVRSNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ
 • Sveučilišni prijediplomski studij Matematika i informatika završen na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu u Splitu
 • Sveučilišni prijediplomski studij Matematika i informatika; smjer nastavnički završen na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu u Splitu
Drugi odgovarajući sveučilišni prijediplomski studij matematike – je prijediplomski studij matematike ili matematike s drugim predmetom. Na temelju kompetencija stečenih na prethodnom obrazovanju kandidatu se mogu utvrditi razlike do 30 ECTS bodova. Ako zbroj ECTS bodova razlikovnih predmeta prelazi 30, kandidat nema pravo upisa na diplomski studij
8) MOLEKULARNA BIOLOGIJA
ISTOVRSNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ NEISTOVRSNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ
·         Sveučilišni prijediplomski studij Biologija završen na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu u Splitu

·         Sveučilišni prijediplomski studij Biologija i kemija završen na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu u Splitu

·         Sveučilišni prijediplomski studij Biologija završen na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu u Zagrebu

·         Sveučilišni prijediplomski studij Molekularna biologija završen na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu u Zagrebu

·         Sveučilišni prijediplomski studij Biologija završen na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

drugi sveučilišni prijediplomski studij prirodoslovnog, biotehničkog, medicinskog ili biomedicinskog usmjerenja na kojem je stečeno minimalno 65 ECTS bodova iz temeljnih bioloških predmeta. Na temelju kompetencija stečenih na prethodnom obrazovanju kandidatu se mogu utvrditi razlike do 30 ECTS bodova. Ako zbroj ECTS bodova razlikovnih predmeta prelazi 30, kandidat nema pravo upisa na diplomski studij

 

9) PODATKOVNA ZNANOST I INŽENJERSTVO
ISTOVRSNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ NEISTOVRSNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ
 • Sveučilišni prijediplomski studij Informatika završen na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu u Splitu
 • Sveučilišni prijediplomski studij Informatika i tehnika završen na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu u Splitu
 • Sveučilišni prijediplomski studij Računarstvo završen na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu
 • Stručni prijediplomski studij Računarstvo završen na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu
 • Stručni prijediplomski studij Računarstvo završen na Sveučilišnom odjelu za stručne studije u Splitu
Drugi odgovarajući sveučilišni ili stručni prijediplomski studij sa stečenih najmanje 180 ECTS bodova sa potrebnim kompetencijama specifičnima za studij.  Na temelju kompetencija stečenih na prethodnom obrazovanju kandidatu se mogu utvrditi razlike do 30 ECTS bodova. Ako zbroj ECTS bodova razlikovnih predmeta prelazi 30, kandidat nema pravo upisa na diplomski studij

Kandidatima koji su završili istovrsni ili neistovrsni prijediplomski studij mogu biti utvrđeni razlikovni kolegiji koje kandidati trebaju položiti tijekom diplomskog studija.

 

NAČIN BODOVANJA U RAZREDBENOM POSTUPKU:

Ukupan broj bodova za rangiranje dobiva se zbrojem svih elemenata vrednovanja. Maksimalan broj bodova koji je moguće ostvariti u razredbenom postupku iznosi 1000.

1) BIOLOGIJA I KEMIJA; smjer: nastavnički
Element vrednovanja: Obvezno Prag Min. Max. Vrednovanje
Težinski prosjek ocjena prijediplomskog studija Da Bez praga 0 1000 100%
2) FIZIKA: smjerovi: nastavnički, Astrofizika i fizika elementarnih čestica, Biofizika, Fizika okoliša, Računarska fizika
Element vrednovanja: Obvezno Prag Min. Max. Vrednovanje
Težinski prosjek ocjena prijediplomskog studija Da Bez praga 0 1000 100%
3) INFORMATIKA; smjer: nastavnički
Element vrednovanja: Obvezno Prag Min. Max. Vrednovanje
Težinski prosjek ocjena prijediplomskog studija Da Bez praga 0 1000 100%
4) INFORMATIKA I TEHNIKA; smjer: nastavnički
Element vrednovanja: Obvezno Prag Min. Max. Vrednovanje
Težinski prosjek ocjena prijediplomskog studija Da Bez praga 0 1000 100%
5) MATEMATIKA; smjerovi: nastavnički, računarski, statistika i računarstvo, teorijski
Element vrednovanja: Obvezno Prag Min. Max. Vrednovanje
Težinski prosjek ocjena prijediplomskog studija Da Bez praga 0 1000 100%
6) MATEMATIKA I FIZIKA; smjer: nastavnički
Element vrednovanja: Obvezno Prag Min. Max. Vrednovanje
Težinski prosjek ocjena prijediplomskog studija Da Bez praga 0 1000 100%
7) MATEMATIKA I INFORMATIKA; smjer: nastavnički
Element vrednovanja: Obvezno Prag Min. Max. Vrednovanje
Težinski prosjek ocjena prijediplomskog studija Da Bez praga 0 1000 100%
 

8) MOLEKULARNA BIOLOGIJA

Element vrednovanja: Obvezno Prag Min. Max. Vrednovanje
Težinski prosjek ocjena istovrsnog studija završenog na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu u Split Da Bez praga 0 714,3 71,4%
Težinski prosjek ocjena prijediplomskog studija istovrsni I neistovrsni studiji završeni na drugom visokom učilištu Da 3,000 428,6 714,3 71.4%
Duljina studiranja

završetak studija u 3 godine=142,9 bodova

završetak studija u 4 godine = 71,45 bodova,

završetak u dužem period ne nosi bodove

Ne Bez praga 0 142,9 14,3%
Završen istovrsni studij na Sveučilištu u Splitu, Prirodoslovno – matematičkom fakultetu Ne Bez praga 57,1 5,7%
Rektorova nagrada ili državna nagrada ili objavljen znanstveni rad kao autor Ne Bez praga 28,6 2,9%
Objavljen znanstveni, stručni ili znanstveno-popularni rad kao koautor,  rad u studentskim tijelima uprave ili organizacija znanstenih i stručnih skupova Ne Bez praga 14,3 1,4%
Ostvareno minimalno 185 ECTS tijekom prijediplomskog studija Ne Bez praga 14,3 1,4%
Aktivno sudjelovanje na znanstvenom ili stručnom skupu, aktivan rad u znanstvenoj ili stručnoj udruzi Ne Bez praga 14,3 1,4%
Demonstratura Ne Bez praga 7,1 0,7%
Sudjelovanje u popularizaciji znanosti (Festival znanosti, Noć istraživača, Tjedan Botaničkih vrtova i sl.) Ne Bez praga 7,1 0,7%
9) PODATKOVNA ZNANOST I INŽENJERSTVO
Element vrednovanja: Obvezno Prag Min. Max. Vrednovanje
Težinski prosjek ocjena istovrsni sveučilišni prijediplomski studij Da Bez praga 0 980 98%
Težinski prosjek ocjena istovrsni stručni prijediplomski studij Da Bez praga 0 980 98%
Težinski prosjek ocjena neistovrsni sveučilišni prijediplomski studij Da Bez praga 0 980 98%
Težinski prosjek ocjena neistovrsni stručni prijediplomski studij Da 3,000 528 880 88%
Ostvareno minimalno 183 ECTS tijekom prijediplomskog studija Ne Bez praga 20 2%

 

 

RAZREDBENI POSTUPAK I DOKUMENTACIJA:

Sve informacije o prijavama uključujući i dokumentaciju koju su kandidati dužni dostaviti Središnjem prijavnom uredu kao i rokovi u kojima isto trebaju napraviti definirani su na mrežnim stranicama NISpDS.

Kandidati koji završavaju neistovrsni prijediplomski studij dužni su osobno Studentskoj službi Fakulteta ili elektroničkim putem na e-mail adresu: upisi@pmfst.hr najkasnije do 11. rujna 2024.  godine dodatno dostaviti:

 1. prijepis ocjena
 2. ovjereni nastavni plan i program položenih predmeta (syllabus)

uključujući i kandidate koji će i nakon navedenog datuma braniti završni rad/ispit. Kandidati koji pravovremeno ne dostave traženu dokumentaciju neće imati pravo konkurirati za upis.

 

Za upis na studij Molekularne biologije te studij Podatkovne znanosti i inženjerstva kandidati koji ostvaruju bodove za posebna postignuća dužni su dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju pravo na dodatne bodove osobno Studentskoj službi Fakulteta ili elektroničkim putem na e-mail adresu: upisi@pmfst.hr najkasnije do 24. rujna 2024.

 

POSTUPAK UPISA:

Upisi kandidata koji ostvare pravo na upis vršiti će se temeljem objavljene konačne rang liste NISpDs-a uz dokumentaciju navedenu u općem dijelu natječaja 1. i 2. listopada 2024. prema rasporedu koji će naknadno biti objavljen na web stranicama Fakulteta.

 

DODATNE INFORMACIJE:

Detaljnije informacije o pojedinim studijskim programima, te informacije o upisima kandidati mogu pronaći na web stranici Fakulteta http://www.pmfst.unist.hr/, slanjem upita na mail: upisi@pmfst.hr, telefonom ili osobno u Studentskoj službi Fakulteta.

 

Start typing and press Enter to search

Skip to content