Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu jedan je od osnivača te jedan od najstarijih fakulteta Sveučilišta u Splitu, a s oko 900 studenata te oko 140 djelatnika, je među većim sastavnicama. Temeljna djelatnost Fakulteta je nastavni, znanstveno-istraživački i stručni rad u području prirodnih, tehničkih i društvenih znanosti, a istraživanja se izvode još i u području biotehničkih i biomedicinskih znanosti. Na Fakultetu se obrazuju nastavnici (prvostupnici i magistri edukacije) iz matematike, fizike, informatike, tehnike, biologije i kemije; inženjeri (magistri struke) iz matematike i fizike te prvostupnici nutricionizma.

Uspješnost PMF-a potvrđuje se kvalitetom njegovih završenih studenata. Diplomirani studenti koji visokoškolsko obrazovanje steknu na Fakultetu, potpuno su osposobljeni za obavljanje poslova za koje su se školovali, kao i za praćenje razvoja struke uključivanjem u cjeloživotno obrazovanje i veoma su traženi na tržištu rada. Fakultet je prepoznatljiv još  i po stručnom dopunskom pedagoško-didaktičko-psihološko-metodičkom obrazovanju nastavnika (DPDPM). U posljednjih nekoliko godina sve su više prepoznati i  Doktorski studij iz biofizike te Doktorski studiju iz edukacije u području prirodnih i tehničkih znanosti, kao jedini interdisciplinarni poslijediplomskog studija iz područja obrazovanja.

Fakultet je u posljednjih nekoliko godina značajno intenzivirao aktivnosti vezane uz popularizaciju znanosti, s naglaskom na STEM područja. Popularizacija znanosti odvija se kroz organizaciju Festivala znanosti i Noći istraživača, ali i kroz organizaciju niza predavanja i radionica namijenjenih prije svega učenicima osnovnih i srednjih škola. Za učenike osnovnih i srednjih škola organizirana je i dodatna priprema za natjecanja iz područja matematike, informatike i fizike, čime se Fakultet dodatno integrira u sredinu. Pored navedenog, u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, provodi se organizacija i provedba usavršavanja nastavnika iz STEM područja.

Na Fakultetu djeluju udruga studenata Lacerta i Alumni udruga PMF-a, a Fakultet je usko povezan sa Splitskim matematičkim društvom i Fizikalnim društvom Split.

Odjel za biologiju PMF-a angažiran je na obnovi Botaničkog vrta u Splitu. Posebna pozornost posvećuje se poticanju i razvijanju kulture njege i zaštite prirode, kao i edukativnom i znanstveno-istraživačkom radu. Botanički vrt služi za edukaciju studenata PMF-a i srodnih fakulteta, predškolske djece, kao i učenika osnovnih i srednjih škola. U Botaničkom vrtu se održava terenska nastava, praktikumi, radionice te znanstveno-istraživački rad. Važno je napomenuti kako bi bez trajnog angažmana PMF-a Botanički vrt u Splitu bilo nemoguće zadržati te nastaviti njegov daljnji razvoj.

Fakultet je ovlašten za provođenje dijela postupka izbora u znanstvena zvanja za znanstveno područje prirodnih znanosti; polje matematika, polje fizika i polje biologija.

Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu

Web stranice fakulteta

Broj upisanih studenata na preddiplomskim studijima po grupama

Fizika 60studenata
Informatika 139studenata
Informatika i tehnika 107studenata
Matematika 103studenata
Matematika i fizika 12studenata
Matematika i informatika 31studenata
Biologija i kemija 107studenata
Biologija 66studenata
Nutricionizam 15studenata

Start typing and press Enter to search

Skip to content