Povijest Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta počinje 1945. godine osnivanjem Više pedagoške škole kao dvogodišnje više škole za obrazovanje nastavnika nižih razreda srednjih škola. Studijske grupe na Višoj pedagoškoj školi u Splitu bile su dvogodišnje i to: Narodna, Jezikoslovna, Zemljopisno-prirodopisna grupa, Matematičko-fizička  te Tehničko-umjetnička grupa. Godine 1951. prerasla je u trogodišnju školu, a 1961. u dvogodišnju Pedagošku akademiju na kojoj se moglo studirati sve predmete koji su se kao nastavni predmeti predavali u osnovnim školama. Po broju studijskih programa, nastavnika i studenata, kao i po kvaliteti, uz Pedagošku akademiju u Zagrebu bila je jedna od najboljih akademija u Hrvatskoj.

Godine 1976. Pedagoška se akademija udružila s ostalim ustanovama u Sveučilište u Splitu, a dvije godine poslije dogodio se prekret i došlo je do integracije s Pedagoškom akademijom u Zadru i Filozofskim fakultetom u Zadru. Splitska ustanova tada je djelovala pod nazivom Filozofski fakultet u Zadru, Nastavnički studiji u Splitu. Tada su u Splitu prestali djelovati studiji hrvatskoga jezika s književnošću, studiji stranih jezika, povijesti i zemljopisa, a težište nove ustanove stavljeno je na prirodoslovno-matematičke znanosti i odgojna područja.

Godine 1983. Nastavnički studiji u Splitu konstituirali su se kao Osnovna organizacija udruženog rada u sastavu Radne organizacije i nosili su naziv: Filozofski fakultet u Zadru – OOUR prirodoslovno-matematičkih znanosti i studija odgojnih područja u Splitu. Ta je promjena značila da splitski studiji djeluju samostalno, odnosno da imaju vlastitu upravnu strukturu. Godine 1991. zaposlenici OOUR-a na temelju referenduma odlučili su izdvojiti se iz dotadašnje radne organizacije i otad ustanova djeluje kao samostalan fakultet pod nazivom Sveučilište u Splitu, Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu.

Godine 1997. izdvojeni su Zavod za likovnu kulturu i Zavod za glazbenu kulturu, a 1998. godine Zavod za učitelje i Zavod za predškolski odgoj. Iste godine unutar postojećeg Fakulteta razdvojen je dotadašnji Zavod za matematiku i informatiku u dva samostalna zavoda: Zavod za matematiku i Zavod za informatiku. Godine 2005. promijenjen je naziv u Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije u Splitu. Tijekom 2007. godine izdvojen je i Zavod za kineziologiju, a naziv dotadašnjeg fakulteta od 27. svibnja 2008. godine postaje Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu. Nakon točno sedamdeset godina neprekidnog rada i djelovanja na istoj adresi (Teslina 12) i u prostoru čiji kapacitet je Fakultet davno nadrastao, došlo je do dugo očekivanog preseljenja u novu zgradu na kampusu, tzv. „Zgradu triju fakulteta“. Odjel za matematiku prvi je održao nastavu u novim prostorima 16. prosinca 2015.

Start typing and press Enter to search

Skip to content