POSTUPAK PODNOŠENJA MOLBI ZA PROVJERU VJERODOSTOJNOSTI DIPLOMA

  • Na obrascu, koji se može preuzeti na ovoj mrežnoj stranici, se navodi podnositelj molbe (naziv i adresa ustanove/poduzeća) te popis svih djelatnika za koje se traži potvrda autentičnosti diplome. Molbu može zatražiti i privatna osoba, ali samo za sebe.
  • Obrazac, zajedno s preslikama diploma za koje se traži provjera vjerodostojnosti, se šalje poštom na adresu Prirodoslovno-matematički fakultet, Ruđera Boškovića 33, Split

        ili skenirano na e-mail dekanat@pmfst.hr

  • Skupa s navedenom dokumentacijom se šalje i dokaz (uplatnica) o uplati za troškove provedbe cijeloga postupka.
  • Troškove postupka treba uplatiti na račun PMF-a

          IBAN HR6124070001100580549

          uz opis plaćanja: Postupak provjere diploma.

  • Odlukom Fakultetskog vijeća PMF-a na svojoj 155. sjednici odlučeno je da se trošak provedbe postupka provjere vjerodostojnosti diploma naplaćuje 50 kuna po jednoj diplomi, a trošak izdavanja i slanja potvrde 50 kn. Dakle, ukupni trošak postupka izdavanja potvrde za jednu osobu je 50+50=100 kn, za dvije osobe na istoj potvrdi 150 kn, za tri osobe na istoj potvrdi 200 kn…
  • U roku od 15 dana od zaprimanja molbe PMF će na adresu podnositelja molbe, preporučenom poštom, poslati skupnu potvrdu za sve osobe navedene u obrascu, skupa s računom za izdanu uslugu.
  • Popis svih akademskih i stručnih naziva koji se nalaze na diplomama koje je izdao Prirodoslovno-matematički fakultet ili neka od visokoškolskih ustanova kojima je PMF pravni slijednik se može preuzeti na ovoj mrežnoj stranici

 

popis-akademskih-i-strucnih-naziva

zahtjev-za-provjeru-vjerodostojnosti-isprave

Start typing and press Enter to search

Skip to content