Dokumenti

Dokumenti

 ZAKONI, STATUTI I PRAVILNICI

STATUTI

RADNI ODNOSI

 1. Pravilnik o radu
 2. Pravilnik o ocjenjivanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora
 3. Pravilnik o prijavi i praćenju provedbe projekata
 4. Pravilnik o izdatcima za službena putovanja
 5. Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine
 6. Protokol o postupanju i mjerama zaštite od diskriminacije, uznemiravanja i spolnog uznemiravanja

STUDIJI I STUDENTI

 1. Pravilnik o sustavu studiranja na preddiplomskim i diplomskim studijima na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu (24. 6. 2020.)
 2. Pravilnik o priznavanju i vrednovanju prethodnog učenja (24. 6. 2020.)
 3. Odluka sveučilšta u Splitu o participaciji studenata u troškovima studija
 4. Statut Studentskog zbora Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu (2019)
 5. Pravilnik o raspodjeli sredstava ostvarenih od upisnina studenata Sveučilišta u Splitu i o financiranju studentskih projekata
 6. Pravilnik za provedbu izbora za studentski zbor (2019)
 7. Pravilnik o završnom i diplomskom radu te završnom preddiplomskom ispitu (07.06.2017.)
 8. Pravilnik o studijima i sustavu studiranja Sveučilišta u Splitu
 9. Pravilnik o akademskom priznanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija
 10. Pravilnik o obliku diplome i dopunske isprave o studiju te sadržaju i obliku svjedodžbe, potvrda i tuljca diplome i svjedodžbe
 11. Pravilnik o izjednačavanju stručnih i akademskih naziva (12.05.2010.)
 12. Izmjene i dopune Pravilnika o izjednačavanju stručnih i akademskih naziva (27. 11. 2013.)
 13. Izmjene i dopune Pravilnika o izjednačavanju stručnih i akademskih naziva (11.12.2019)
 14. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata
 15. Pravilnik o stipendiji studentima Sveučilišta u Splitu (19. 12. 2019.)
 16. Pravilnik o nagradi studenata (12.03.2014)
 17. Izmjene i dopune Pravilnika o nagradi studenata (22. 09. 2014.)

POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJI

 1. Pravilnik poslijediplomskog sveučilišnog studija Biofizika (25.10.2017.)
 2. Izmjene i dopune Pravilnika poslijediplomskog sveučilišnog studija Biofizika (12.12.2018.)
 3. Izmjene i dopune Pravilnika poslijediplomskog sveučilišnog studija Biofizika (4. 5. 2022.)
 4. Pravilnik poslijediplomskog sveučilišnog studija “Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti” (25. 11. 2020.)

STRUČNO USAVRŠAVANJE

ETIČKI KODEKS

INFORMACIJSKI SUSTAVI

 1. Osnove korištenja informatičke infrastrukture – studenti, prava i obaveze
 2. Sigurnosna politika informacijskog sustava Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu
 3. Ldap imenik – funkcionalnost i održavanje, prava i obveze korisnika
 4. Elektronička pošta PMF
 5. Obrada osobnih podataka koju provodi Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu u sustavu AAI@EduHr
 6. Upute za prebacivanje kolegija sa stari na novi Moodle

KNJIŽNICA

ARHIVSKO I REGISTRATURNO GRADIVO

ZAŠTITA NA RADU

OSTALI PROPISI FAKULTETA

 1. Pravilnik o upravljanju Botaničkim vrtom Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu na Marjanu (15. 7. 2020.)
 2. Poslovnik o radu Fakultetskog vijeća (24. 6. 2020.)
 3. Pravilnik o raspodjeli sredstava između znanstveno-nastavnih ustrojbenih jedinica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu
 4. Izmjene i dopune Pravilnika o raspodjeli sredstava između znanstveno-nastavnih ustrojbenih jedinica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu
 5. Pravilnik o ostvarivanju i načinu korištenja proračunskih, namjenskih i vlastitih prihoda
 6. Pravilnik o ustroju i radu Odjela za fiziku Prirodoslovno-matematickog fakulteta u Splitu
 7. Pravilnik o ustroju i radu Odjela za matematiku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu
 8. Pravilnik o ustroju i radu Odjela za biologiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu
 9. Pravilnik o ustroju i radu Odjela za informatiku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu
 10. Pravilnik o ustroju i radu Odjela za kemiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu
 11. Pravilnik o ustroju i radu Odjela za politehniku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu
 12. Pravilnik o ustroju i radu Samostalne katedre za društveno-humanističke znanosti Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu
 13. Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe (29. 6. 2022.)
 14. Pravilnik o dodjeljivanju nagrada Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu
 15. Odluka o kompoziciji radnog opterećenja i normiranju nastavnog i znanstvenog rada u akademskoj godini 2021./2022.

PROPISI O UVJETIMA ZA IZBOR

 1. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 2. Uvjeti rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017)
 3. Uvjeti Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavna zvanja (NN 106/2006)
 4. Uvjeti Rektorskog zbora za izbor u nastavna zvanja (NN 13/2012)
 5. Odluka o minimalnim uvijetima radnih obveza za reizbor na znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta te obliku izvješća stručnog povjerenstva o radu zaposlenika u postupku reizbora (NN 24/2021)
 6. Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/2017)
 7. Odluka o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i nastavna zvanja (NN 129/2005)
 8. Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim podrujima poljima i granama (NN 118/2009)
 9. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN 82/2012)
 10. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN 32/2013)
 11. Odluka o minimalnim uvjetima radnih obveza za reizbor (NN 24/2021)
 12. Izmjena Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za izbor u znanstveno-nastavna zvanja (NN 120/2021)
 13. Izmjena Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za izbor u nastavna zvanja (NN 120/2021)
 14. Upute za pisanje izvješća (matematika)

OSTALI PROPISI

Javna nabava

test

JAVNA NABAVA

OBAVIJESTI

PLAN NABAVE

REGISTAR UGOVORA

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA

ZAHTJEVI

PRAVILNICI

Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu

Kao tijelo javnog sektora, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu je obvezan osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.
Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežno sjedište Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, na adresi www.pmfst.unist.hr.

Status usklađenosti

Mrežna lokacija www.pmfst.unist.hr u većoj mjeri je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora  (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sukladno članku 8. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i članku 5. Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu proveo je početnu procjenu usklađenosti svoje internetske stranice sa zahtjevima pristupačnosti te je utvrdio sljedeće:

 • manji dio web stranica su područja niskog kontrasta
 • svi grafički elementi nemaju pridružen prikladni opis
 • neki dokumenti su u pdf obliku kreirani kao slika, a ne kao tekst
 • objavljeni video uradci nisu titlovani
 • s obzirom na to da sadržaji na web sjedištu nastaju u suradnji velikog broja korisnika mogući su propusti u načinu objave novih sadržaja

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 23. rujna 2020., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.
Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene u obliku testiranja pristupačnosti.
Testiranje pristupačnosti provedeno je alatom WAWE Web Accessibility Evalution Tool.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu korisnici mogu uputiti:
e-poštom: pristupacnost@pmfst.hr
telefonom: +385 21 619 211
telefaksom: +385 21 619 227
poštom: Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, Ruđera Boškovića 33, 21000 Split
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu je dužan na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratnim informacijama o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj 01 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Start typing and press Enter to search

Skip to content