Dokumenti

Dokumenti

 ZAKONI, STATUTI I PRAVILNICI

STATUTI

RADNI ODNOSI

 1. Pravilnik o radu
 2. Pravilnik o ocjenjivanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora
 3. Pravilnik o prijavi i praćenju provedbe projekata
 4. Pravilnik o izdatcima za službena putovanja
 5. Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine

STUDIJI I STUDENTI

 1. Pravilnik o sustavu studiranja na preddiplomskim i diplomskim studijima na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu (24. 6. 2020.)
 2. Pravilnik o priznavanju i vrednovanju prethodnog učenja (24. 6. 2020.)
 3. Odluka sveučilšta u Splitu o participaciji studenata u troškovima studija
 4. Statut Studentskog zbora Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu (2019)
 5. Pravilnik o raspodjeli sredstava ostvarenih od upisnina studenata Sveučilišta u Splitu i o financiranju studentskih projekata
 6. Pravilnik za provedbu izbora za studentski zbor (2019)
 7. Pravilnik o završnom i diplomskom radu te završnom preddiplomskom ispitu (07.06.2017.)
 8. Pravilnik o studijima i sustavu studiranja Sveučilišta u Splitu
 9. Pravilnik o akademskom priznanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija
 10. Pravilnik o obliku diplome i dopunske isprave o studiju te sadržaju i obliku svjedodžbe, potvrda i tuljca diplome i svjedodžbe
 11. Pravilnik o izjednačavanju stručnih i akademskih naziva (12.05.2010.)
 12. Izmjene i dopune Pravilnika o izjednačavanju stručnih i akademskih naziva (27. 11. 2013.)
 13. Izmjene i dopune Pravilnika o izjednačavanju stručnih i akademskih naziva (11.12.2019)
 14. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata
 15. Pravilnik o stipendiji studentima Sveučilišta u Splitu (19. 12. 2019.)
 16. Pravilnik o nagradi studenata (12.03.2014)
 17. Izmjene i dopune Pravilnika o nagradi studenata (22. 09. 2014.)

POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJI

 1. Izmjene i dopune Pravilnika posliijediplomskog sveučilišnog studija “Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti
 2. Pravilnik poslijediplomskog sveučilišnog studija Biofizika (25.10.2017.)
 3. Izmjene i dopune Pravilnika poslijediplomskog sveučilišnog studija Biofizika (12.12.2018.)
 4. Pravilnik poslijediplomskog sveučilišnog studija “Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti” (23.03.2016.)

STRUČNO USAVRŠAVANJE

ETIČKI KODEKS

INFORMACIJSKI SUSTAVI

 1. Osnove korištenja informatičke infrastrukture – studenti, prava i obaveze
 2. Sigurnosna politika informacijskog sustava Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu
 3. Ldap imenik – funkcionalnost i održavanje, prava i obveze korisnika
 4. Elektronička pošta PMF
 5. Obrada osobnih podataka koju provodi Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu u sustavu AAI@EduHr
 6. Upute za prebacivanje kolegija sa stari na novi Moodle

KNJIŽNICA

ARHIVSKO I REGISTRATURNO GRADIVO

ZAŠTITA NA RADU

OSTALI PROPISI FAKULTETA

 1. Pravilnik o upravljanju Botaničkim vrtom Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu na Marjanu (15. 7. 2020.)
 2. Poslovnik o radu Fakultetskog vijeća (24. 6. 2020.)
 3. Pravilnik o raspodjeli sredstava između znanstveno-nastavnih ustrojbenih jedinica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu
 4. Izmjene i dopune Pravilnika o raspodjeli sredstava između znanstveno-nastavnih ustrojbenih jedinica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu
 5. Pravilnik o ostvarivanju i načinu korištenja proračunskih, namjenskih i vlastitih prihoda
 6. Pravilnik o ustroju i radu Odjela za fiziku Prirodoslovno-matematickog fakulteta u Splitu
 7. Pravilnik o ustroju i radu Odjela za matematiku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu
 8. Pravilnik o ustroju i radu Odjela za biologiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu
 9. Pravilnik o ustroju i radu Odjela za informatiku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu
 10. Pravilnik o ustroju i radu Odjela za kemiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu
 11. Pravilnik o ustroju i radu Odjela za politehniku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu
 12. Pravilnik o ustroju i radu Samostalne katedre za društveno-humanističke znanosti Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu
 13. Pravilnik o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti
 14. Pravilnik o dodjeljivanju nagrada Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu
 15. Izmjene i dopune pravilnika o dodjeljivanju nagrada Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu
 16. Odluka o kompoziciji radnog opterećenja i normiranju nastavnog i znanstvenog rada u akademskoj godini 2019./2020.
 17. Odluka o zabrani pušenja

PROPISI O UVJETIMA ZA IZBOR

 1. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 2. Uvjeti rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017)
 3. Uvjeti Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavna zvanja (NN 106/2006)
 4. Uvjeti Rektorskog zbora za izbor u nastavna zvanja (NN 13/2012)
 5. Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/2017)
 6. Odluka o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i nastavna zvanja (NN 129/2005)
 7. Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim podrujima poljima i granama (NN 118/2009)
 8. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN 82/2012)
 9. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN 32/2013)

OSTALI PROPISI

Osiguranje kvalitete

OSIGURANJE KVALITETE

USVOJENI DOKUMENTI

DOKUMENTI NA RAZINI EUROPSKE UNIJE

DOKUMENTI NA NACIONALNOJ RAZINI

STUDIRANJE/ANALIZA USPJEŠNOSTI STUDIRANJA/STUDENTSKE ANKETE

IZVJEŠTAJ O PROVEDENIM STUDENTSKIM ANKETAMA:

DOPUSNICE

SUSTAV ZA KVALITETU

Javna nabava

JAVNA NABAVA

OBAVIJESTI

PLAN NABAVE

REGISTAR UGOVORA

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA

ZAHTJEVI

PRAVILNICI

Start typing and press Enter to search

Skip to content