Erasmus koordinatorica doc.dr.sc. Viljemka Bučević-Popović

Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta Split
Ured: B-2-38
(021) 619-254
viljemka.bucevic.popovic@pmfst.hr

dipl. iur. Mara Maretić

Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta Split
Ured: B1-35
tel: 021/619-209
mara.maretic@pmfst.hr

Stručna praksa

 

Student sam ili u dogovoru s mentorom a na fakultetu pronalazi ustanovu/tvrtku na kojoj će obavljati stručnu praksu. Stručna praksa treba biti povezana sa studijem na matičnom fakultetu. Prije prijave na natječaj potrebno je ostvariti kontakt s osobom koja će biti zadužena za studenta na prihvatnoj ustanovi.

Erasmus+ stručnu praksu studenti mogu obavljati u privatnim ili javnim poduzećima, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koji imaju status pravne osobe i aktivni su na tržištu rada ili na području obrazovanja i mladih, te na visokim učilištima koja imaju dodijeljenu Erasmus povelju za visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education). Prihvatna institucija se mora nalaziti u jednoj od programskih zemalja, a to su države članice EU, te Island, Norveška i Lihtenštajn. Primjeri mogućih prihvatnih institucija:

  • javna ili privatna mala, srednja ili velika poduzeća/tvrtke;
  • javna tijela na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini;
  • društveni partneri, poput gospodarskih komora, zanatskih udruženja i sindikata
  • istraživački/znanstveni instituti
  • zaklade
  • škole/instituti/obrazovni centri (na bilo kojoj razini, od predškolske do srednjoškolske, uključujući i strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih)
  • neprofitne udruge, nevladine organizacije
  • institucije koje pružaju usluge savjetovanja u području razvoja karijere, profesionalnog savjetovanja te informacijske usluge

Erasmus+ stručnu praksu nije moguće obavljati u ustanovama EU te ostalim tijelima Europske unije uključujući i specijalizirane agencije (popis dostupan na ec.europa.eu/institutions/index_en.htm), kao niti ustanovama koje upravljaju programima Europske unije, poput nacionalnih agencija.

Ponude stručne prakse kontinuirano se objavljuju na portalu http://erasmusintern.org/, mrežnim stranicama Sveučilišta: http://www.unist.hr/suradnja/programi/erasmus-plus/ponude-strucne-prakse, pretraživačima ponuda stručne prakse u Velikoj Britaniji: http://www.placement-uk.com/, u Španjolskoj, Italiji i Portugalu: https://www.trainingexperience.org/ ,  http://www.spain-internship.com/en/ , https://www.animafestexperience.com/internshipsabroad/en/internships/offers-internships-hotels-2018.html i svim zemljama: https://efst.higheredtalent.org .

Matični fakultet dužan je priznati uspjeh za uspješno završenu aktivnost tijekom razdoblja stručne prakse, sukladno dokumentu Ugovor o provedbi stručne prakse (Learning Agreement for Traineeships) koji prije početka stručne prakse potpisuju student, matični fakultet/akademija i prihvatna ustanova na kojoj će student boraviti za vrijeme stručne prakse. Priznavanje se može vršiti pomoću ECTS bodovnog sustava ili, ako stručna praksa nije dio nastavnog plana i programa studenta, matični fakultet/akademija studentsku praksu treba evidentirati u Dopunskoj ispravi o studiju ili u prijepisu ocjena sukladno dokumentu Learning Agreement for Traineeships.

STUDIJSKI BORAVAK NAPOMENE
DRŽAVA SVEUČILIŠTE ERASMUS ID CODE PODRUČJE STUPANJ BROJ STUDENATA UKUPAN BROJ MJESECI ROK ZA NOMINACIJU ROK PRIJAVE NAPOMENE DURATION OF
THE AGREEMENT
PREDDIPL. DIPLOMSKI DOKTORSKI LJETNI LJETNI
AUSTRIJA Vienna University of Technology- TU VIENNA A WIEN02 0533 Mathematics da da da 2 10 (2×5) 15 December 7.2.2017. 2017-2021
0610 Information and Communication Technology
ČEŠKA Charles University in Prague CZ PRAHA07 461 Physics / da da 8 31 October 23.12.2013. 2014-2021
421 Biochemistry da da / 3 15 31 October 8.3.2019. 2019-2021
ENGLESKA Staffordshire University UK STAFFOR02 0510 Biological and related sciences da da da 2 10 30 November 8.3.2019. 2019-2021
FRANCUSKA Université Paul Sabatier Toulouse II F TOULOUS 03 0533(441) Physics
0521 Environmental Sciences
0532 Earth Sciences
4437 Meteorology
4438 Oceanography
/ da da 2 12 15 November 1.4.2014. 2014-2021
Universite Claude Bernard LYON01 F LYON01 0541 Mathematics 1 10 6 November 28.2.2014. 2014-2021
GRČKA Alexandar Technological Educational Institute of Thessaloniki G THESSAL12 06 Information and Communication technologies da da / 3 18 15 November 17.3.2014. 2014-2021
071 Engineering and engineering trades
University of the Aegean G ATHINE41 0588 Natural sciences, mathematics and statistics da da / 2 12 (2×6) 15 October 17.03.2016. 2017/18-2020/21
ITALIJA University of Trieste I TRIESTE01             429 Life Sciences / da da 2 12 (2×6) November-to be confirmed by official mail year by year 9.12.2013. 2014-2021
Universita’ degli studi di Genova I GENOVA01 0521 Environmental sciences / da / 1 6 23.8.2015. 2014-2021
Universita’ degli studi di Genova I GENOVA02 0511 Biology
0520 Enviromental sciences
0532 Earth sciences
/ da / 3
3
3
54 30 November 18.12.2018. 2019-2021
Universita degli studi di Perugia I PERUGIA01 461 Mathematics da da / 2 12 (2×6) 15 December 24.11.2015. 2015-2021
Universita degli studi del Sannio I BENEVEN02 0588 Natural sciences, mathematics and statistics da da / 4 24 (4×6) 1 December 17.3.2016. 2016-2021
LITVA Vytautas Magnus University LT KAUNAS01 441 Physics da da / 2 10 (2×5) 15 November 11.1.2017. 2014-2017
produžen
2017-2021
461 Mathematics da da / 2 10 (2×5)
421 Biology and Biochemistry da da / 2 10 (2×5)
481 Computer Science da da / 2 10 (2×5)
MAKEDONIJA SS. CYRIL AND METHODIUS
UNIVERSITY IN SKOPJE
MK SKOPJE01 052 Environment
054 Mathematics and Statistics
da da / 2 12 (2×6) 15 November 18.11.2014. 2014-2021
NJEMAČKA University of Bremen
Department of Physics and Electrics Engineering
D BREMEN01 0533 Physics da / / 2 12 (2×6) 30 November 7.4.2017. 2014-2021
Institute of Enviromental Physics 0521 Enviromental Sciences / da / 2 10 (2×5) 2017-2021
Coburg University of Applied Sciences and Arts D COBURG01 051 Biological and related scineces (Nutrition) da da / 1 5 15 November 8.1.2018. 2018-2022
0531 Chemistry
0533 Physics
061 Computer science
Kiel University D KIEL01 0521 Environmental Sciences / da / 2 10 15 January 6.5.2019. 2019-2021
POLJSKA University of Bielsko-Biala
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej
PL BIELSKO02 / / / / / / 25.9.2014. 2014-2021
AGH University of Science and Technology PL KRAKOW02 0540 Mathematics and Statistics da da / 1 5 15 November 30 November 26.1.2016. 2016-2021
Czestochowa University of Technology PL CZESTOC01 0521 Environmental Sciences
053 Physical Sciences
054 Mathematics and Statistics
061 Information and Communication Technologies
da da / 2 12 (2×6) 31 January 29.3.2016. 2015-2021
SLOVENIJA University of Ljubljana SI LJUBLJA01 461 Mathematics da da / 1or2 10 15 November 6.12.2013. 2014-2021
University of Maribor SI MARIBOR01 461 Mathematics / 2 2 4 36 (2×6 + 2×12) 1 December 31.1.2014. 2014-2021
ŠVEDSKA Lund University S LUND 01 0533 Physics da da / 1 10 25 October 29.8.2016. 2017/18-2021
SLOVAČKA Slovak University of Technology in Bratislava SK BRATISL01 524 Chemical and Process Engineering da da da 2 10 (2×5) 31 October 4.10.2017. 2014-2021
061 Computer science
SRBIJA University of Niš RS NIŠ01 0533, 0541 Physics, Mathematics da da da 2 10 (2×5) 20 November 28.2.2019. 2019-2021
TURSKA Abant Izzet Baysal University TRBOLU01 0533 Physics da da da 3 3 students-max 10 months=30 months(one for each cycle) 15 December 28.3.2014. 2014-2020
Izmir Institute of Technology TR IZMIR03 0511 Biology da / / 2 10 (2×5) 31 December 29.11.2016. 2017-2021
0531 Chemistry da / / 2 10 (2×5)
0541 Mathematics da / / 2 10 (2×5)
 0533 Physics da / / 2 10 (2×5)
Istanbul Medeniyet University TR ISTANBU48 011 Education da / / 4 20 15 November 18.11.2016. 2017-2021
Giresun University TR GIRESUN01 0542  Statistics da da / 1 5 15 December 10.7.2018. 2018-2021
NAZIV SVEUČILIŠTA OSOBLJE NAPOMENE
DRŽAVA SVEUČILIŠTE ERASMUS ID CODE   STAFF TEACHING MOBILITY   STAFF TRAINING MOBILITY DATUM
POTPISIVANJA
DURATION OF
THE AGREEMENT
PODRUČJE BROJ ODLAZNIH BROJ DANA PODRUČJE BROJ ODLAZNIH BROJ DANA
AUSTRIJA Vienna University of Technology- TU VIENNA A WIEN02 0610 Information and
Communication Technology
1 5 0610 Information and
Communication Technology
1 5 7.2.2017. 2017-2021
University of Vienna A WIEN01 0114 Teacher training 2 5 0114 Teacher training 2 5 10.1.2018. 2018-2021
051 Biological and related scineces 051 Biological and related scineces
ČEŠKA Charles University in Prague CZ PRAHA07 461 Mathematics 1 5 461 Mathematics 1 5 23.12.2013. 2014-2021
GRČKA Alexandar Technological Educational Institute of Thessaloniki G THESSAL12 06 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 5 / / / 17.3.2014. 2014-2021
071 Engineering and engineering trades
University of the Aegean G ATHINE41 Natural Sciences, Mathematics and Statistics 1 5 Natural Sciences, Mathematics and Statistics 1 5 17.03.2016.
2017/18-2020/21
FRANCUSKA Université Paul Sabatier Toulouse II F TOULOUS 03 0533(441) Physics                                    0521 Environmental Sciences                         0532 Earth Sciences                                        4437 Meteorology                                                          4438 Oceanography 2 10 (2×5) 0533(441) Physics                                    0521 Environmental Sciences                         0532 Earth Sciences                                        4437 Meteorology                                                          4438 Oceanography 2 10 (2×5) 1.4.2014. 2014-2021
Universite Claude Bernard LYON01 F LYON01 0541 Mathematics
0542 Statistics *EF
1014 Sports *KIF
0912 Medicine *MF
4 20 (4×5) / / / 28.2.2014. 2014-2021
ITALIJA University of Trieste I TRIESTE01 / / / / / / 9.12.2013. 2014-2021
Universita’ degli studi di Genova I GENOVA01 0521 Environmental sciences 7 / / / 23.8.2015. 2014-2021
Universita’ degli studi di Genova I GENOVA02 / / / / / / 18.12.2018. 2019-2021
Universita degli studi di Perugia I PERUGIA01 461 Mathematics 2 10 461 Mathematics 0 0 24.11.2015. 2015-2021
Universita degli studi del Sannio I BENEVEN02 0531 Chemistry
0588 Natural Sciences, mathematics and statistics
2 10 (2×5) 0531 Chemistry
0588 Natural Sciences, mathematics and statistics
1 5 17.3.2016. 2016-2021
LITVA Vytautas Magnus University LT KAUNAS01 441 Physics 1 5 / / / 11.1.2017. 2014-2017
produžen
2017-2021
461 Mathematics 1 5
421 Biology and Biochemistry 1 5
481 Computer Science 1 5
MAKEDONIJA SS. CYRIL AND METHODIUS
UNIVERSITY IN SKOPJE
MK SKOPJE01 052 Environment
054 Mathematics and Statistics
1 5 / / / 18.11.2014. 2014-2021
NJEMAČKA University of Bremen
Department of Physics and Electrics Engineering
D BREMEN01 0533 Physics 2 10 (2×5) 0533 Physics 2 10 (2×5) 7.4.2017. 2014-2021
Institute of Enviromental Physics 0521 Enviromental Sciences 0521 Enviromental Sciences 2017-2021
Coburg University of Applied Sciences and Arts D COBURG01 051 Biological and related sciences 2 10 (2×5) 051 Biological and relted sciences 2 10 (2×5) 8.1.2018. 2018-2022
0531 Chemistry 0531 Chemistry
0533 Physics 0533 Physics
061 Computer science 061 Computer science
POLJSKA University of Bielsko-Biala
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej
PL BIELSKO02 054 Mathematics and Statistics 2 10 (2×5) / / / 25.9.2014. 2014-2021
AGH University of Science and Technology PL KRAKOW02 0540 Mathematics and Statistics 2 8 (2×4) / / / 26.1.2016. 2016-2021
Czestochowa University of Technology PL CZESTOC01 TBD 4 20 (4×5) TBD 2 10 (2×5) 29.3.2016. 2015-2021
PORTUGAL University of Porto P PORTO02 05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics 2 5 05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics 2 5 26.2.2018. 2018-2021
06 Information and Communication Technologies 06 Information and Communication Technologies
SLOVENIJA University of Ljubljana SI LJUBLJA01 461 Mathematics 1 5 / / / 6.12.2013. 2014-2021
University of Maribor SI MARIBOR01 461 Mathematics 1 5 / / / 31.1.2014. 2014-2021
ŠVEDSKA Lund University S LUND 01 0533 Physics 1 7 weeks Only by individual agreement 29.8.2016. 2017/18-2021
SLOVAČKA Slovak University of Technology in Bratislava SK BRATISL01 524 Chemnical and Process Engineering 2 10 (2sx5) / / / 4.10.2017. 2014-2021
061 Computer Science
TURSKA Abant Izzet Baysal University TRBOLU01 0533 Physics 1 5 0533 Physics 2 10 (2×5) 28.3.2014. 2014-2020
Izmir Institute of Technology TR IZMIR03 0511 Biology 2 10 (2×5) / / / 29.11.2016. 2017-2021
0531 Chemistry 2 10 (2×5)
0541 Mathematics 2  10 (2×5)
 0533 Physics 2 10 (2×5)
Istanbul Medeniyet University TR ISTANBU48 011 Education 2 5 011 Education 2 5 18.11.2016. 2017-2021
Giresun University TR GIRESUN01 0542 Statistics 1 5 0542 Statistics 1 5 10.7.2018. 2018-2021

Start typing and press Enter to search

Skip to content