Studijski boravak

U sklopu programa Europske unije Erasmus+ studenti Prirodoslovno-matematičkog fakulteta mogu provesti semestar na nekom od sveučilišta s kojim Fakultet ima sklopljen sporazum za razmjenu studenata.

Stručna praksa

Student sam ili u dogovoru s mentorom a na fakultetu pronalazi ustanovu/tvrtku na kojoj će obavljati stručnu praksu. Stručna praksa treba biti povezana sa studijem na matičnom fakultetu. Prije prijave na natječaj potrebno je ostvariti kontakt s osobom koja će biti zadužena za studenta na prihvatnoj ustanovi.

Erasmus+ stručnu praksu studenti mogu obavljati u privatnim ili javnim poduzećima, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koji imaju status pravne osobe i aktivni su na tržištu rada ili na području obrazovanja i mladih, te na visokim učilištima koja imaju dodijeljenu Erasmus povelju za visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education). Prihvatna institucija se mora nalaziti u jednoj od programskih zemalja, a to su države članice EU, te Island, Norveška i Lihtenštajn. Primjeri mogućih prihvatnih institucija:

 • javna ili privatna mala, srednja ili velika poduzeća/tvrtke;
 • javna tijela na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini;
 • društveni partneri, poput gospodarskih komora, zanatskih udruženja i sindikata
 • istraživački/znanstveni instituti
 • zaklade
 • škole/instituti/obrazovni centri (na bilo kojoj razini, od predškolske do srednjoškolske, uključujući i strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih)
 • neprofitne udruge, nevladine organizacije
 • institucije koje pružaju usluge savjetovanja u području razvoja karijere, profesionalnog savjetovanja te informacijske usluge

Erasmus+ stručnu praksu nije moguće obavljati u ustanovama EU te ostalim tijelima Europske unije uključujući i specijalizirane agencije (popis dostupan na ec.europa.eu/institutions/index_en.htm), kao niti ustanovama koje upravljaju programima Europske unije, poput nacionalnih agencija.

Ponude stručne prakse kontinuirano se objavljuju na portalu http://erasmusintern.org/, mrežnim stranicama Sveučilišta: http://www.unist.hr/suradnja/programi/erasmus-plus/ponude-strucne-prakse, pretraživačima ponuda stručne prakse u Velikoj Britaniji: http://www.placement-uk.com/, u Španjolskoj, Italiji i Portugalu: https://www.trainingexperience.org/ ,  http://www.spain-internship.com/en/ , https://www.animafestexperience.com/internshipsabroad/en/internships/offers-internships-hotels-2018.html i svim zemljama: https://efst.higheredtalent.org .

Matični fakultet dužan je priznati uspjeh za uspješno završenu aktivnost tijekom razdoblja stručne prakse, sukladno dokumentu Ugovor o provedbi stručne prakse (Learning Agreement for Traineeships) koji prije početka stručne prakse potpisuju student, matični fakultet/akademija i prihvatna ustanova na kojoj će student boraviti za vrijeme stručne prakse. Priznavanje se može vršiti pomoću ECTS bodovnog sustava ili, ako stručna praksa nije dio nastavnog plana i programa studenta, matični fakultet/akademija studentsku praksu treba evidentirati u Dopunskoj ispravi o studiju ili u prijepisu ocjena sukladno dokumentu Learning Agreement for Traineeships.

Mobilnost osoblja

U sklopu programa EU Erasmus+ djelatnici Prirodoslovno-matematičkog fakulteta mogu sudjelovati u aktivnostima podučavanja (nastavno osoblje), odnosno osposobljavanja (nenastavno i nastavno osoblje), na partnerskim institucijama s kojima Fakultet ima potpisane sporazume.

Osim mobilnosti putem bilateralnih sporazuma, osoblju su na raspolaganju i dodatne mogućnosti osposobljavanja na institucijama s kojima Fakultet nema sklopljen sporazum, odnosno sudjelovanjem na ‘staff week’. Više informacija nalazi se na poveznici te na stranicama Odjela za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju Sveučilišta u Splitu 

Erasmus koordinator

Administrator

 • Marina Murat
  Marina Murat Voditeljica službe za poslijediplomske studije, cjeloživotno obrazovanje i mobilnost studenata
nasi-erasmus_studenti_hr
Priredila: doc. dr. sc. Viljemka Bučević Popović Erasmus koordinator, prosinac 2022

Start typing and press Enter to search

Skip to content