Učestala pitanja i odgovori

Znanost – sufinanciranje troškova objave znanstvenih radova

Nastavnici i suradnici mogu zatražiti sufinanciranje troškova objave znanstvenih radova iz sredstava zajedničkog Fakultetskog fonda za znanstvenu djelatnost. Uvjeti i procedura za dobivanje potpore dostupni su na e-learning/Znanost (https://elearning.pmfst.unist.hr/course/view.php?id=290).

E-račun – Sending eInvoices through PEPPOL Network
Peppol (Pan European Public Procurement Online) is a set of artefacts and specifications enabling cross-border eProcurement.Peppol Access Points connect users to the Peppol network and exchange electronic documents based on the Peppol specifications. Buyers and suppliers can choose one of the Certified Peppol Service Providers published on the Peppol site https://peppol.eu/who-is-who/peppol-certified-aps/ to connect to all Peppol participants already on the network.

Fina has established Access Point with a view to provide cross border e-invoicing for Croatian state beneficiaries in public procurement. Since 2019. all state beneficiaries receive and send e-invoices through PEPPOL Network. The service is also intended for all business entities that exchange cross border e-invoices.

Sending eInvoices via Peppol network is in compliance with the European standard on eInvoicing (EN 16931) and PEPPOL BIS Billing 3.0 specification.

If You need to send an e-invoice to croatian state beneficiary, You can request the service of sending eInvoices through Peppol network from some of the Certified Peppol Service Providers who can provide you with the service.

When submitting an invoice to the Croatian public procurement entities, it is necessary to use 9934:buyer’s OIB (Croatian VAT number).

For Univeristy of Split, Faculty of Science: 9934:20858497843 

Fina’s user support regarding e-invoicing exchange through Peppol Network is avaliable through e-mail address peppol@fina.hr.

Example: https://www.b2brouter.net/directory/hr/9934/HR20858497843/sveuciliste-u-splitu-prirodoslovno-matematicki-fakultet?l=en

 

Sceduly – Putni nalog – upute

Putni nalog – upute

Ispod možete pronaći upute za izradu zahtjeva za putni nalog kroz sustav Sceduly

Upute možete preuzeti ovdje: putni_nalog

Sceduly – Nabava – upute

Nabava – upute

Ispod možete preuzeti upute za izradu zahtjeva za nabavu kroz sustav Sceduly.
Upute možete preuzeti ovdje: upute_nabava
Turnitin – softver za provjeru autentičnosti radova

Turnitin – softver za provjeru autentičnosti radova

Nastavnici i studenti softveru pristupaju odabirom poveznice na stranici: https://www.srce.unizg.hr/spa ili direktno preko linka  https://shibboleth.turnitin.com/Shibboleth.sso/Login?SAML=1&target=https://shibboleth.turnitin.com/shibboleth&entityID=https://login.aaiedu.hr/edugain/saml2/idp/metadata.phpte prijavom putem elektroničkih identiteta iz sustava AAI@EduHr.

 

Upute za korištenje koje preporučujemo proučiti su na linkovima:

https://www.srce.unizg.hr/spa/upute-i-animacije

https://wiki.srce.hr/display/CEU/Turnitin%3A+upute+za+korisnike

MATLAB

Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu kao sastavnica Sveučilišta u Split ima takozvanu “Total Academic Headcount” (TAH) licencu za MATLAB, Simulink i dodatne prateće programe. Fakultetsko osoblje i studenti mogu koristiti ove proizvode u nastavi, istraživanju i samostalnom učenju. Licenca dopušta pojedincima instalaciju proizvoda na računala u vlasništvu Fakulteta, kao i na osobnim računalima.

Više o načinu instaliranja možete pronaći na:

https://www.pmfst.unist.hr/matlab_pmfst/index.html

E-račun – dopis za dobavljače

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi zahtjeva 100% izdavanje i zaprimanje eRačuna u javnoj nabavi od 2019. godine. Prema zakonu, dužni smo zaprimati e-račun od svih dobavljača.

U prilogu možete pronaći dokument koji možete prilagoditi i slati dobavljačima. Dokument sadži upute na koji način svi dobavljači mogu slati e-račun.

Dokument možete preuzeti na linku: E-mail za slanje dobavljacima

E-račun – obveza zaprimanja

Kako bi razjasnili nejasnoće oko izdavanja e-računa, zatražili smo dodatna pojašnjenja od Ministarstva gospodarstva. svi obveznici javne nabave dužni su poštovati Direktivu EU/2014/55 o eRačunu, čije su odredbe implementirane u nacionalni Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi i to je obvezna u svim državama članicama, a s njom u vezi i razmjena eRačuna u javnoj nabavi.

Hrvatski naručitelji u postupcima javne nabave, obvezni su razmjenu eRačuna u javnoj nabavi provoditi isključivo elektroničkim putem i to sukladno EU normi koja je jednaka za sve države članice i s kojom je HR norma u potpunosti usklađena.

Od izdavanja i stupanja na snagu norme, prošlo je gotovo 5 (pet) godine, te sva javna tijela koja sudjeluju u javnoj nabavi u EU-u moraju primjenjivati europsku normu o izdavanju eRačuna, kako bi mogla primati i obrađivati elektroničke račune kako nacionalno tako i prekogranično.

Svi naručitelji u postupcima javne nabave u Republici Hrvatskoj su obveznici primjene cit. Zakona te su analogno tome dužni zaprimati isključivo eRačune od svih dobavljača bili oni tuzemni ili inozemni.

Zaprimanje papirnatih računa ili računa u .pdf, .jpeg ili drugom nestrukturiranom formatu, putem maila, još od srpnja 2019. godine, za sve naručitelje u postupcima javne nabave – predstavlja prekršaj.

Zakon navodi i propisuje prekršaje za nepoštivanje odredbi Zakona:

Članak 14.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj prekršajno odgovorna pravna osoba – naručitelj ako:

 1. u izvršenju ugovora o javnoj nabavi zaprima i obrađuje elektroničke račune i prateće isprave koji nisu sukladni europskoj normi i njezinim ispravcima, izmjenama i dopunama (članak 4.)
 2. u izvršenju ugovora o javnoj nabavi ne zaprima ili ne obrađuje elektroničke račune i prateće isprave (članak 6. stavak 1.)
 3. u izvršenju ugovora o javnoj nabavi izvrši plaćanje elektroničkog računa koji nije sukladan odredbama ovoga Zakona (članak 6. stavak 1.)
 4. kao izdavatelj eRačuna, ne izdaje elektroničke račune (članak 7.).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba prekršajno odgovorne pravne osobe iz stavka 1. ovog članka.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba državnog tijela koji je javni naručitelj ako:

 1. u izvršenju ugovora o javnoj nabavi zaprima i obrađuje elektroničke račune i prateće isprave koji nisu sukladni europskoj normi i njezinim ispravcima, izmjenama i dopunama (članak 4.)
 2. u izvršenju ugovora o javnoj nabavi ne zaprima ili ne obrađuje elektroničke račune i prateće isprave (članak 6. stavak 1.)
 3. u izvršenju ugovora o javnoj nabavi naručitelj izvrši plaćanje elektroničkog računa koji nije sukladan odredbama ovoga Zakona (članak 6. stavak 1.)
 4. kao izdavatelj eRačuna, ne izdaje elektroničke račune (članak 7.).

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba – informacijski posrednik koji pruži uslugu zaprimanja ili izdavanja/slanja elektroničkog računa koji nije sukladan odredbama ovoga Zakona odnosno ako pruža usluge zaprimanja i slanja elektroničkih računa i pratećih isprava, koji nisu u skladu s europskom normom (članak 3. točka 4.)

Nadalje, vezano uz prekogranične nabave i izdavanje inozemnih eRačuna, inozemni dobavljač – izdavatelj inozemnog eRačuna, može izdavati elektroničke račune na dva načina hrvatskim naručiteljima u postupcima javne nabave:

 1. putem nacionalne centralne platforme za razmjenu elektroničkih računa pri čemu se mora integrirati sa svojim sustavom na nacionalnu centralnu platformu (FINA)
 2. putem Paneuropske platforme za elektroničku javnu nabavu (PEPPOL): https://peppol.eu/who-is-who/peppol-certified-aps/

Na predmetnoj poveznici, svaki inozemni dobavljač može odabrati pružatelje usluga razmjene eDokumenata, odnosno eRačuna te poslati eRačun Hrvatskim naručiteljima u postupcima javne nabave.

Sukladno navedenom gore, postavili smo slijedeća pitanja:

 1. Odnosi li se obveza zaprimanja isključivo eRačuna i na inozemne dobavljače iz država nečlanica EU (SAD, Kina, Crna Gora, V. Britanija…) ?

 

 1. Prema uputi, prekršaj je i jednostavna nabava robe i usluga putem web trgovina (npr. booking.com i slične inozemne web trgovine ) koje u pravilu traže plaćanje po ponudi/predračunu, a koje nisu u mogućnosti / nisu zainteresirane naknadno izdati eRačun ?

 

 

Nastavno na upite, ispred Službe za digitalno gospodarstvo, dostavljamo dodana objašnjenja.

 

Ad1. Obveza zaprimanja eRačuna odnosi se na sve javne i sektorske naručitelje u RH ( i EU) te se odnosi na nabave, a u odnosu na dobavljače – izdavatelje, dužnost je naručitelja zaprimiti eRačun od svih dobavljača bilo domaći ili strani/inozemni, bez obzira iz koje države su isti.

Primarno se, apsolutno i bez iznimki, obveza odnosi na sve dobavljače iz EU – zato je EU i donijela predmetnu Direktivu EU/2014/55 te zajedničku EU normu, o čemu smo prethodno pisali u Uputi.

Obveza se odnosi i na zaprimanje eRačuna iz III. zemalja iz razloga jer i dobavljači iz III. zemalja sudjeluju u postupcima nabave EU i RH naručitelja.

Konkretno, na poveznici koju smo prethodno dostavili, U.S.A. dobavljači mogu koristiti usluge 4 posrednika preko kojih mogu izdati eRačun u EU, Kina ima također predstavnika, a Ujedinjeno Kraljevstvo ih ima čak 16 na Peppol mreži stoga nema opravdanog razloga da hrvatski naručitelji ne bi mogli zaprimati eRačune iz III. zemalja.

 

One države koje nemaju predstavnika poput Crne Gore, mogu koristiti hrvatskog ili bilo kojeg drugog posrednika koji u njihovo ime može dostaviti eRačun u Hrvatsku ili bilo gdje u EU.

 

IBM Corporation                              USA       Ger Clancy                          ger.clancy@ie.ibm.com

Loren Data Corp                               USA       Kristine Simpson              ksimpson@ld.com

OpenText                                           USA       Sandya Bheemaiah         PeppolServiceProvider@opentext.com

Sorvive Technologies Inc.             USA       Ernest W. Dungy              ewdungy@sorvive.com

 

KA Software Co. Limited               China    Huan Yang          peppol@kasoftware.cn

 

United Kingdom ima 16 izlistanih providera na dostavljenoj poveznici  https://peppol.eu/who-is-who/peppol-certified-aps/

 

 

Ad2. Trgovinu koja nije zainteresirana/ u mogućnosti izdati hrvatskom dobavljaču eRačun za nabavu dobara, nemojte ugovoriti, potrebno je prije svakog ugovaranja ili provođenja postupka nabave/izdavanja narudžbenice prethodno provjeriti može li taj dobavljač izdati eRačun sukladno cit. Zakonu, ukoliko ne, uputno je promijeniti istoga i ugovoriti onoga koji to može, a u suprotnom će se naručitelja koji zaprimi papirnati račun ili npr. pdf putem maila – prekršajno kazniti sukladno članku 14. Zakona.

 

Sukladno svemu navedenom, prilikom bilo koje narudžbe, potrebno je provjeriti s dobavljačem je li može izdati račun sukladno Direktivi EU/2014/55 o eRačunu, odnosno kroz jedna od postojećih sustava.

Od dobavljača koji nisu u mogućnosti izdati račune kroz FINA, odnosno Peppol platformu, zakonski ne možemo koristiti usluge.

 

Naime, kod autorskih članaka, razlikujemo dvije vrste situacija – u odnosu i sukladno zakonskom temelju iz kojeg proizlaze.

 

Situacija 1.

Autorski ugovor – izuzeće

Autor članka – fizička osoba, izdaje autorski članak u časopisu koji je u vlasništvu npr. Filozofskog fakulteta te u tom slučaju ne mora izdati eRačun, jer je temelj za autorski članak sklapanje klasičnog autorskog ugovora sukladno Zakonu o autorskom pravu i drugim srodnim pravima i ne predstavlja nabavu sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

U tom smislu smo davali i prethodna mišljenja za izuzeće, odnosno u slučaju kada javni naručitelj sklapa klasični autorski ugovor s autorom sukladno Zakonu o autorskom pravu i drugim srodnim pravima – autor mu ne mora izdati eRačun.

 

Situacija 2.

Jednostavna nabava, pregovarački postupak, narudžbenica – nema izuzeća

U situacijama kada javni naručitelj, najčešće fakultet, nabavlja uslugu objave članka svog znanstvenika tj. mjesto objave unutar nekog stručnog časopisa (bilo domaćeg bilo EU), temelj predstavlja nabava usluge objave članka, za koju fakultet provodi postupak javne nabave/jednostavnu nabavu/izdaje narudžbenicu sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Tu se dakle ne radi o nabavi autorskog članka i u tom slučaju niti nema izuzeće od zaprimanja eRačuna.

 

S tim u vezi mišljenja smo kako smo ranije i navodili, da javni naručitelji za sve nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi i Zakonu o izdavanju eRačuna u javnoj nabavi, pa i jednostavne, moraju zaprimati eRačune od svojih odabranih dobavljača bili oni domaći ili inozemni.

Prethodno valja izvršiti provjeru o mogućnosti dobavljača za izdavanje eRačuna te iste ukoliko nisu u mogućnosti samostalno izdati eRačun – uputiti na PEPPOL mrežu kako smo naveli u UPUTI koja je putem Elektroničkog oglasnika za javnu nabavu upućena svim javnim naručiteljima, budući suprotno postupanje predstavlja prekršaj prema članku 14. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi.

 

Nadamo se da smo i mi ovime otklonili eventualne nejasnoće, a za slučaj daljnjih pojašnjenja svakako nas kontaktirajte.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Služba za digitalno gospodarstvo

Vukovarska 78

10 000 Zagreb

e-mail: e-poslovanje@mingor.hr

misljenje-1

Start typing and press Enter to search

Skip to content