Naziv programa je Dopunsko pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje (skraćeno DPPDMO). Program ima za cilj omogućiti polaznicima stjecanje pedagoških kompetencija nužnih za rad s učenicima u osnovnim odnosno srednjim školama.

Razlozi pokretanja programa

Program DPPDMO-a, je slijednik programa Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanja koji se izvodio više od dva desetljeća na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Donošenjem novoga Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/2008) nastala je potreba za njegovom prilagodbom zahtjevima Bolonjske reforme. Program je namijenjen polaznicima koji nisu završili nastavnički studij, odnosno onima koji nemaju stečene pedagoške kompetencije definirane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a izvode ili planiraju izvoditi nastavu pojedinih nastavnih predmeta u osnovnim i srednjim školama. Po završetku Programa polaznici stječu pedagoške kompetencije za izvođenje nastave odgovarajućih predmeta.

Nositelj programa

Nositelj programa je Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet. Prirodoslovno-matematički fakultet ima dopusnice za inicijalno obrazovanje nastavnika za predmete biologija, fizika, informatika, kemija, matematika i tehnika. Program će se izvoditi u prostorima Prirodoslovno-matematičkog fakulteta uz uporabu odgovarajućih sredstava i pomagala.

Trajanje programa

Program traje dva semestra i polaznicima omogućava stjecanje pedagoških kompetencija od najmanje 60 ECTS bodova. Broj sati neposredne nastave predstavlja 40% nastave koja je iskazana nastavnim planom po kojem se ista i realizira na redovitim studijima nastavničkih smjerova, te odgovara mogućnostima pohađanja nastave uz rad. Upravo zbog toga, očekuje se veći angažman polaznika u samostalnom izvršavanju obaveza i korištenje mogućnosti individualnih i grupnih konzultacija s predmetnim nastavnicima.

Uvjeti upisa

Pravo upisa na ovaj Program imaju osobe koje su završile odgovarajući diplomski sveučilišni studij ili četverogodišnji sveučilišni studij prije uvođenja Bolonjske reforme, te osobe sa završenim odgovarajućim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova.

Start typing and press Enter to search

Skip to content