Od akademske godine 2019./2020. Odbor za unaprjeđenje kvalitete u dogovoru s Upravom fakulteta te u suradnji  sa Studentskom službom i nastavnicima provodi:

  • Anketu o razlozima upisa na preddiplomski ili diplomski studij PMF-a;
  • Anketu o razlozima ispisa s preddiplomskog ili diplomskog studija PMF-a;
  • Anketu o studiranju na preddiplomskom ili diplomskom studiju PMF-a.

Cilj Anketa je utvrditi koje su škole ili studijske programe pohađali studenti zbog ciljanog informiranja i motiviranja srednjoškolaca i studenata o studijima na PMF-u te povećanja vidljivosti PMF-a, saznati koji su razlozi upisa i kakva su očekivanja od studija, utvrditi opći dojam o studiju i planove studenata nakon studija te razloge ispisa sa studija zbog povećanja broja studenata i kontinuiranog podizanja kvalitete studija..

Start typing and press Enter to search

Skip to content