SVEUČILIŠTE U SPLITU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Split, Ruđera Boškovića 33

N A T J E Č A J

 za upis studenata u I. godinu poslijediplomskoga sveučilišnog studija

„Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti“

u akademskoj godini 2020./2021.

 za usmjerenja

Biologija, Fizika, Informatika, Kemija, Matematika i Tehnika

za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti

Start typing and press Enter to search

Skip to content