Temeljem javnog natječaja objavljenog na mrežnoj stranici Fakulteta, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i u Narodnim novinama (br. 106/2020) dana 30. rujna 2020. godine te u Slobodnoj Dalmaciji dana 28. rujna 2020. godine, za izbor stručnog suradnika za rad na projektu N00014-20-1-2066 „Enhancing Adaptive Courseware based on Natural Language Processing (EAC&NL Tutor)“-Grant Award No. N00014-20-1-2066 izdanog od strane Office of Naval Research, Arlington, SAD, na određeno vrijeme do završetka projekta u punom radnom vremenu, izabrana je kandidatkinja:

Lucija Bročić, mag.math.

Start typing and press Enter to search

Skip to content