SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET
objavljuje

 

NATJEČAJ ZA IZBOR

  • jednog zaposlenika na radnom mjestu stručnog suradnika iz mikroelektronike za rad u području neurobiologije, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme do 31. 01. 2018.

Kvalifikacije i iskustvo:

  • diplomski sveučilišni studij u području tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili srodnih polja i grana (npr. Elektronika i sl.);
  • iskustvo rada na električnoj stimulaciji živčanih stanica;
  • visoka računalna pismenost,
  • izvrsno poznavanje engleskog jezika.

Opis poslova:

  • rad na mikroelektroničkim sustavima za stimulaciju in-vitro stanica živčanih kultura u okviru primijenjenih istraživanja u području auditorne neurobiologije;
  • vođenje laboratorijskih dnevnika;
  • sudjelovanje u ostalim aktivnostima projekta u dogovoru s voditeljem projekta.

Prednost se daje kandidatima s prethodnim iskustvom rada u laboratoriju i/ili organizaciji rada u laboratoriju, a posebno s mikroelektroničkim sustavima u neuroznanosti koji imaju sposobnost integracije u multidisciplinarni istraživački tim.

Pristupnici uz prijavu prilažu životopis, dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi, prijepis ocjena s prosjekom, dokaz o državljanstvu te dokaz o ostalim uvjetima i kriterijima. Za kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja, provesti će se provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanja poslova radnog mjesta, putem testiranja i/ili intervjua.
Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. O mjestu i vremenu održavanja provjere, kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju dostave u prijavi.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Sve prijave dostavljaju se na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet (za Natječaj za stručnog suradnika za neurobiologiju), Ruđera Boškovića 33, 21 000 Split, te elektroničkim putem na e-mail adresu: damir.kovacic@pmfst.hr.
Na natječaj mogu ravnopravno sudjelovati kandidati oba spola.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Start typing and press Enter to search