Obustavlja se postupak po raspisanom natječaju za izbor jednog doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje prirodnih znanosti, polje biologija pod mentorstvom prof.dr.sc. Jasne Puizine za rad na projektu „Genomske i epigenomske promjene u auto- i alopoliploida na modelu dalmatinskog buhača, ljutike i anemona“, na određeno vrijeme od četiri godine u punom radnom vremenu, temeljem natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača-izobrazba novih doktora znanosti“ koji je objavljen dana 27.siječnja 2019. godine u dnevnom listu „24 sata“ te dana 30. siječnja 2019. godine u Narodnim Novinama (broj 11/2019), na web stranici Prirodoslovnog fakulteta u Splitu, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora.

Start typing and press Enter to search