Temeljem javnog natječaja, objavljenog u Narodnim novinama (br.11/2019), mrežnoj stranici Fakulteta i službenom internetskom portalu za radna mjesta Euraxess dana 30.siječnja 2019. godine, te u dnevnom listu „24 sata“ dana 27. siječnja 2019. godine za izbor jednog nastavnika u znanstveno- nastavno zvanje i radno mjesto I. vrste – docent za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika izabrana je kandidatkinja:

Dr.sc. Marija Bliznac Trebješanin

CV

Start typing and press Enter to search