OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA PO NATJEČAJU

Temeljem javnog natječaja, objavljenog u Narodnim novinama (br.31/2019), mrežnoj stranici Fakulteta i službenom internetskom portalu za radna mjesta dana 27.ožujka 2019. godine, te u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“ dana 25. ožujka 2019. godine za izbor jednog nastavnika u znanstveno- nastavno zvanje i radno mjesto I. vrste – docent za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje kemija izabrana je kandidatkinja:

Dr.sc. Barbara Soldo

Start typing and press Enter to search