Za koga se postupak provodi

Postupak utvrđivanja ostvarenosti 55 ECTS bodova provodi se za učitelja matematike, fizike, biologije, kemije i tehničke kulture tijekom završenog studijskog programa do diplomske razine.

Tko je ovlašten provoditi postupak

Sukladno izmjenama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu je ovlašten prosuđivati i izdavati potvrde o ispunjenju uvjeta iz čl. 3. st. 4. istog Pravilnika. Slične potvrde koje su izdale visoka učilišta koja ne izvode odgovarajuće studijske programe nastavničkog usmjerenja više nisu relevantne.

Razlozi pokretanja promjena

Dva su razloga zbog kojih je Ministarstvo znanosti i obrazovanja krenulo s takvim promjenama.
Prvi razlog je jer visoko učilište koje ne izvodi odgovarajući studijski program nema potrebnu razinu stručnosti za donošenje prosudbe i klasificiranja ESTS bodova za navedene predmete. Drugi razlog je jer ustanova ne može izdavati potvrde za zapošljavanje na radna mjesta za koje je potrebna kvalifikacija koju ustanova ne daje studentima po završetku studijskih programa.

HODOGRAM AKTIVNOSTI

Na mail priznavanjeucenja@pmfst.hr dostaviti sljedeće skenirane dokumente koji se nalaze opisani od 1. do 5. na obrascu Zahtjeva:

  1. Popunjen i vlastoručno potpisan obrazac zahtjeva koji se nalazi na linku
  2. Dokaz o uplati prethodne procjene postupka u iznosu od 30,00 eura  (IBAN: HR6124070001100580549, poziv na broj 00-6615123-21100)
  3. Preslik diplome o završenom studiju
  4. Prijepis ocjena ili preslika dopunske isprave
  5. Detaljan opis predmeta, Plan i program visokog učilišta na kojem je pristupnik stekao diplomu s utvrđenim brojem ECTS bodova (izdan i ovjeren od visokog učilišta)
  6. Mišljenje/Potvrda visokog učilišta na kojem je podnositelj zahtjeva stekao diplomu, s utvrđenim brojem ECTS bodova iz predmeta za koji podnosi zahtjev (NN 75/2020)

(Naziv predmeta u Mišljenu/Potvrdi ECTS razrade u potpunosti mora odgovarati opisu predmeta u Planu i Programu visokog učilišta, ukoliko to nije moguće jer se zbog proteka vremena naziv predmeta promijenio, obvezno je zatražiti od visokog učilišta Potvrdu da je predmet naveden u razradi isti predmet koji se nalazi u opisu Plana/Programa pod drugim nazivom).

Zahtjev s pripadajućom potpunom dokumentacijom dostaviti na mail priznavanjeucenja@pmfst.hr .

Postupak prethodne procjene provodi se nakon administrativne provjere uredno i potpuno dostavljene gore opisane dokumentacije, nepotpuna dokumentacija se neće razmatrati.

O ishodu prethodne procjene pristupnici će biti obaviješteni u razumnom roku na adresu elektroničke pošte koju su naveli u zahtjevu, te će im biti dostavljene informacije o broju razlikovnih predmeta koje trebaju polagati, te o pokretanju službenog dijela postupka Priznavanja i vrednovanja prethodnog učenja u svrhu stjecanja Potvrde za rad u osnovnoj školi.

U službenom dijelu postupka pristupnici su dužni dostaviti:

  1. Original ili ovjerena preslika gore navedene dokumentacije na adresu: Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, Ruđera Boškovića 33, 21 000 Split, Priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja
  2. Uplatu u iznosu 250,00 eura za pokretanje postupka (IBAN: HR6124070001100580549, poziv na broj 00-6615123-21100)

Nakon dostave navedenog, slijedi sklapanje ugovora i dostava Odluke o broju i nazivu razlikovnih predmeta koje je pristupnik dužan položiti, pristupnika se obavještava i kontaktu predmetnih nastavnika kojima se treba javiti radi dogovora oko polaganja kolegija. Predmetni nastavnik će pristupniku dostaviti radne materijale.

Pristupnik je dužan prije izlaska na ispit platiti 265,00 eura po predmetu, dokaz o uplati dostavlja na mail prethodnoucenje@pmfst.hr prije izlaska na ispit. Broj pokušaj izlaska na ispit nije ograničen, ponavljanje polaganja se plaća 70,00 eura.

Nakon što pristupnik izvrši sve obveze dostavlja mu se Potvrda koja služi kao dokaz o ispunjenosti propisanih uvjeta za rad u osnovnoj školi iz nastavnog predmeta za koji je podnio Zahtjev.

Start typing and press Enter to search

Skip to content