PRIZNAVANJE I VREDNOVANJE STEČENIH ECTS BODOVA U SVRHU IZDAVANJA POTVRDE ZA RAD U OSNOVNOJ ŠKOLI – postupak

Za koga se postupak provodi

Postupak utvrđivanja ostvarenosti 55 ECTS bodova provodi se za učitelja matematike, fizike, biologije, kemije i tehničke kulture tijekom završenog studijskog programa do diplomske razine.

Tko je ovlašten provoditi postupak

Sukladno izmjenama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu je ovlašten prosuđivati i izdavati potvrde o ispunjenju uvjeta iz čl. 3. st. 4. istog Pravilnika. Slične potvrde koje su izdale visoka učilišta koja ne izvode odgovarajuće studijske programe nastavničkog usmjerenja više nisu relevantne.

Razlozi pokretanja promjena

Dva su razloga zbog kojih je Ministarstvo znanosti i obrazovanja krenulo s takvim promjenama.
Prvi razlog je jer visoko učilište koje ne izvodi odgovarajući studijski program nema potrebnu razinu stručnosti za donošenje prosudbe i klasificiranja ESTS bodova za navedene predmete. Drugi razlog je jer ustanova ne može izdavati potvrde za zapošljavanje na radna mjesta za koje je potrebna kvalifikacija koju ustanova ne daje studentima po završetku studijskih programa.

Pokretanje postupka

Postupak utvrđivanja ostvarenosti 55 ECTS bodova iz odgovarajućeg predmeta pokreće se na  zahtjev pristupnika, što je definirano  Pravilnikom  o priznavanju i vrednovanju prethodnog učenja, kojeg je donijelo Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu.
U tu svrhu  postavljen je obrazac Zahtjev za pokretanje postupka na kojemu su navedene sve informacije o potrebnoj dokumentaciji.

Start typing and press Enter to search

Skip to content