ZNANSTVENA DJELATNOST

Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu organizira i izvodi znanstveno-istraživački i stručni rad u područjima prirodnih, tehničkih, biotehničkih, biomedicinskih i društvenih znanosti, te surađuje u znanstvenim istraživanjima iz ovih područja sa sastavnicama Sveučilišta u Splitu kao i s drugim znanstvenim i znanstveno-nastavnim ustanovama u Republici Hrvatskoj i šire. Prirodoslovno-matematički fakultet svoje znanstvene strateške smjernice zasniva kako na znanstvenoj strategiji Sveučilišta u Splitu, čija je ključna sastavnica, tako i na nacionalnim i međunarodnim znanstvenim strategijama. Znanstvena strategija se izrađuje kao temeljni i sveobuhvatni dokument koji sadrži misiju, viziju, analizu postojećeg stanja, te glavne strateške prioritete s nizom zadataka od kojih svaki ima razrađenu aktivnost i željeni rezultat.
Misija Prirodoslovno-matematičkog fakulteta je doprinositi društvu obavljanjem vrhunskih istraživanja, kako u temeljnim, tako i u primijenjenim znanostima, pritom se vodeći visokim standardima izvrsnosti, kreativnosti, integriteta, etike i morala. Prirodoslovno-matematički fakultet, kao javno visoko učilište, čuva znanje kao javno dobro, te ga stalno stvara i unaprjeđuje istraživanjem i inovacijama. Ključna aktivnost Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu je promicati znanost i naglašavati važnost društvene uloge koju imaju znanje i znanost, te na taj način poticati studente na istraživački rad, inovacije, stvaralačke izazove, te posebice na preuzimanje vodstva u struci i društvu.
Prirodoslovno-matematički fakultet treba postati visoko učilište prepoznatljivo po svojim vrhunskim multidisciplinarnim istraživanjima u temeljnim i primijenjenim znanostima s jakom i održivom suradnjom sa svim dijelovima društvene zajednice, a posebice gospodarstvom. Prirodoslovno-matematički fakultet će svu svoju znanstvenu infrastrukturu učiniti dostupnom ostalim znanstvenicima iz drugih znanstvenih institucija u Hrvatskoj i svijetu, kao i gospodarstvu, radi maksimalne iskoristivosti, a u svrhu ostvarivanja vrhunskih rezultata istraživanja i njihovog prijenosa. Fakultet će poticati mobilnost studenata i svojih djelatnika u svrhu širenja i osuvremenjivanja znanja, te pružanja mogućnosti što kvalitetnijem razvoju stručnih kadrova.

ZNANSTVENA PRODUKTIVNOST

Na našem Fakultetu, s obzirom na pristup, provode se tri vrste znanstvenih istraživanja: teorijska istraživanja, eksperimentalna istraživanja, mješovita istraživanja, dok s obzirom na razinu provodimo kako fundamentalna tako i primijenjena istraživanja. Svaka navedena vrsta istraživanja zahtjeva poseban pristup koji proizlazi iz načina financiranja i strategije razvoja na različitim razinama (EU, RH, Sveučilište u Splitu, PMF).

Za eksperimentalna i mješovita istraživanja od esencijalnog je značaja osnivanje i ustroj novih istraživačkih laboratorija u našoj novoj zgradi u sveučilišnom kampusu, te suradnja sa znanstvenim centrima izvrsnosti (STIM, jedan od sedam hrvatskih znanstvenih centara izvrsnosti).

Naš Fakultet specifičan je po tome što se istraživanja odvijaju u čak četiri područja znanosti (prirodnim, tehničkim, biotehničkim i društvenim) i većem broju različitih znanstvenih  polja (matematika, fizika, geofizika, biologija, kemija, biotehnologija, nutricionizam, računarstvo, elektrotehnika, strojarstvo, pedagogija, kineziologija, psihologija, informacijske i komunikacijske znanosti), a sve to s relativno malenim brojem znanstvenika, zbog čega se nužno kao loša pojava javlja rascjepkanost istraživanja, ali i kao dobre pojave pokrivenost velikog broja grana znanosti, te izrazito razgranata suradnja s drugim ustanovama u zemlji i inozemstvu.

ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA

Međunarodne konferencije koje smo organizirali ili suorganizirali u zadnjih 10 godina su:

 1. Mathematical Inequalities and Applications 2008
 2. Mathematical Inequalities and Applications 2014
 3. Mathematical Inequalities and Applications 2015
 4. LHC days in Split, 2006
 5. LHC days in Split, 2008
 6. Physics at LHC, 2010
 7. LHC days in Split, 2012
 8. LHC days in Split, 2014
 9. 1st Physics and Philosophy, 2012
 10. 2nd Physics and Philosophy, 2013
 11. 3rd Physics and Philosophy, 2014
 12. 4th Physics and Philosophy, 2015
 13. 5th Physics and Philosophy, 2016
 14. 1st Croatian Conference on Chemical Education, 2012
 15. 2nd Croatian Conference on Chemical Education, 2014
 16. 3rd Croatian Conference on Chemical Education, 2016
 17. International Academy of Mathematical Chemistry, 2014
 18. Adriatic Conference on Graph Theory and Complexity, 2014
 19. Australia-Croatia workshop on antimicrobial peptides and Summer school in biophysics Phd programme, 2010
 20. First Adriatic Symposium on Biophysical Approaches in Biomedical Studies, 2014
 21. Students to Students Split Summer School, 2017
 22. C-MAC Euroschool in Material Science, 2017
 23. Workshop “Active Learning in STEM Education”, 2017
 24. Studentski dan „Suvremene tehnologije u obrazovanju (STO)“, 2017

Osim organiziranja konferencija, naši nastavnici su bili članovi većeg broja znanstvenih i organizacijskih odbora međunarodnih znanstvenih konferencija koje su organizirale druge ustanove. Nastavnici Prirodoslovno-matematičkog fakulteta su također I članovi mnogih međunarodnih udruženja, među kojima su:

 1. International Federation for Information Processing
 2. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
 3. IEEE Computer Society
 4. IEEE Computational Intelligence Society
 5. Istočnoalpsko-dinarsko društvo za proučavanje vegetacije
 6. European Physical Society
 7. American Physical Society
 8. American Association of Physics Teachers (AAPT
 9. Südosteuropäischer Germanistenverband (SOEGV)
 10. Mitteleuropäischer Germanistenverband (MGV)
 11. International Academy of Mathematical Chemistry
 12. American Meteorological Society
 13. Federation of European Microbiological Societies
 14. International Union of Microbiological Societies
 15. Federation of European Biochemical Societies
 16. International Union of Biochemistry and Molecular Biology Societies

IZDAVAČKA DJELATNOST

Godine 2016. pokrenut je međunarodni znanstveni časopis „Acta Mathematica Spalatensia“ koji zajedno izdaju Splitsko matematičko društvo i Odjel za matematiku Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Splitu. Časopis će izlaziti jednom godišnje u dva sveščića: Acta Mathematica Spalatensia (znanstveni sveščić) i Acta Mathematica Spalatensia Series didactica (stručno metodički sveščić).

Start typing and press Enter to search

Skip to content