PRIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI, 3 GODINE –  (6 SEMESTARA) , 180 ECTS BODOVA

 

NAZIV STUDIJSKOG PROGRAMA AKADEMSKI NAZIV KRATICA
FIZIKA sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) fizike univ. bacc. phys.
MATEMATIKA I FIZIKA sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) matematike i fizike univ. bacc. math. et phys.

Shema studija

fizika_preddiplosmki
matematika_fizika
Prijediplomski studij

Start typing and press Enter to search

Skip to content