Preddiplomski sveučilišni studij Matematika i fizika je dvopredmetni studij u kojem se međusobno nadopunjuju i nadograđuju matematički i fizički kolegiji.

Studij traje 6 semestara (3 akademske godine). Polaganjem svih ispita i obranom završnog rada stječe se 180 ECTS bodova i akademski naziv prvostupnik/prvostupnica matematike i fizike (univ. bacc. math. et phys.)

Studij omogućuje nastavak obrazovanja na diplomskom sveučilišnom studiju Matematika i fizika, kao i Fizika, Inženjerska fizika ili Fizika i informatika na PMF-u u Splitu, te na drugim srodnim studijima na sveučilištima u Hrvatskoj, Europskoj uniji i svijetu.

Sadržaj i metode poučavanja usklađeni su sa suvremenim znanstvenim spoznajama, a temelje se na aktivnom sudjelovanju studenata u svim oblicima. Studenti dobijaju znanja iz fundamentalnih grana matematike, temeljna znanja iz fizike, kao i osnove iz informatike i računarstva. Uče se apstraktnom mišljenju, analitičkom i numeričkom rješavanju problema, kritičkom pristupu analizi literature, podataka i informacija, te osposobljavaju za samostalno učenje.

Ova kombinacija predmeta, osim nastavka studiranja na nekom od nastavničkih ili drugih srodnih diplomskih studija, omogućuje prvostupnicima matematike i fizike rad u istraživačkim laboratorijima komercijalnih tvrtki, kao stručni suradnici u znanstvenim i visokoobrazovnim institucijama, te u ostalim institucijama i tvrtkama u kojima se traži analitički pristup rješavanju problema (IT, financije i slično).

I semestar
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni Elementarna matematika 45 0 45 0 7
Linearna algebra I 45 0 60 0 8,5
Uvod u matematičku analizu 45 0 60 0 8,5
PMP001 Opća fizika I 90 15 30 0 9
PMP071 Tekstualni i grafički programi za fizičare 0 0 30 0 1
Ukupno obvezni 195 15 225 0 34
Izborni Nema izbornih predmeta.
II semestar
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Diferencijalni i integralni račun I 45 0 60 0 8,5
Obvezni PMM714 Linearna algebra II 45 0 60 0 8,5
PMP003 Opća fizika II 60 15 30 0 9
Ukupno obvezni 150 15 150 0 9
Izborni Nema izbornih predmeta.
III semestar
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni Diferencijalni i integralni račun II 45 0 60 0 9
PMM950 Diferencijalne jednadžbe 30 0 30 0 6
PMP011 Praktikum iz opće fizike I 0 0 40 0 3
PMP116 Klasična mehanika 45 0 45 0 8
PMP006 Opća fizika III 60 15 30 0 8
Ukupno obvezni 180 15 205 0 34
Fakultativni PMS133 Tjelesna i zdravstvena kultura III 0 0 30 1
Izborni Nema izbornih predmeta.
IV semestar
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM019 Elementarna geometrija 30 0 30 0 6
PMM102 Uvod u teoriju brojeva 30 0 30 0 5
PMP012 Praktikum iz opće fizike II 0 0 40 0 3
PMP007 Opća fizika IV 60 15 30 0 8
PMP008 Moderna fizika 45 5 30 0 5
Ukupno obvezni 165 20 190 0 27
Izborni
Nema izbornih predmeta.
V semestar
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMP013 Praktikum iz opće fizike III 0 0 40 0 3
PMM700 Uvod u matematičku logiku i teoriju skupova 30 30 5
PMP073 Programiranje u struci 30 0 30 0 4
PMP118 Elektrodinamika 45 15 30 0 8
PMP119 Uvod u statističku fiziku 30 0 30 0 5
PMM116 Kompleksna analiza 45 0 30 0 7
Ukupno obvezni 180 15 190 0 32
Izborni
Nema izbornih predmeta.
VI semestar
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM804 Kombinatorika 30 0 30 0 6
PMP117 Uvod u kvantnu fiziku 40 0 35 0 6
PMM715 Osnove algebarske strukture 30 30 6
PMP014 Praktikum iz opće fizike IV 0 0 40 0 3
Seminar iz osnova matematike 40 4
PMS134 Tjelesna i zdravstvena kultura IV 30 1
Ukupno obvezni 100 45 165 0 25
Izborni PMPBSC Završni preddiplomski rad 0 15 0 0 3
PMM805 Završni preddiplomski ispit 4
Studenti biraju najmanje 3 ECTS-a izbornih

Voditeljica studija

Start typing and press Enter to search

Skip to content