DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI, 2 GODINE (4 SEMESTRA), 120 ECTS BODOVA

NAZIV STUDIJSKOG PROGRAMA SMJER AKADEMSKI NAZIV KRATICA
FIZIKA NASTAVNIČKI sveučilišni/a magistar/magistra edukacije fizike univ. mag. edu. phys.
ASTROFIZIKA I FIZIKA ELEMENTARNIH ČESTICA sveučilišni/a magistar/magistra fizike univ. mag. phys.
BIOFIZIKA
FIZIKA OKOLIŠA
RAČUNARSKA FIZIKA
FIZIKA I INFORMATIKA NASTAVNIČKI sveučilišni/a magistar/magistra fizike i informatike univ. mag. edu. phys. et inf.
MATEMATIKA I FIZIKA NASTAVNIČKI sveučilišni/a magistar/magistra matematike i fizike univ. mag. edu. math. et phys.
fizika_diplosmki_nast
fizika_diplosmki_racunarska
fizika_diplosmki_astro
fizika_diplosmki_okolis
fizika_informatika_diplomski
matematika_fizika_diplomski
fizika_diplosmki_bio
Diplomski studij

Start typing and press Enter to search

Skip to content