DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI
2 GODINE (4 SEMESTRA)
120 ECTS BODOVA

NAZIV STUDIJSKOG PROGRAMA SMJER AKADEMSKI NAZIV KRATICA
FIZIKA NASTAVNIČKI magistar/magistra edukacije fizike mag. edu. phys.
ASTROFIZIKA I FIZIKA ELEMENTARNIH ČESTICA magistar/magistra fizike mag. phys.
BIOFIZIKA
FIZIKA OKOLIŠA
RAČUNARSKA FIZIKA
FIZIKA I INFORMATIKA NASTAVNIČKI magistar/magistra edukacije fizike i informatike mag. edu. phys. et inf.
MATEMATIKA I FIZIKA NASTAVNIČKI magistar/magistra edukacije matematike i fizike mag. edu. math. et phys.
INŽENJERSKA FIZIKA TERMODINAMIČKI UREĐAJI magistar/magistra fizike mag. phys.
MEHANIČKI SUSTAVI
fizika_diplosmki_nast
fizika_diplosmki_racunarska
fizika_diplosmki_astro
fizika_diplosmki_okolis
fizika_informatika_diplomski
matematika_fizika_diplomski
ing_fizika_diplosmki
fizika_diplosmki_bio

Start typing and press Enter to search

Skip to content