Sveučilišni diplomski studij Matematika i fizika namijenjen je stjecanju kompetencija potrebnih za zanimanje nastavnik matematike i fizike. Izvode ga Odjel za fiziku i Odjel za matematiku PMF-a u Splitu. Temelji se na dugogodišnjoj tradiciji nastavničkih studija matematike i fizike započetoj osnivanjem Više pedagoške škole u Splitu 1945. godine sa svrhom školovanja nastavnika fizike i matematike za potrebe osnovnih i srednjih škola Dalmacije.

Studij se može upisati nakon stjecanja zvanja prvostupnika na preddiplomskom studiju Matematika i fizika ili na nekom srodnom studiju uz polaganje eventualnih razlikovnih ispita. Trajanje studija je 4 semestra (2 akademske godine). Polaganjem svih ispita i obranom diplomskog rada stječe se 120 ECTS bodova i zvanje magistar/magistra edukacije matematike i fizike (mag. educ. math. et phys.).

Nastavak studija moguć je na većini poslijediplomskih studija fizike,  uz eventualno polaganje nekoliko razlikovnih ispita.

Studij nadograđuje temeljne koncepte matematike i fizike iza preddiplomskog studija, posebice one koji se rabe u školskoj nastavi. Studenti uče primjenu osnovnih eksperimentalnih metoda, obradu mjerenih podataka te izvedbu i interpretaciju demonstracijskih pokusa. Stječu znanja potrebna za primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija u multimedijskoj obradi i prezentaciji nastavnih sadržaja. Izborni kolegiji pružaju studentima mogućnost profiliranja u željenom smjeru.

Magistri edukacije matematike i fizike osposobljeni su za zanimanje nastavnika matematike i fizike u osnovnoj i srednjim školama, a kompetencije im omogućuju i rad na nizu složenih poslova u gospodarstvu, javnom sektoru i državnoj upravi. To su poslovi koji zahtijevaju analizu, modeliranje i rješavanje složenih problema, sustava i procesa te kompleksnu statističku obradu podataka i primjenu informatičke tehnologije. Sinergija znanja i vještina iz matematike i fizike osposobljava ih za rad u istraživačkim laboratorijima znanstvenih i stručnih ustanova te industrije.

Predmeti po semestrima

I semestar
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM122 Metodika nastave matematike I 30 30 30 6
PMM812 Osnove geometrije 45 30 6
PMM009 Povijest matematike 30 3
PMP200 Kvantna fizika II 30 30 6
PMS007 Psihologija odgoja i obrazovanja  I 30 15 3
PMS105 Didaktika 30 15 3
Ukupno obvezni 27
Izborni PMS135 Kineziološka aktivnost, fitness i zdravlje 15 15 2
PMS160 Upravljanje razredom 15 15 2
PMIK10 Sustavi e-učenja 30 30 5
PMS172 Pedagogija slobodnog vremena 15 15 2
PMS114 Metodologija istraživanja u obrazovanju 30 15 3
PMS108 Sociologija odgoja i obrazovanja 15 15 2
Studenti u I. i II. semestru upisuju ukupno najmanje 2 ECTS boda izbornih predmeta.
II semestar
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM301 Metodika nastave matematike II 30 30 30 6
PMM716 Uvod u vjerojatnost 45 45 8
PMP050 Metodika nastave fizike I 30 30 30 6
PMP203 Nulearna fizika 30 30 5
PMS116 Psihologija odgoja i obrazovanja II 30 15 3
PMS170 Pedagogija 30 15 3
PMS006 Stručno-pedagoška praksa 15 1
Ukupno obvezni 32
Izborni PMS140 Poučavanje učenika s posebnim potrebama 15 15 2
PMS173 Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 15 15 2
PMS150 Pozitivna psihologija 15 15 2
PMS171 Primjena statistike u istraživanju obrazovanja 30 15 3
Studenti u I. i II. semestru upisuju ukupno najmanje 2 ECTS boda izbornih predmeta.
III semestar
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM130 Metodička matematička praksa I 30 3
PMP201 Fizika čvrstog stanja 30 30 6
PMP009 Povijest klasične fizike 30 3
PMP150 Metodika nastave fizike II 30 30 30 6
Ukupno obvezni 18
 izborni Skupina izbornih predmeta iz matematike i fizike:
PMM014 Konstruktivne metode u geometriji 30 30 5
PMM201 Vektorski prostori I 30 30 6
PMM205 Kriptografija 30 15 15 5
PMM127 Teorija igara 45 15 5
PMM921 Čunjosječnice 30 30 5
PMM917 Primjena tehnologije u nastavi matematike 30 3
PMM810 Diofantske jednadžbe 30 15 5
PMM914 Vektorska analiza 45 15 6
PMM306 Financijska matematika 30 30 5
PMP163 Fizika mora I 30 15 5
PMP130 Uvod u astronomiju i astrofiziku 30 15 4
PMP161 Meteorologija 30 15 5
PMP401 Specijalna teorija relativnosti 30  15 4
PMP140 Bioinformatika 30 30 6
PMP20C Termodinamika nepovratnih procesa 45 6
Iz skupine izbornih predmeta iz matematike i fizike u III. i IV. semestru potrebno je
upisati najmanje dva predmeta s ukupno najmanje 8 ECTS bodova, od čega iz
matematike najmanje 5 ECTS bodova
IV semestar
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM131 Metodička matematička praksa II 45 4
PMP152 Seminar iz metodike fizike s nastavnom praksom 60 4
PMM133 Metodika nastave primijenjene matematike 30 30 5
PMM715 Osnovne algebarske strukture 30 30 6
PMM990 Diplomski rad* matematika 12
PMPMSC Diplomski rad* – fizika 12
Ukupno obvezni 31
Izborni Skupina izbornih društveno-humanističkih predmeta:
PMS140 Poučavanje učenika s posebnim potrebama 15 15 2
PMS173 Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 15 15 2
PMS150 Pozitivna psihologija 15 15 2
PMS171 Primjena statistike u istraživanju obrazovanja 30 15 3
PMM809 Vrednovanje u nastavi 30 3
Skupina izbornih predmeta iz matematike i fizike:
PMM121 Uvod u projektivnu geometriju 30 30 5
PMM112 Teorija skupova 30 30 6
PMM120 Uvod u diferencijalnu geometriju 30 30 6
PMP103 Povijest moderne fizike 30 3
PMP250 Metodika nastave fizike III 30 30 30 6
PMP160 Uvod u geofiziku 30 15 4
PMP268 Fizika mora II 30 15 5
PMP204 Uvod u atomsku i molekularnu fiziku 30 30 6
PMP20E FIZIKA ELEMENTARNIH ČESTICA I 30 15 6
PMP105 Znanstvena komunikacija 20 10 2
U III. i IV. semestru potrebno je upisati izborne predmete tako da ukupna suma ECTS bodova na studiju iznosi najmanje 120, pri čemu trebaju upisati najmanje po jedan predmet iz matematike, iz fizike i iz društveno-humanističkih znanosti.
*Studenti upisuju diplomski rad iz matematike (PMM990) ili fizike (PMPMSC).

Start typing and press Enter to search

Skip to content