DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI
2 GODINE (4 SEMESTRA)
120 ECTS BODOVA

NAZIV STUDIJSKOG PROGRAMA SMJER AKADEMSKI NAZIV KRATICA
FIZIKA NASTAVNIČKI magistar/magistra edukacije fizike mag. edu. phys.
ASTROFIZIKA I FIZIKA ELEMENTARNIH ČESTICA magistar/magistra fizike mag. phys.
BIOFIZIKA
FIZIKA OKOLIŠA
RAČUNARSKA FIZIKA
FIZIKA I INFORMATIKA NASTAVNIČKI magistar/magistra edukacije fizike i informatike mag. edu. phys. et inf.
MATEMATIKA I FIZIKA NASTAVNIČKI magistar/magistra edukacije matematike i fizike mag. edu. math. et phys.
INŽENJERSKA FIZIKA TERMODINAMIČKI UREĐAJI magistar/magistra fizike mag. phys.
MEHANIČKI SUSTAVI
fizika_diplosmki_nast_eng
fizika_diplosmki_racunarska_eng
fizika_diplosmki_astro_eng
fizika_diplosmki_okolis_eng
fizika_informatika_diplomski_eng
matematika_fizika_diplomski_eng
ing_fizika_diplosmki_eng
fizika_diplosmki_biofizika_eng

Start typing and press Enter to search

Skip to content