Diplomski studij Biofizika prati svjetske trendove u danas najaktivnijem znanstvenom području istraživanja živih sustava (life science). Temelji se na tri jednako važne smjernice: stjecanje kompetencija teorijskih, računalnih i eksperimentalnih metoda primjenjivih u biofizici, medicinskoj fizici i bioinformatici.

Studij se može upisati nakon stjecanja zvanja prvostupnika na preddiplomskom studiju Fizika ili na nekom srodnom studiju uz polaganje eventualnih razlikovnih ispita. Trajanje studija je 4 semestra (2 akademske godine). Polaganjem svih ispita i obranom diplomskog rada stječe se 120 ECTS bodova i zvanje magistar/magistra edukacije fizike (mag. phys.).

Nastavak studija moguć je na znanstvenom doktorskom studiju Biofizika na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, većini poslijediplomskih studija fizike uz eventualno polaganje nekoliko razlikovnih ispita, te na drugim srodnim studijima u Hrvatskoj, Europskoj uniji i svijetu.

Program smjera biofizike pruža jedinstveno obrazovanje u ovom interdisciplinarnom području. Važna je multidisciplinarnost mentora i znanstvenika koji sudjeluju u izvođenju nastave, što se ostvaruje kroz suradnju među Odjelima, sastavnicama Sveučilišta i šire.

Mogućnost zapošljavanja biofizičara je vrlo široka: od tradicionalnog akademskog, u medicinskim i znanstvenim institucijama, do rada u industriji, npr. u farmaceutskim i biotehnološkim tvrtkama. Biofizičar istražuje fundamentalna pitanja fizike i fizikalne kemije bioloških procesa, razvija metode kvantitativnih mjerenja i analize, te sudjeluje u invenciji instrumentalnih tehnika i metoda detekcije, manipulacije i oslikavanja bioloških sustava.

Predmeti po semestrima

I semestar
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMP200 Kvantna fizika II 30 0 30 0 6
PMP122 Eksperimentalne metode moderne fizike 30 15 0 0 4
PMP141 Biofizika 30 15 15 0 6
PMP125 Obrada signala u prirodnim znanostima 30 0 30 0 5
PMP246 Modeliranje i simulacije biomakromolekula 30 0 30 0 5
Ukupno obvezni 150 30 75 0 26
Izborni PMP201 Fizika čvrstog stanja 30 0 30 0 6
PMC019 Organska kemija 20 0 0 0 2
PMB019 Molekularna biologija 30 0 30 0 5
PMC115 Biokemija I 30 15 0 0 6,5
PMP270 Dinamika atoma u plinovima i tekućinama 30 15 15 0 5
PMT058 Osnove elektronike I 30 15 0 0 5
PMP009 Povijest klasične fizike 30 0 0 0 3
PMP207 Moderna spektroskopija 30 15 15 0 6
PMP20F Praktikum iz moderne fizike 0 0 40 0 3
PMII55 Računalna inteligencija s primjenama 20 20 20 0 5
PMP261 Uvod u mehnaiku fluida 30 0 30 0 6
Bodovi za izborne mogu se kombinirati iz različitih semestara.
II semestar
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obavezni PMP204 Uvod u atomsku i molekularnu fiziku 30 30 0 0 6
PMP104 Metodologija istraživanja u prirodnim znanostima 30 0 15 0 4
PMP247 Biofizika slušanja i govora 30 5 10 0 6
PMP142 Praktikum iz biofizike 0 0 40 0 4
PMP213 Biofizika bioloških membrana 30 5 25 0 6
UKUPNO 26
Izborni PMC107 Praktikum iz biokemije 0 0 45 0 3
PMT061 Osnove elektronike II 30 15 0 0 5
PMP103 Povijest moderne fizike 30 0 0 0 3
PMP271 Stohastičke simulacije u klasičnoj i kvantnoj fizici 30 0 30 0 6
PMP105 Znanstvena komunikacija 20 10 0 0 2
PMP203 Nuklearna fizika 30 0 30 0 5
PMC116 Biokemija II 30 15 0 0 6,5
PMP16D Atmosfersko onečišćenje 30 0 15 0 4
Bodovi za izborne mogu se kombinirati iz različitih semestara.
III semestar
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMP407 Istraživački rad iz biofizike 10 20 0 0 5
PMP140 Bioinformatika 30 0 30 0 6
PMP246 Molekularna genetika 24 12 30 0 6
UKUPNO 64 32 60 0 17
Izborni PMB264 Mehanizmi stanične regulacije 15 10 20 0 5
PMP244 Fizika DNK, kromatina i virusa 20 0 20 0 5
PMP270 Dinamika atoma u plinovima i tekućinama 30 15 15 0 5
PMP207 Moderna spektroskopija 30 15 15 0 6
PMP201 Fizika čvrstog stanja 30 0 30 0 6
PMP009 Povijest klasične fizike 30 0 0 0 3
PMP409 Računarske metode i njihova primjena u nano i biofizici 30 15 0 0 5
PMS135 Kineziološka aktivnost, fitness i zdravlje 15 0 15 0 2
PMP20B Mehanika neprekidnih sredina 45 0 0 0 5
PMP20C Termodinamika nepovratnih procesa 45 0 0 0 6
PMII55 Računalna inteligencija s primjenama 20 20 20 0 5
PMP261 Uvod u mehnaiku fluida 30 0 30 0 6
Bodovi za izborne mogu se kombinirati iz različitih semestara.
IV semestar
IV. SEMESTAR
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMPMSC Diplomski rad 0 10 0 0 30
UKUPNO 30

Start typing and press Enter to search

Skip to content