Diplomski studij fizike okoliša na ovom fakultetu sastoji se od niza specijaliziranih kolegija u kojima studenti uče razumijevati i proučavati fizikalne procese u okolišu.

Studij se može upisati nakon stjecanja zvanja prvostupnika na preddiplomskom studiju Fizika ili na nekom srodnom studiju uz polaganje eventualnih razlikovnih ispita. Trajanje studija je 4 semestra (2 akademske godine). Polaganjem svih ispita i obranom diplomskog rada stječe se 120 ECTS bodova i zvanje magistar/magistra fizike (mag. phys.).

Studenti koji uspješno završe ovaj studij mogu, uz eventualno polaganje nekoliko razlikovnih ispita, upisati neki od srodnih poslijediplomskih studija na sveučilištima u Hrvatskoj i svijetu.

Na diplomskom studiju Fizika okoliša stječu se znanja o analizi podataka mjerenja, modeliranju, klimi i problematici klimatskih promjena, meteorologiji, atmosferskim modelima, fizičkoj oceanografiji, instrumentaciji, fizikalnim procesima pri onečišćenju okoliša, obnovljivim izvorima energije, seizmologiji te dinamici geofizičkih fluida.

Pored mogućnosti zaposlenja na tržištu rada koje uključuju znanstvene, istraživačke i nastavne ustanove, državne i regionalne meteorološke centre (primjerice: fakulteti, Državni hidrometeorološki zavod u Zagrebu, Pomorski meteorološki centar i Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu i drugi), Fizika okoliša omogućava zaposlenje u agencijama koje djeluju u području zaštite okoliša, u gospodarstvu vezanom za obnovljive izvore energije te u različitim konzultantskim tvrtkama.

Predmeti po semestrima

I semestar
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMP200 Kvantna fizika II 30 0 30 0 6
PMP168 Promjene u okolišu i rizici/Environmental Changes and Risks 30 15 0 0 5
PMP169 Klimatski sustav 35 0 20 0 5
PMP123 Istraživački rad iz fizike okoliša I/Research in Environmental Physics I 5 15 0 0 5
PMP16E Seminar iz fizike okoliša I/ Seminar in Environmental Physics I 20 20 0 0 4
Izborni 5
UKUPNO 120 50 50 0 30
Izborni

 

Fizika okoliša
PMP201 Fizika čvrstog stanja 30 0 30 0 6
PMP122 Eksperimentalne metode moderne fizike 30 15 0 0 4
PMP161 Meteorologija 35 0 20 0 5
PMP163 Fizika mora I 30 0 30 0 6
PMP009 Povijest klasične fizike 30 0 0 0 3
PMIE10 Strukture podataka i algoritmi 30 0 30 0 6
PMIH15 Uvod u geoinformacijske sustave 30 0 30 0 5
PMP275 Numeričke metode u fizici i tehnici 45 15 0 0 5
PMP125 Obrada signala u prirodnim znanostima 30 0 30 0 5
PMII50 Računalna grafika 30 0 30 0 5
PMIH10 Baze podataka 30 0 30 0 5
PMP20F Praktikum iz moderne fizike 0 0 40 0 3
PMII50 Računalna inteligencija s primjenama 20 20 20 0 5
PMP20G Fizika senzora 30 15 15 0 5
PMP130 Uvod u astronomiju i astrofiziku 30 15 0 0 4
PMP412 Fizika površina i međuslojeva 30 0 30 0 6
Bodovi za izborne mogu se kombinirati iz različitih semestara.
II semestar
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMP165 Tehnike mjerenja u istraživanju okoliša/Measurement Techniques in Environmental Research 30 0 30 0 5
PMP124 Istraživački rad iz fizike okoliša II/ Research in Environmental Physics II 5 15 0 0 5
PMP17E Seminar iz fizike okoliša II/Seminar in Environmental Physics II 5 15 0 0 4
PMP16D Atmosfersko onečišćenje 30 0 15 0 4
Izborni 12
UKUPNO 70 30 45 0 30
Izborni

 

Fizika okoliša
PMP104 Metodologija istraživanja u prirodnim znanostima 30 0 15 0 4
PMM915 Parcijalne diferencijalne jednadžbe 30 0 30 0 6
PMT179 Obnovljivi izvori energije 15 15 0 0 2
PMP271 Stohastičke simulacije u klasičnoj i kvantnoj fizici 30 0 30 0 6
PMP105 Znanstvena komunikacija 20 10 0 0 2
PMP103 Povijest moderne fizike 30 0 0 0 3
PMP203 Nuklearna fizika 30 0 30 0 5
PMP268 Fizika mora II 30 0 30 0 6
PMID30 Objektno orijentirano programiranje 30 0 30 0 6
PMP261 Mehanika fluida 30 0 30 0 5
Bodovi za izborne mogu se kombinirati iz različitih semestara.
III semestar
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMP262 Dinamika i modeliranje geofizičkih fluida/Dynamics and Modeling of Geophysical Fluids 30 20 0 0 5
PMP126 Istraživački rad iz fizike okoliša III/Research in Environmental Physics III 5 15 0 0 5
PMP18E Seminar iz fizike okoliša III/Seminar in Environmental Physics III 20 20 0 0 4
Izborni 16
UKUPNO 55 55 0 0 30
Izborni

 

Fizika okoliša
PMP161 Meteorologija 35 0 20 0 5
PMP169 Klimatski sustav 35 0 20 0 5
PMP163 Fizika mora I 30 0 30 0 6
PMIE10 Strukture podataka i algoritmi 30 0 30 0 6
PMIH15 Uvod u geoinformacijske sustave 30 0 30 0 5
PMP201 Fizika čvrstog stanja 30 0 30 0 6
PMP122 Eksperimentalne metode moderne fizike 30 0 15 0 4
PMP263 Numeričko modeliranje vremena i klime 30 0 20 0 5
PMP125 Obrada signala u prirodnim znanostima 30 0 30 0 5
PMII50 Računalna inteligencija s primjenama 20 20 20 0 5
PMII50 Računalna grafika 30 0 30 0 5
PMIH10 Baze podataka 30 0 30 0 5
PMP20G Fizika senzora 30 15 15 0 5
PMP273 Fizika plazame i fuzijska tehnologija 45 30 0 0 6
PMP130 Uvod u astronomiju i astrofiziku 30 15 0 0 4
PMP412 Fizika površina i međuslojeva 30 0 30 0 6
PMS135 Kineziološka aktivnost, fitnes i zdravlje 15 0 15 0 2
Bodovi za izborne mogu se kombinirati iz različitih semestara.
IV semestar
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMPMSC Diplomski rad 0 10 0 0 30
UKUPNO 30

Voditelj studija

Start typing and press Enter to search