Diplomski studij fizike okoliša na ovom fakultetu sastoji se od niza specijaliziranih kolegija u kojima studenti uče razumijevati i proučavati fizikalne procese u okolišu.

Studij se može upisati nakon stjecanja zvanja prvostupnika na preddiplomskom studiju Fizika ili na nekom srodnom studiju uz polaganje eventualnih razlikovnih ispita. Trajanje studija je 4 semestra (2 akademske godine). Polaganjem svih ispita i obranom diplomskog rada stječe se 120 ECTS bodova i zvanje magistar/magistra fizike (mag. phys.).

Studenti koji uspješno završe ovaj studij mogu, uz eventualno polaganje nekoliko razlikovnih ispita, upisati neki od srodnih poslijediplomskih studija na sveučilištima u Hrvatskoj i svijetu.

Na diplomskom studiju Fizika okoliša stječu se znanja o analizi podataka mjerenja, modeliranju, klimi i problematici klimatskih promjena, meteorologiji, atmosferskim modelima, fizičkoj oceanografiji, instrumentaciji, fizikalnim procesima pri onečišćenju okoliša, obnovljivim izvorima energije, seizmologiji te dinamici geofizičkih fluida.

Pored mogućnosti zaposlenja na tržištu rada koje uključuju znanstvene, istraživačke i nastavne ustanove, državne i regionalne meteorološke centre (primjerice: fakulteti, Državni hidrometeorološki zavod u Zagrebu, Pomorski meteorološki centar i Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu i drugi), Fizika okoliša omogućava zaposlenje u agencijama koje djeluju u području zaštite okoliša, u gospodarstvu vezanom za obnovljive izvore energije te u različitim konzultantskim tvrtkama.

Predmeti po semestrima

I semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija: I.
Semestar: I.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMP200 Kvantna fizika II 30 30 6
PMP261 Uvod u mehaniku fluida 30 30 6
PMP161 Meteorologija I 30 15 5
PMP163 Fizika mora I 30 15 5
Ukupno obvezni 120 0 90 0 22
Fizika okoliša (O)
PMP201 Fizika čvrstog stanja 30 30 6
PMP009 Povijest klasične fizike 30 3
PMIE10 Strukture podataka i algoritmi 30 30 6
PMIH15 Uvod u geoinformacijske sustave 30 30 5
PMP275 Numeričke metode u fizici i tehnici 45 15 5
PMP125 Obrada signala u prirodnim znanostima 30 30 5
PMII55 Računalna inteligencija s primjenama 20 20 20 5
PMP130 Uvod u astronomiju i astrofiziku 30 15 4
PMP264 Ekstremne pojave u okolišu 30 15 4
Izborni predmeti i njihovi bodovi mogu se kombinirati iz različitih semestara.
II semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija: I.
Semestar: II.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obavezni PMP165 Uvod u obradu podataka 20 30 5
PMP260 Meteorologija II 30 15 5
PMP268 Fizika mora II 30 15 5
PMP203 Nuklearna fizika 30 30 5
Ukupno obvezni 110 0 90 0 20
Izborni Fizika okoliša (O)
PMP104 Metodologija istraživanja u prirodnim znanostima 30 15 4
PMM915 Parcijalne diferencijalne jednadžbe 30 30 6
PMP271 Stohastičke simulacije u klasičnoj i kvantnoj fizici 30 30 6
PMP103 Povijest moderne fizike 30 3
PMID30 Objektno orijentirano programiranje 30 30 6
PMP105 Znanstvena komunikacija 20 2
PMP265 Buka u okolišu 30 30 4
PMP266 Elektromagnetska polja u okolišu 30 30 4
PMP267 Dinamički sustavi u okolišu 30 20 4
PMP204 Uvod u atomsku i molekularnu fiziku 30 30 6
PMP16D Atmosfersko onečišćenje 30 15 4
Izborni predmeti i njihovi bodovi mogu se kombinirati iz različitih semestara.
III semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija: II.
Semestar: III.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
PMP26C Istraživački rad iz fizike okoliša 10 20 30 6
PMP26D Modeliranje fluida u okolišu 30 20 10 6
PMP26E Modeliranje elektromagnetskih pojava u okolišu 30 20 10 6
PMP169 Klimatski sustav 35 30 6
Ukupno obvezni 105 60 80 0 24
Fizika okoliša (O)
PMIE10 Strukture podataka i algoritmi 30 30 6
PMIH15 Uvod u geoinformacijske sustave 30 30 5
PMP201 Fizika čvrstog stanja 30 30 6
PMP263 Numeričko modeliranje vremena i klime 30 20 5
PMP125 Obrada signala u prirodnim znanostima 30 30 5
PMII55 Računalna inteligencija s primjenama 20 20 20 5
PMP273 Fizika plazme i fuzijska tehnologija 45 30 6
PMP130 Uvod u astronomiju i astrofiziku 30 15 4
PMS135 Kineziološka aktivnost, fitness i zdravlje 15 15 2
PMP264 Ekstremne pojave u okolišu 30 15 4
Izborni predmeti i njihovi bodovi mogu se kombinirati iz različitih semestara.
IV semestar
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMPMSC Diplomski rad 0 10 0 0 30
UKUPNO 30

Voditelj studija

Start typing and press Enter to search

Skip to content