Jadranka ŠepićIzvanredni profesor
  OPĆE

  Odjel za fiziku, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 238, Lokacija: soba B3-19, Ruđera Boškovića 33, Split
  E-mail: jsepic@pmfst.hr
  Znanstveno područje: prirodne znanosti
  Znanstveno polje: geofizka

  Područja znanstvenog interesa

  • Ekstremne razine mora
  • Meteorološki tsunamiji
  • Atmosferski težinski valovi

  Članstva

  • Europska unija za geoznanosti
  • Američka geofizička unija
  • Hrvatsko meteorološko društvo

  Znanstveno usavršavanje i studijski boravci

  Rujan 2009 – lipanj 2010; Ocean Science Institute, Sidney, BC, Kanada
  Rujan 2008 – prosinac 2008, Sveučilište Balearskog Otočja, Palma de Mallorca, Španjolska

  Priznanja i nagrade

  • 2019: Natural Hazards Division Outstanding Early Career Scientist Award, Europska geofizička unija
  • 2017: Priznanje Hrvatskog meteorološkog društva za mlade meteorologe
  • 2010: Državna nagrada za znanost za znanstvene novake u kategoriji prirodnih znanosti za 2009. godinu.

  Obrazovanje

  2007. – 2015. Doktorski studij “Geofizika”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu – Doktor prirodnih znanosti, polje Geofizika
  2000. – 2007. Diplomski studij “Fizika”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu – Dipl. Ing. Fizike

  Radno iskustvo

  2020. – danas, docent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  2016. – 2020., znanstveni suradnik, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split
  2015. – 2016., znanstveni novak – poslijedoktorand, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split
  2007. – 2015., znanstveni novak – doktorand, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split

  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Projekti

  • 2020 – danas, “852045 – SHExtreme – Estimating contribution of sub-hourly sea level oscillations to overall sea level extremes in changing climate”; ERC Starting Grant 2019; voditeljica projekta
  • 2020 – danas, “Snaga i varijabilnost ekstremnih razina Jadranskog mora u sadašnjoj i budućoj klimi (StVar-Adri)”, HRZZ istraživački projekt; voditeljica projekta (pregovori u tijeku)
  • 2018. – 2022., Middle Adriatic Upwelling and Downwelling (MAUD); HRZZ istraživački projekt; suradnica
  • 2017. – 2021., The Adriatic decadal and interannual oscillations: observations, modelling and consequences (ADIOS); HRZZ istraživački projekt; konzultantica
  • 2015. – 2019., Schlerochronology as a tool for detecting long-term Adriatic environmental changes (SCOOL); HRZZ istraživački projekt; suradnica
  • 2015. – 2017., Meteotsunamis, destructive long ocean waves in the tsunami frequency band: from observations and simulations towards a warning system (MESSI); fond Jedinstvo uz pomoć znanja; voditeljica projekta
  • 2015. – 2016., Praćenje potencijalno opasnih oscilacija razine mora i njihov doprinos poplavljivanju obalnih područja u budućoj klimi (POZOR); Fond za zaštitu okoliš i energetsku učinkovitost; voditeljica projekta
  • 2013. – 2015., Interpreting and forecasting Adriatic surface currents by an artificial brain (NEURAL); fond Jedinstvo uz pomoć znanja; suradnica
  • 2013. – 2015., Strengthening common reaction capacity to fight sea pollution of oil, toxic and hazardous substances in Adriatic Sea (HAZADR); IPA CBC Adriatic projekt; suradnica
  • 2007. – 2013., Istraživanje i sustavi praćenja neuobičajene dinamike Jadrana; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (001-0013077-1122); suradnica
  • 2011. – 2013., Towards a meteotsunami warning system along the U.S. coastline (TMEWS); U.S. Department of Commerce, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) and National Weather Service (NWS) Financial Assistance Award NA11NWS4670005; suradnica
  • 2009. – 2010., Izrada i primjena naprednih algoritama u operativnoj oceanografiji (IP-OCEAN); Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (projekt informacijske tehnologije, 2008-012); suradnica
  • 2007. – 2008., North Adriatic Surface Current Mapping (NASCUM); Hrvatsko-talijanski projekt prekogranične suradnje Interreg IIIa; suradnica

  Suradnje

  • Institute of Ocean Sciences, Sidney, BC, Kanada
  • Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split
  • Sveučilište Balearskog Otočja, Palma de Mallorca, Kanada
  • Geofizički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

  Pozvana predavanja

  • Radionica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Razred za prirodne znanosti, Hrvatsko povjerenstvo za geodeziju i geofiziku, Zagreb, Hrvatska, 2019. Šepić, J., Kako je Velolučki meteotsunami postao znanstveni standard.
  • Meteotsunami Forecasting and Warning System for the Laurentian Great Lakes, Ann Arbor, MI, SAD, 2017. Meteotsunami forecasting and warning.

  Recenzije

  • The first World conference on meteotsunamis, Split, Hrvatska, 2019.
  • Recezentica za niz međunarodnih znanstvenih časopisa, uključujući Journal of Geophysical Research, Geophysical Research Letters, Scientifc Reports, …

  Članstvo uređivačkog odbora

  • The first World conference on meteotsunamis, Split, Hrvatska, 2019.
  • Pure and Applied Geophysics, Springer, 2015. – danas
  • Journal of Marine Science and Engineering, MDPI, 2019. – danas
  NASTAVNA DJELATNOST

  Preddiplomska nastava

  • Uvod u geofiziku, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2020. – danas
  • Opća fizika IV, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, vježbe, 2020. – danas
  • Fizička oceanografija, Sveučilišni odjel za studije mora, Sveučilište u Splitu, vježbe, 2018
  • Oceanografija, Sveučilišni odjel za studije mora, Sveučilište u Splitu, vježbe, 2010. – 2017.
  • Fizička oceanografija, Sveučilišni odjel za studije mora, Sveučilište u Splitu, vježbe, 2010. – 2016.

  Diplomska nastava

  • Istraživački rad iz fizike okoliša II, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2020. – danas
  • Seminar iz fizike okoliša II, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2020. – danas
  • Fizika Jadrana i Sredozemlja, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, vježbe, 2010. – 2017.

  Mentoriranje

  Diplomski radovi

  • Stojan Šoše (2020). „Analiza poplave od 29. Listopada 2018. godine”, Sveučilišni odjel za studije mora, Sveučilište u Splitu, vježbe, 2010. – 2017.

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content