Nastavnički smjer u Splitu namijenjen je stjecanju kompetencija potrebnih za zanimanje nastavnik fizike. Izvodi ga Odjel za fiziku u suradnji s drugim odjelima PMF-a u Splitu.

Studij se može upisati nakon stjecanja zvanja prvostupnika na preddiplomskom studiju Fizika ili na nekom srodnom studiju uz polaganje eventualnih razlikovnih ispita. Trajanje studija je 4 semestra (2 akademske godine). Polaganjem svih ispita i obranom diplomskog rada stječe se 120 ECTS bodova i zvanje magistar/magistra edukacije fizike (mag. educ. phys.).

Nastavak studija moguć je na većini poslijediplomskih studija fizike uz eventualno polaganje nekoliko razlikovnih ispita, primjerice na znanstveno orijentiranim doktorskim studijima kao što je Biofizika na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, te na drugim srodnim studijima u Hrvatskoj, Europskoj uniji i svijetu.

Studij nadograđuje temeljne koncepte fizike iz preddiplomskog studija, posebice one koji se rabe u školskoj nastavi. Studenti uče primjenu osnovnih eksperimentalnih metoda, obradu mjerenih podataka te izvedbu i interpretaciju demonstracijskih pokusa. Stječu znanja potrebna za primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija u multimedijskoj obradi i prezentaciji nastavnih sadržaja. Izborni kolegiji pružaju studentima mogućnost profiliranja u željenom smjeru.

Magistri edukacije fizike osposobljeni su za zanimanje nastavnika fizike u osnovnoj i srednjim školama, a kompetencije im omogućuju i rad na nizu složenih poslova u gospodarstvu, javnom sektoru i državnoj upravi. To su poslovi koji zahtijevaju analizu, modeliranje i rješavanje složenih problema, sustava i procesa te kompleksnu statističku obradu podataka i primjenu informatičke tehnologije. Sinergija znanja i vještina iz matematike i fizike osposobljava ih za rad u istraživačkim laboratorijima znanstvenih i stručnih ustanova te industrije.

Predmeti po semestrima

I semestar
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
 

Obvezni

PMP200 Kvantna fizika II 30 0 30 0 6
PMP201 Fizika čvrstog stanja 30 0 30 0 6
PMP122 Eksperimentalne metode moderne fizike 30 15 0 0 4
PMP009 Povijest klasične fizike 30 0 0 0 3
PMS105 Didaktika 30 15 0 0 3
PMS007 Psihologija odgoja i obrazovanja I 30 15 0 0 3
UKUPNO: 180 45 60 0 25
Izborni PMP130 Uvod u astronomiju i astrofiziku 30 15 0 0 4
PMT058 Osnove elektronike I 30 15 0 0 5
PMP141 Biofizika 30 15 15 0 6
PMP168 Promjene u okolišu i rizici/ Environmental Changes and Risks 30 15 0 0 5
PMP161 Meteorologija 35 0 20 0 5
PMP202 Kvantna računala 30 15 0 0 5
PMP20F Praktikum iz moderne fizike 0 0 40 0 3
PMP207 Moderna spektroskopija 30 15 15 0 6
PMII55 Računalna inteligencija s primjenama 20 20 20 0 5
PMP163 Fizika mora 30 0 15 0 5
Izborni predmeti i njihovi bodovi mogu se kombinirati iz različitih semestara.
II semestar
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMP203 Nuklearna fizika 30 0 30 0 5
PMP103 Povijest moderne fizike 30 0 0 0 3
PMS170 Pedagogija 30 15 0 0 3
PMS006 Stručno-pedagoška praksa 0 15 0 0 1
PMS116 Psihologija odgoja i obrazovanja II 30 15 0 0 3
PMS171 Primjena statistike u istraživanju obrazovanja 30 0 15 0 3
PMP050 Metodika nastave fizike I 30 30 30 0 6
UKUPNO 180 75 75 0 24
Izborni PMP204 Uvod u atomsku i molekularnu fiziku 30 30 0 0 6
PMT061 Osnove elektronike II 30 15 0 0 5
PMP104 Metodologija istraživanja u prirodnim znanostima 30 0 15 0 4
PMP271 Stohastičke simulacije u klasičnoj i kvantnoj fizici 30 0 30 0 6
PMS140 Poučavanje učenika s posebnim potrebama 15 15 0 0 2
PMS173 Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 15 15 0 0 2
PMS150 Pozitivna psihologija 15 15 0 0 2
PMP105 Znanstvena komunikacija 20 10 0 0 2
PMP20E Fizika elementarnih čestica I 30 0 15 0 5
PMT179 Obnovljivi izvori energije 15 15 0 0 2
Izborni predmeti i njihovi bodovi mogu se kombinirati iz različitih semestara.
III semestar
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni

 

 

 

 

PMS114 Metodologija istraživanja u obrazovanju 30 15 0 0 3
PMS108 Sociologija odgoja i obrazovanja 15 15 0 0 2
PMP150 Metodika nastave fizike II 30 30 30 0 6
UKUPNO 90 45 30 0 11
DHZ izborni predmeti
Izborni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMS135 Kineziološka aktivnost, fitness i zdravlje 15 0 15 0 2
PMS160 Upravljanje razredom 15 15 0 0 2
PMS201 Napredni modeli nastave 15 15 0 0 2
PMS172 Pedagogija slobodnog vremena 15 15 0 0 2
PMIK10 Sustavi e-učenja 30 30 0 0 5
Ostali izborni predmeti
PMP130 Uvod u astronomiju i astrofiziku 30 15 0 0 4
PMP207 Moderna spektroskopija 30 15 15 0 6
PMP168 Promjene u okolišu i rizici/ Environmental Changes and Risks 30 15 0 0 5
PMP161 Meteorologija 35 0 20 0 5
PMP381 Uvod u supravodljivost 30 0 0 0 3
PMP141 Biofizika 30 15 15 0 6
PMP401 Specijalna teorija relativnosti 30 0 15 0 4
PMT167 Praktikum iz osnova elektronike 0 0 30 0 3
PMP202 Kvantna računala 30 15 0 0 5
PMP163 Fizika mora 30 0 15 0 5
PMII55 Računalna inteligencija s primjenama 20 20 20 0 5
Upisuje se najmanje dva predmeta iz DHZ izborne grupe.

Izborni predmeti i njihovi bodovi mogu se kombinirati iz različitih semestara.

IV semestar
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni
PMP152 Seminar iz metodike fizike s nastavnom praksom 0 60 0 0 4
PMP250 Metodika nastave fizike III 30 30 30 0 6
PMPMSC Diplomski rad 0 10 0 0 18
UKUPNO 30 100 30 0 28
Izborni Izborni predmeti
PMP105 Znanstvena komunikacija 20 10 0 2
PMS140 Poučavanje učenika s posebnim potrebama 15 15 0 2
PMS173 Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 15 15 0 2
PMS150 Pozitivna psihologija 15 15 0 2
Izborni predmeti i njihovi bodovi mogu se kombinirati iz različitih semestara.

Start typing and press Enter to search

Skip to content