Brzi razvoj astrofizike i fizike elementarnih čestica rezultirao je važnim otkrićima proteklih godina. Posebno se ističu otkriće Higgsovog bozona na CERN-u 2012. godine i detekcija gravitacijskih valova eksperimentom LIGO 2016. godine. Iako se fizika elementarnih čestica bavi najmanjim, a astrofizika najvećim objektima u prirodi, granica između ove dvije grane fizike se u potpunosti briše rađanjem nove discipline koja se naziva astročestična fizika.

Studij se može upisati nakon stjecanja zvanja prvostupnika na preddiplomskom studiju Fizika ili na nekom srodnom studiju uz polaganje eventualnih razlikovnih ispita. Trajanje studija je 4 semestra (2 akademske godine). Polaganjem svih ispita i obranom diplomskog rada stječe se 120 ECTS bodova i zvanje magistar/magistra edukacije fizike (mag. phys.).

Studenti koji uspješno završe ovaj studij mogu, uz eventualno polaganje nekoliko razlikovnih ispita, upisati neki od srodnih poslijediplomskih studija na sveučilištima u Hrvatskoj i svijetu.

Studenti stječu širok spektar znanja, od poznavanja fundamentalnih interakcija u prirodi do poznavanja nastanka i razvoja svemira na najvećim skalama. Poseban naglasak se stavlja na razumijevanje eksperimentalne pozadine moderne astrofizike i fizike elementarnih čestica, primjenu modernih metoda u analizi podataka (npr. Neural Networks) te primjenu metoda računarske fizike na rješavanje složenih problema.

Predmeti po semestrima

I semestar
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMP200 Kvantna fizika II 30 0 30 0 6
PMP131 Astrofizika I 30 0 30 0 6
PMP274 Simetrije u fizici 30 15 15 0 5
PMP401 Specijalna teorija relativnosti 30 0 15 0 4
UKUPNO 90 15 90 0 21
Izborni PMP235 Detektori u fizici visokih energija 30 15 0 0 4
PMP122 Eksperimentalne metode moderne fizike 30 15 0 0 4
PMP20F Praktikum iz moderne fizike 0 0 40 0 3
PMP207 Moderna spektroskopija 30 15 15 0 6
PMP201 Fizika čvrstog stanja 30 0 30 0 6
PMT058 Osnove elektronike I 30 15 0 0 5
PMP009 Povijest klasične fizike 30 0 0 0 3
PMII50 Računalna inteligencija s primjenama 20 20 20 0 5
PMM919 Uvod u Liejeve grupe i Liejeve algebre 45 15 0 0 5
PMS135 Kineziološka aktivnost, fitness i zdravlje 15 0 15 0 2
Izborni predmeti i njihovi bodovi mogu se kombinirati iz različitih semestara.
II semestar
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMP230 Astrofizika II 30 0 30 0 6
PMP20E Fizika elementarnih čestica I 30 0 15 0 5
PMP203 Nuklearna fizika 30 0 30 0 5
PMP271 Stohastičke simulacije u klasičnoj i kvantnoj fizici 30 0 30 0 6
UKUPNO 120 0 105 0 22


Izborni
PMP410 Opažačka astronomija 30 15 15 0 5
PMP411 Tehnike opažanja i analiza podataka u astronomiji 0 0 30 0 3
PMP104 Metodologija istraživanja u prirodnim znanostima 30 0 15 0 4
PMT061 Osnove elektronike II 30 15 0 0 5
PMM915 Parcijalne diferencijalne jednadžbe 30 0 30 0 6
PMP103 Povijest moderne fizike 30 0 0 0 3
PMP204 Uvod u atomsku i molekularnu fiziku 30 30 0 0 6
PMP105 Znanstvena komunikacija 20 10 0 0 2
PMID30 Objektno orijentirano programiranje 30 0 30 0 6
Izborni predmeti i njihovi bodovi mogu se kombinirati iz različitih semestara.
III semestar
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMP400 Opća teorija relativnosti i kozmologija 30 0 30 0 6
PMP234 Fizika elementarnih čestica II 30 0 15 0 5
PMP272 Analiza podataka u fizici visokih energija 30 0 30 0 6
PMP134 Istraživački rad 0 30 0 0 10
UKUPNO 90 30 75 0 27
Izborni PMP235 Detektori u fizici visokih energija 30 15 0 0 4
PMP381 Uvod u supravodljivost 30 0 0 0 3
PMP133 Astročestična fizika 30 0 15 0 5
PMP207 Moderna spektroskopija 30 15 15 0 6
PMII50 Računalna inteligencija s primjenama 20 20 20 0 5
PMP273 Fizika plazme i fuzijska tehnologija 45 30 0 0 6
PMS135 Kineziološka aktivnsot, fitnes i zdravlje 15 0 15 0 2
PMP236 Uvod u kvantnu teoriju polja 30 0 15 0 5
IV semestar
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMPMSC Diplomski rad 0 10 0 0 30
UKUPNO 30

Voditelj studija

Start typing and press Enter to search

Skip to content