Diplomski sveučilišni studij Fizika i informatika namijenjen je stjecanju kompetencija potrebnih za zanimanje nastavnik fizike i informatike. Izvodi ga Odjel za fiziku u suradnji s drugim odjelima PMF-a u Splitu.

Studij se može upisati nakon stjecanja zvanja prvostupnika na preddiplomskom studiju Fizika i informatika ili Fizika uz polaganje eventualnih razlikovnih ispita. Trajanje studija je 4 semestra (2 akademske godine). Polaganjem svih ispita i obranom diplomskog rada stječe se 120 ECTS bodova i zvanje magistar/magistra edukacije fizike i informatike (mag. educ. phys. et inf.).

Nastavak školovanja je moguć na poslijediplomskim i doktorskim studijima nastavničkih orijentacija u Hrvatskoj poput studija Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, ali i u inozemstvu. Uz eventualne razlikovne predmete, moguć je i na znanstveno orijentiranim doktorskim studijima kao što je Biofizika na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, te na različitim smjerovima doktorskih studija fizike, matematike, informatike u Hrvatskoj, Europskoj uniji i svijetu.

Ciljane ustanove zapošljavanja završenih studenata su osnovne i srednje škole. Međutim, širina stečenih kompetencija iz fizike i informatike omogućava im rad i izvan tog sustava, primjerice u znanosti i visokom obrazovanja i na poslovima koji uključuju sposobnost modeliranja, programiranja i analitičkog načina razmišljanja, te primjene informacijsko-komunikacijskih tehnika poput razvoja softvera, financijskog sektora, istraživanja i razvoja i slično.

I semestar
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMP200 Kvantna fizika II 30 30 6
PMP122 Eksperimentalne metode moderne fizike 30 15 4
PMP009 Povijest klasične fizike 30 3
PMS105 Didaktika 30 15 3
PMS007 Psihologija odgoja i obrazovanja I 30 15 3
PMII10 Uvod u umjetnu inteligenciju 30 30 5
Ukupno obvezni 24
Izborni Izborni predmeti iz informatike
PMII50 Računalna grafika 30 30 5
PMIH25 Uvod u podatkovnu znanost 30 30 5
Izborni predmeti iz fizike
PMP20B Mehanika neprekidnih sredina 45 5
PMP401 Specijalna teorija relativnsoti 30 15 4
PMP140 Bioinformatika 30 30 6
PMP141 Biofizika 30  15 15 6
PMP20F Praktikum iz moderne fizike 40 3
PMP130 Uvod u astronomiju i astrofiziku 30 15 4
PMP119 Uvod u statističku fiziku 30 30 5
Studenti u I. i II. semestru upisuju ukupno najmanje 4 ECTS boda izbornih predmeta iz fizike.
Studenti u I. i II. semestru upisuju ukupno najmanje 10 ECTS bodova izbornih predmeta iz informatike.
II semestar
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMS170 Pedagogija 30 15 3
PMS006 Stručno-pedagoška praksa 15 1
PMS116 Psihologija odgoja i obrazovanja II 30 15 3
PMP050 Metodika nastave fizike I 30 30 30 6
PMIK50 Metodika nastave informatike I 30 30 30 6
PMS171 Primjena statistike u istraživanju obrazovanja 30 15 3
Ukupno obvezni 22
Izborni Izborni predmeti iz fizike
PMP105 Znanstvena komunikacija 20 10 2
Izborni informatički predmeti
PMIH30 Interakcija čovjeka i računala: osnove i principi 30 30 5
PMII60 Računalni vid
PMII70 Trodimenzionalno projektiranje fizičkih objekata 30 30 5
PMIC50 Raspodijeljeni sustavi 30 30 5
PMIH20 Rudarenje podataka 30 30 5
Studenti u I. i II. semestru upisuju ukupno najmanje 2 ECTS boda izbornih
predmeta iz fizike.
Studenti u I. i II. semestru upisuju ukupno najmanje 10 ECTS bodova izbornih
predmeta iz informatike.
III semestar
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMP201 Fizika čvrstog stanja 30 30 6
PMIK10 Sustavi e-učenja 30 15 5
PMS114 Metodologija istraživanja u obrazovanju 30 15 3
PMP150 Metodika nastave fizike II 30 30 30 6
PMIK60 Metodika nastave informatike II 30 30 30 6
PMIK51 Metodički informatički seminar s nastavnom praksom I 15 30 3
Ukupno obvezni 29
Izborni Izborni predmeti iz društveno-humanističkog područja
PMS160 Upravljanje razredom 15 15 2
PMS201 Napredni modeli nastave 15 15 2
Upisuje se najmanje jedan predmet
IV semestar
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMP152 Seminar iz metodike fizike s nastavnom praksom 60 4
PMIK61 Metodički informatički seminar s nastavnom praksom II 15 30 3
Ukupno obvezni 7
Izborni Diplomski rad
PMIZ50 Diplomski informatički rad 6 11
PMIZ40 Diplomski informatički seminar 15 1,5
PMPMSC Diplomski rad 30 12
Izborni predmeti iz društveno-humanističkog područja
PMS140 Poučavanje učenika s posebnim potrebama 15 15 2
PMS201 Napredni modeli nastave 15 15 2
Izborni predmeti iz informatike
PMIH30 Interakcija čovjeka i računala: osnove i principi 30 30 5
PMII60 Računalni vid 30 30 5
PMII70 Trodimenzionalno projektiranje fizičkih objekata 30 30 5
PMIC50 Raspodijeljeni sustavi 30 30 5
PMIH20 Rudarenje podataka 30 30 5
Izborni predmeti iz fizike
PMP105 Znanstvena komunikacija 20 10 2
PMP160 Uvod u geofiziku 30 15 4
PMP103 Povijest moderne fizike 30 3
PMP203 Nuklearna fizika 30 30 5
Diplomski rad: Bira se diplomski rad iz fizike ili Diplomski rad s pripadajućim seminarom iz informatike.
Izborni predmeti iz društveno-humanističkog područja: upisuje se najmanje jedan predmet.
Izborni predmeti iz informatike: upisuje se najmanje jedan predmet.
Izborni predmeti iz fizike: upisuje se najmanje jedan predmet.

Start typing and press Enter to search

Skip to content