Ante BilušićRedoviti profesor u trajnom zvanju
  OPĆE

  Odjel za fiziku, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 295, Lokacija:  soba B3-25, Ruđera Boškovića 33, Split
  Osobna stranica: – , E-mail: ante.bilusic@pmfst.hr
  Znanstveno područje: Prirodne znanosti ,  Znanstveno polje: Fizika
  Područja znanstvenog interesa

  • Eksperimentalna fizika kondenzirane tvari
  • Transport naboja i topline u ‘bulk’-uzorcima i tankim filmovima
  • Piezoelektrična svojstva filmova

  Članstva

  • Hrvatsko fizikalno društvo
  • Hrvatsko vakuumsko društvo
  • Hrvatsko mikroskopijsko društvo

  Znanstveno usavršavanje i studijski boravci

  • Institut za eksperimentalnu i primijenjenu fiziku Sveučilišta u Regensburgu, SR Njemačka (srpanj/kolovoz 2008., srpanj/kolovoz 2009., srpanj 2013.; ukupno 2 mjeseca)
  • Laboratorij za visoka magnetska polja, Sveučilište Rodboud Nijmegen, Nizozemska (lipanj/srpanj 2010., 2 tjedna)
  • Institut za eksperimentalnu i primijenjenu fiziku Sveučilišta u Regensburgu, SR Njemačka (lipanj 2006. – travanj 2008.)
  • Institut za fiziku kompleksne materije, Švicarska savezna politehnika u Lausannei (EPFL), Švicarska (svibanj 2003. – srpanj 2003., 2 mjeseca)
  • Laboratorij za fiziku kondenzirane tvari, Švicarska savezna politehnika u Zürichu (ETHZ), Švicarska (listopad 2001. – srpanj 2002.)
  • Laboratorij za vrlo niske temperature, Nacionalni centar za znanstvena istraživanja (CNRS), Grenoble, Francuska (lipanj/srpanj 2001., 1 mjesec)
  Priznanja i nagrade

  • Nagrada Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, 2017.
  • “Najprofesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta” za akademsku godinu 2010./11 (neformalna nagrada)

  Obrazovanje

  • 1999. – 2003.: Doktorski studij „Fizika“, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu – doktor prirodnih znanosti, polje Fizika
  • 1997. – 1999.: Poslijediplomski studij „Fizika“, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu – magistar prirodnih znanosti, polje Fizika
  • 1991. – 1997.: Dodiplomski studij “Fizika”, , Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu – diplomirani inženjer fizike

  Radno iskustvo

  • 2016. – danas, redoviti profesor – prvi izbor, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2014. – 2016., redoviti profesor – prvi izbor – dekan, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2013. – 2014., redoviti profesor – prvi izbor – prodekan, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2009. – 2013., izvanredni profesor – prodekan, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2007. – 2009., izvanredni profesor, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2004. – 2007., docent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2000. – 2004., viši asistent, Institut za fiziku, Zagreb
  • 1997. – 2000., asistent, Institut za fiziku, Zagreb
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  ReasercherID : H-2101-2012

  Projekti

  2016. – danas, „Istraživanje materijala s jakim elektronskim korelacijama“, bilateralni projekt Hrvatska – SAD, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske – voditelj
  2016. –2017., „Visokofrekventna ultrazvučna dijagnostička sonda za napredne oftalmološke primjene“, HAMAG-BICRO – Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije – voditelj
  2014. – 2016., „Jačanje kapaciteta za primjenu i transfer tehnologije mikro-elektromehaničkih sustava na Sveučilištu u Splitu“, Europski fond za regionalni razvoj- voditelj
  2006. – 2007., Time resolved vortex dynamics in 1D superconducting channel , Hrvatska zaklada za znanost, program Post-doc – voditelj
  2007. – 2012., „Transportna i magnetska svojstva nanostrukturiranih kompleksnih metalnih spojeva“, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske – voditelj
  2006. – 2007., „Istraživanje transportnih svojstava kvazikristala na visokim temperaturama“, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske – voditelj
  2004. – 2005., „Magentizam u jednodimenzionalnim spinskim lancima“, hrvatsko – slovenski bilateralni projekt, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Ministarstvo znanosti, obrazovanja Republike Slovenije – suvoditelj
  2010. – 2012., „New electronic states driven by frustration in layered materials“, Unity Through Knowledge Fund – suradnik
  2005. – 2008., „Thermal-transport and magnetic properties of highly frustrated magnets“, Swiss National Science Foundation, SCOPES programme – suradnik

  Suradnje

  • Centar izvrsnosti za znanost i tehnologiju – integracija Mediteranske regije (STIM): Dizajn novih katalitičkih materijala za niskotemperaturne gorive ćelije
  • Institut za fiziku, Zagreb (dr. sc. Petar Popčević i dr. sc. Ana Smontara): transportna svojstva kompleksnih metalnih spojeva i slitina
  • Sveučilište u Regensburgu, Institut za primijenjenu i eksperimentalnu fiziku (prof. dr. sc. Christph Strunk): prijelaz supravodič-izolator u tankim filmovima

  Pozvana predavanja

  14th Joint Vacuum Conference – 12th European Vacuum Conference – 11th Annual Meeting of the German Vacuum Society – 19th Croatian – Slovenian Vacuum Meeting, Dubrovnik, Hrvatska 2012.
  18th International Scientific Meeting on Vacuum Science and Techniques, Bohinj, Slovenija, 2011.
  From Solid State to Biophysics III, Cavtat, Hrvatska, 2006.

  Recenzije

  The European Physical Journal Plus, Springer, 2016
  Hrvatska zaklada za znanost, 2016.

  Članstvo uređivačkog odbora

  NASTAVNA DJELATNOST

  Preddiplomska nastava

  Opća fizika I, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2013. – danas
  Opća fizika II, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2008. – danas

  Diplomska nastava

  Eksperimentalne metode moderne fizike, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2004. – danas
  Uvod u supravodljivost, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2008. – danas
  Praktikum B2 , Sveučilište u Regensburgu, SR Njemačka, 2006.
  Odabrana poglavlja iz fizike čvrstog stanja, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2003.
  Praktikum iz opće fizike V, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1999. – 2004.

  Poslijediplomska nastava

  Experimental methods of physics in biophysics, dio gradiva, doktorski studij Biofizika, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2011. – danas

  Mentoriranje

   

  Završni radovi

  1. Josipa Ljubas (2017.) „Utjecaj jetkanja dušičnom kiselinom na srebrne mikrostrukture dobivene optičkom litografijom“
  2. Ivo Jukić (2017.) „Efekt Jupitera na putanju Zemlje“
  3. Marino Guerieri (2016.) „Električna otpornost kvazikristala d-AlCoNi u smjeru periodične osi“
  4. Ana Puljas (2015.) „Utjecaj energije elektrona na svojstva slike dobivene pretražnim elektronskim mikroskopom“
  5. Viktor Cikojević (2014.) „Princip rada skenirajućeg elektronskog mikroskopa“
  6. Ante Bralić (2014.) „Utjecaj električnih parametara na sliku dobivenu pretražnim elektronskim mikroskopom“
  7. Krešimir Dželalija (2013.) „Fizika zavarivanja“
  8. Damir Čačić (2013.) „Mjerenje strujno-naponske karakteristike poluvodičke diode računalom“
  9. Mila Miletić (2013.) „Solarni članci“
  10. Zvonimir Domazet (2012.) „Mjerenje diferencijalne vodljivosti poluvodičkih dioda”
  11. Josip Ivica (2006.) „Mehanički aspekti konstrukcije pretražnog tunelirajućeg mikroskopa”
  12. Lući Karbonini (2006.) „Elektronički dio skenirajućeg tunelirajućeg mikroskopa“

   

  Diplomski radovi

  1. Kristina Latinčić (2017.) „Električna otpornost i Seebeckov koeficijent intermetalnog spoja GaPd2 na temperaturama višima od sobne“
  2. Toni Vrdoljak (2015.) „Teorijski model oftalmološkog visokofrekventnog ultrazvučnog pretvarača s fazno usklađenim elementima“
  3. Krešimir Dželalija (2015.) „Seebeckov koeficijent dekagonalnog kvazikristala d-AlCoNi na temperaturama višima od sobne“
  4. Žana Musinov (2015.) „Svojstva električnog otpora katalizatora indij-paladija pri visokim temperaturama“
  5. Zvonimir Domazet (2014.) „AC-karakterizacija dilucijskog hladila za mjerenje impedancije tankih filmova TiN u području od 0 Hz do 1 MHz“
  6. Nikola Karin (2013.) „Test konceptualnog razumijevanja električnih strujnih krugova“
  7. Željan Kutleša (2012.) „Test konceptualnog razumijevanja elektromagnetizma“
  8. Katija Carić (2012.) „Magnetska svojstva supravodiča“
  9. Ivana Sladović (2011.), „Kvantni Hallov efekt“
  10. Ivana Bilopavlović (2011.) „Opis magnetske sile preko relativističkog učinka električne“
  11. Svjetlana Tojčić (2006.) „Dijamagnetska i paramagnetska svojstva materije“

   

  Magistarski radovi

  Doktorske disertacije

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content