Tehnika i tehnologija čine okosnicu razvoja današnjeg, i budućeg, društva. Stoga je, za snalaženje u suvremenom tehničkom i društvenom okruženju nužno posjedovati intelektualne i djelatne tehničke kompetencije. Odjel za politehniku studentima omogućava stjecanje znanja, vještina, umijeća i sposobnosti iz različitih područja tehnike, napose elektrotehnike, elektronike, strojarstva, energetike, automatike i robotike.

poli1-bg

Start typing and press Enter to search

Skip to content