Dvopredmetni studij informatika i tehnika studentima osigurava stjecanje tehničkih, informatičkih i računalnih kompetencija, čime se upotpunjuje politehničko osposobljavanje. Nastava se izvodi kroz obvezne i izborne predmete u kojima istaknuto mjesto imaju laboratorijske vježbe i praktični rad. Stečene politehničke kompetencije na diplomskom studiju nadopunjuju se suvremenim spoznajama iz društveno-humanističkih znanosti koje studentima omogućavaju stjecanje nastavničkih kompetencija. Odjel za politehniku, zajedno s ostalim odjelima PMF-a, omogućava i nastavak školovanja na interdisciplinarnom znanstvenom poslijediplomskom studiju Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti, usmjerenje Tehnika.

Završetak dvopredmetnog studija informatika i tehnika omogućava zapošljavanje u:

  • osnovnim i srednjim školama
  • visokoškolskim ustanovama
  • znanstvenoistraživačkim ustanovama
  • raznim ustanovama i poduzećima na poslovima informatike i računarstva
PREDDIPLOMSKI STUDIJ
DIPLOMSKI STUDIJ

Start typing and press Enter to search

Skip to content